Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Bačka Palanka

Starački domovi za stare Bačka Palanka
STARAČKI DOM BAŠKA PALANKA Ustanova obavlja delatnost iz delokruga socijalne zaštite odraslih i ostarelih psihički očuvanih lica i to: obezbeđivanje stanovanja, ishrane, nege,zdravstvene zaštite, kulturno - zabavne,okupacione i druge aktivnosti, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika za radno angažovane ustanova poseduje svoju ekonomiju za proizvodnju ratarskih kultura vrši prodaju ručnih radova urađenih u okviru radnih aktivnosti korisnika doma pomoć u kući starim i iznemoglim licima koja nisu u stanju da se brinu sama o sebi obezbeđuje u vidu održavanja higijene stana i lične higijene, nabavke i pripreme hrane i drugih poslova, zavisno od potreba korisnika usluga i negu ostarelih Kapacitet ustanove je 110 mesta raspoređenih u dva objekta: Objekat A je urađen za smeštaj 20 osoba - Domsko odeljenje- i urađen je premasvim normativima i standardima za smeštaj ostarelih urađen za priremanje hrane i do 200 korisnika Objekat B ima višekrevetne sobe sa dva sanitarna čvora i smeštaj 43 korisnika Posedujemo kuhinju za pripremanje hrane Vešernicu za poslugu 200 korisnika Sopstvenu kotlarnicu O korisnicima se brine 34 radnika. Organizovani su u službe: za stručno-socijalni rad za finansijso-računovodstvene poslove za opštu negu, ishranu i higijenu za opšte i zajedničke poslove za pomoć u kući i kućnu negu Ovakva organiyacija yadovoljava sve posojeće potrebe korisnika. Ono [to je najbitnije i ;ime se ponosimo jeste naš odnos sa korisnicima. Prijemom u našu ustanovu korisnik je potpuno zbrinut. Pružamo mu: smeštaj zdravstvenu zaštitu ishranu odevanje pomoć i negu Osim navedenog korisnicima pružamo: radno-okupacione kulturno-zabavne rekreativno-rehabilitacione aktivnosti
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA