Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Novi Sad

Starački domovi za stare Novi Sad
Gerontološki centar je jedinstvena ustanova organizovana u devet radnih jedinica i službi. Osnovni kriteriji za ovakav model organizacije su bili vrsta usluga, odnosno potrebe socijalne zaštite starih lica, neophodne prateće službe i odgovornost za rad i rezultate rada. Potrebe za domskim smeštajem zadovoljavaju: RJ Dom penzionera na Limanu RJ Dom penzionera na Novom Naselju RJ Dom penzionera u Futogu Privremeni prihvat lica u stanju socijalne potrebe: RJ Prihvatilište sa Prihvatnom stanicom Otvoreni oblici socijalne zaštite: RJ Pomoć u kući i nega RJ Klubovi za stara i odrasla lica Drugi poslovi Ustanove: RJ Društvena ishrana RJ Zajednički poslovi u okviru kojih postoji 5 službi: - Ekonomsko-finansijska služba - Služba komercijale - Služba pravno-administrativnih poslova - Služba održavanja - Služba vešeraja RJ Ugostiteljstvo Ustanova raspolaže sa: 812 mesta za smeštaj (411 soba) u domovima penzionera 35 mesta u Prihvatilištu za stara i odrasla lica Od ukupnog broja mesta u domovima 51% se odnosi na tzv. stacionarni smeštaj (polupokretni i nepokretni, poluzavisni i zavisni) korisnika, dok je 49% mesta smeštajnog kapaciteta opredeljeno za pokretne, odnosno nezavisne korisnike. Svi korisnici Prihvatilišta tretiraju se kao zavisni korisnici. Gerontološki centar raspolaže sa: 170 mesta u jednokrevetnim apartmanima 100 mesta u dvosobnim apartmanima sa jednokrevetnim sobama 40 mesta u dvokrevetnim apartmanima 130 mesta u dvokrevetnim 216 mesta u trokrevetnim 68 mesta u četvoro-krevetnim 87 mesta u petokrevetnim sobama U Ustanovi je ukupno zaposleno 440 radnika. Prema kvalifikacionoj strukturi i aktu o sistematizaciji, zaposleno je: 20 lica sa visokom stručnom spremom (socijalni radnici, pravnici, psiholozi, pedagozi, lekari, ekonomisti) 28 lica sa višom spremom (socijalni radnici, medicinske sestre, radni terapeuti, inženjeri, ekonomisti) 168 sa srednjom (medicinske sestre, fizioterapeutske sestre/tehničari, ekonomski tehničari) 65 radnika sa VKV i KV spremom 179 zaposlenih su polukvalifikovani i nekvalifikovani radnici U okviru kompleksa Doma za stare i penzionere u Futogu, kao zaseban inamenski
DOM ZA SMEŠTAJ i NEGU STARIH LICA
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA