Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Jagodina

Starački domovi za stare Jagodina
Zbrinjavanje (obezbeđivanje stanovanja, ishrane, higijene, nege, pomoći i staranja, i odevanja), zadovoljavanje kulturno-zabavnih, rekreativnih, okupaciono-radnih aktivnosti, pružanje usluga socijalnog rada i drugih usluga penzionerima i drugim starim licima u stanju utvrđene socijalno-zaštitne potrebe, za koji je takav oblik zaštite utvrđen kao najcelishodniji Obezbeđivanje kratkotrajnog prihvata i zbrinjavanja starih lica koja se nađu u skitnji ili u drugim slučajevima kada im je zbog postojanja trenutne socijalno-zaštitne potrebe neophodno organizovano, kratkotrajno zbrinjavanje Pružanje stacionarne zdravstvene zaštite korisnicima na smeštaju ili kratkotrajnom prihvatu Obezbeđivanje penzionerima sa područja opštine Jagodina dnevnog boravka, pružanje usluga ishrane, pranja i peglanja veša, zadovoljavanja kulturno-zabavnih, rekreativnih, okupaciono radnih, potreba druženja i drugih potreba u skladu sa njihovim željama i interesovanjima Pružanje ostalih usluga iz vaninstitucionalne socijalne zaštite-pomoći u kući (odgovarajuće zdravstvene zaštite i nege, ishrane, pranja i peglanja posteljnog i ličnog rublja, održavanje čistoće stana i lične higijene korisnika, nabavke namirnica, lekova i drugih potrebština) starim i iznemoglim, hronično obolelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA