Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Kikinda

Starački domovi za stare Kikinda
Današnji Gerontološki centar u Kikindi predstavlja ustanovu sa 77 zaposlenih sačinjenu od dve samostalne organizacione jedinice: stari dom kapaciteta 120 korisnika novi otvoren kapaciteta 61 korisničko mesto Oba doma poseduju istovetne službe karakteristične za ustanove ovog tipa. U delatnost Gerontološkog centra Kikinda spada obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana: pružanje usluga stanovanja ishrane nege osnovne zdravstvene zaštite kulturno zabavnih rekreativnih okupacionih i drugih aktivnosti U neposrednom kontaktu sa korisnicima Centra angažovano je stručno osoblje koje čine : socijalni radnici i terapeuti lekari specijalisti medicinske sestre i negovateljice Ovako profilisan tim odgovara svim njihovim specifičnim zahtevima, zadovoljvajući u najvećoj meri potrebe pojedinačnog korisnika i Centra kao ustanove. Tehničko-uslužno osoblje takođe svojim brojem i angažovanošću obezbeđuje najoptimalnije uslove za svakodnevno funkcionisanje Centra i boravak korisnika u njemu. Centar takođe nudi i usluge socijalnog rada, kao i druge, zavisno od potreba, sposobnosti i intreresovanja svojih korisnika. Rad Gerontološkog Centra Kikinda odvija se u okviru dve osnovne organizacione jedinice - starog i novog doma i njihovih službi: Služba institucionalne zaštite Služba opštih pravnih i administrativnih poslova Služba finansijsko-računovodstvenih poslova Služba otvorene zaštite Služba za pomoć i negu u kući Klub za stara i odrasla lica Svaka od njih organizovana je u skladu sa interesovanjima i mogućnostima korisnika. Radno-okupacione aktivnosti osmišljava i realizuje radni terapeut u saradnji sa socijalnim radnikom, medicinskom sestrom i lekarom, ukoliko je to potrebno. Ova aktivnost se u Centru organizuje svakodnevno i to po principu dobrovoljnosti, a korisnici za nju dobijaju simboličnu naknadu u vidu džeparca. Rekreativne aktivnosti obuhvataju: čitanje štampe knjiga gledanje TV programa i video projekcija posete pozorištu i izložbama odlazak na izlete U okviru ovog segmenta oformljena je i domska biblioteka koju korisnici samostalno i veoma uspešno vode. Služba za pomoć u kući pruža usluge nege i pomoći ostarelim, iznemoglim, obolelim i invalidnim licima na teritoriji opštine Kikinda. Usluge
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA