Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Savski Venac

Starački domovi za stare Savski Venac
Dom Senjački kutak logo
Domovi za stare- Dom Senjački kutak Dom u kome se posebna pažnja posvećuje socijalizaciji korisnika, psihičkom i fizičkom zdravlju.
Gradski zavod za gerontologiju Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za vaninstitucionalnu zdravstvenu zaštitu starih. Zavod je definisan kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti ove populacione grupe, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica. Delatnost Zavoda je usklađena sa zakonskom regulativom, i aktivnostima predviđenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, međunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih. Cilj nam je da i dalje radimo na unapređenju vaninstitucionalne zdravstvene zaštite starih i to putem praćenja i primene najsavremenijih svetskih iskustava u ovoj oblasti, kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih i nabavkom najsavremenije opreme, kako bi obezbedili što bolji kvalitet usluga. Takođe, i dalje ćemo raditi na uspostavljanju saradnje i partnerstva sa svim relevantnim organizacijama i subjektima, uključujući i stara lica kao ravnopravne partnere, kao i na izgradnji novih usluga i oblika zdravstvene i sa njom povezane zaštite starih, koji će doprineti boljem kvalitetu života u starosti. Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje ODELjENjE ZA PRIJEM i PROCENU FUNKCIONALNOG STANjA ODELjENjE ZA SPROVOĐENjE KUĆNOG LEČENJA, NEGE i PALIJATIVNOG ZBRINjAVANjA ODELjENjE ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU TIM ZA SOCIJALNI RAD Pravo na kućno lečenje i nega U skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju zdravstvene zaštite u Gradskom zavodu za gerontologiju, Beograd pravo na kućno lečenje i negu imaju osobe stare 65 i više godina i bolesnici u terminalnoj fazi bolesti, a koji ispunjavaju uslove: da im je, po mišljenju lekara, potrebno kućno lečenje i nega da žive sami ili sa članovima porodice, odnosno domaćinstva, koji nisu zdravstveno sposobni da ih neguju, što procenjuje Tim za prijem Zavoda Specijalističko konsultivna delatnost ODELjENjE ZA INTERNU MEDICINU ODELjENjE ZA NEUROPSIHIJATRIJU ODELjENjE ZA FIZIKALNU MEDICINU i REHABILITACIJU ODELJENJE ZA UNAPREĐENjE
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA