Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Zrenjanin

Starački domovi za stare Zrenjanin
Gerontološki centar u Zrenjaninu sastoji se od pet stambenih objekata podeljenih u dve stambene jedinice: A i B. Ukupna površina svih objekata je oko 7.000 kvadratnih metara. Struktura smeštajnih kapaciteta je sledeća: Dom penzionera 305 korisnika Prihvatna stanica 5 korisnika Pomoć u kući i pomoć u nezi 25 korisnika Gerontološki klub 265 korisnika Stambeni blok "A" je kapaciteta 112 korisnika sa 32 jednokrevetne i 40 dvokrevetnih soba Stambeni blok "B" je kapaciteta 184 korisnika sa 75 soba i to: 50 dvokrevetnih, 16 trokrevetnih i 9 višekrevetnih soba Prihvatna stanica - ima tri prostorije u kojoj je 2004. godine boravilo 14 lica Gerontološki klub je u posebnom objektu na drugoj lokaciji i u njemu je sedište Službe vaninstitucionalne zaštite Usluge pomoći u kući i pomoći u nezi se pružaju u stanovima korisnika Zdravstvena zaštita u okviru Gerontološkog Centra Zrenjanin predstavlja vrlo bitan i kompleksan deo našeg Doma za stara i odrasla lica. Naime, nekada se ona temeljila na bazi nege i pomoći ostarelim i onemoćalim starijim licima. Danas je ona postavljena na temelje zdravstvene zaštite, što znači da ona: otkriva bolesti dijagnostikuje leči rehabilituje prati tok bolesti i stanja Znači, vrši i preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu. Posao je timski osmišljen i u njemu učestvuju svi zaposleni zdravstveni radnici. Profil zaposlenih zdravstvenih radnika je sledeći: 2 lekara opšte prakse 1 viša medicinska sestra 2 vodeće odeljenske sestre 1 viši fizioterapeut 1 fizioterapeut sa završenom srednjom školom 1 viši radni terapeut 1 radni terapeut - tehničar 1 vodeća medicinska sestra - tehničar 1 laborant 18 medicinskih sestara - tehničara 37 radnica za negu (12 negovateljica - sestara i 25 negovateljica) Gerontološki centar ima tri službe kao organizacione jedinice a one, mada su u formalnom smislu jedinstvene celine, u praksi deluju, prema prirodi poslova koji se obavljaju, preko odeljenja, a to su:
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA