Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Čurug

Starački domovi za stare Čurug
ZBRINjAVANjE ODRASLIH HRONIČNO OBOLELIH LICA Dom je osnovan 1955. godine kao socijalna ustanova za zbrinjavanje odraslih lica koja se, iz bilo kog razloga, nađu u stanju socijalne potrebe. Prvom klasifikacijom ustanova socijalne zaštite 1968. godine Dom u Čurugu je orijentisan za prijem korisnika specijalnog profila, pokretnih i nepokretnih starih lica koja su psihički obolela. 1972. god. rađena je nova kategorizacija sa ciljem razvrstavanja korisnika prema kategorijama. Pošto je u Domu već bilo smešteno najviše duševno obolelih lica, narednih nekoliko godina, prirodnim odlivom i premeštajem u druge ustanove psihički očuvanih korisnika, u Čurugu su ostali samo duševno oboleli korisnici. Pored izvršene kategorizacije ime Dom za stare i penzionere menja tek 1990. god. u Dom za duševno obolela lica "Čurug". Dom za duševno obolela lica "Čurug" danas zbrinjava preko 200 korisnika.
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA