PREVODILAČKA AGENCIJA METAFRAZA

Prevodilačka agencija Metafraza

 
 
office@prevodi-metafraza.com  
 
 • PISMENI i USMENI PREVODI
 • OVERE SUDSKIH TUMAČA
 • SIMULTANI i KONSEKUTIVNI PREVODI
 • LEKTURA i KOREKTURA
 • LOKALIZACIJA i PREVOD SAJTOVA
 
 • IMAMO PREVODIOCE ZA SLEDEĆE JEZIKE:
  ENGLESKI
  NEMAČKI
  FRANCUSKI
  ITALIJANSKI
  ŠPANSKI
  GRČKI
  MAKEDONSKI
  MAĐARSKI
  RUSKI
  BUGARSKI
  ČEŠKI
  HOLANDSKI
  HRVATSKI
  KINESKI
  POLjSKI
  RUMUNSKI
  SLOVENAČKI
  ŠVEDSKI
  ALBANSKI
  DANSKI
  NORVEŠKI
 
     
 
 
 
 • Prevodilačka agencija “METAFRAZA” Vam nudi usluge pismenog prevođenja sa većine svetskih jezika, uz sudsku overu ili bez nje, kao i usluge usmenog konsekutivnog i simultanog prevođenja.

 
 • Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
 
     
 
 • Pored kvaliteta, obavezujemo se i na poštovanje dogovorenih rokova, kao i apsolutnu poverljivost i zaštitu poslovnih i ličnih informacija.
 • Prevodilačka agencija "METAFRAZA" nudi usluge fizičkim i pravnim licima.
 
 • Cilj nam je da postanemo Vaš partner i pružimo Vam kompletnu uslugu u komunikaciji na stranom jeziku.
 
 
 
 • PISMENI i USMENI PREVODI
 
 • Nudimo prevođenje svih vrsta pravnih, ekonomskih, naučnih i tehničkih tekstova, kao i kataloga, priručnika, brošura, web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava, ali i svih vrsta ličnih dokumenata, sa i bez overe sudskog prevodioca (tumača).
 
 
 • Pismeno prevodimo sve vrste dokumenata, sa ili bez overe sudskog tumača: 
  - Poslovna dokumentacija: finansijski izveštaji, ugovori, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, odluke, ugovori, tužbe, rešenja, izveštaji, web strane, uputstva, stručna dokumentacija itd.
  - Lična dokumentacija: izvodi iz matičnih knjiga, državljanstva, diplome, svedočanstva, punomoćja, sudska rešenja, potvrde, lične karte, pasoši, medicinska dokumentacija, uverenja, nastavni planovi, vize, vozačke dozvole itd.
 
 
 
 • OVERE SUDSKIH TUMAČA
 
 • Prevodi određenih dokumenata: pravni dokumenti, lični dokumenti, izvodi iz sudskih registara, izjave, sertifikati, dozvole, licence, finansijski izveštaji itd., moraju biti overeni pečatom sudskog tumača, čime sudski tumač garantuje da je prevod dokumenta apsolutno identičan originalnom dokumentu na izvornom jeziku, a što se zahteva od strane većine institucija.
 
     
 
 
 
 • KONSEKUTIVNO i SIMULTANO PREVOĐENjE
 
 • Suština i vrhunski cilj konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija.
 • Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku, mora pažljivo slušati govornika, za šta je potrebna izuzetna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.
 
 
 • Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu.
 • I pored toga, govornik mora imati u vidu da prevodilac može da hvata beleške i neophodno je da pravi pauze, da govori sporije, kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese poruke.
 
 
 
 • LEKTURA i KOREKTURA
 
 • Prevodilac prevodi pisani tekst na izvornom jeziku i prenosi ga u pisanoj formi na drugi jezik, uz pregled i jezičku obradu teksta.
 • Lektorisanje podrazumeva gramatičko i stilsko ispravljanje prevedenog teksta, zavisno od zahteva klijenta, uz obaveznu korekturu.
 
     
 
 • Moguće je samo naručiti lekturu i korekturu već izvršenog prevoda.
 
 
 
 • LOKALIZACIJA i PREVOD WEB STRANICA
 
 • Web stranice su postale jedan od ključnih načina za prezentaciju na domaćem i međunarodnom tržištu svake kompanije, ali i individualne prezentacije.
 • Web stranice su Vaše ogledalo i pokazuju ozbiljnost, stručnost i profesionalnost.
 • Stoga, svaka kompanija koja želi bolji plasman na tržištu mora imati i dobru web stranicu.
 
     
 
 • Tako se stvara i potreba za prevođenjem web stranica na strane jezike.
 • Ukoliko web stranica nije pravilno prevedena i lokalizovana za različita tržišta, potencijalnim klijentima ćete delovati zatvoreno i nepristupačno, što automatski može znatno ograničiti poslovne prilike.
 • Sa dobro prevedenom web stranicom na više jezika, šalje se poruka da ste spremni za globalno tržište, kao i da razumete i poštujete kulturološke razlike svojih klijenata.
 
 • Prevođenje web stranica, pored jezičkih, podrazumeva uzimanje u obzir i tehničkih, vizuelnih i kulturoloških prezentacije.
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 09- 18č
 
 
 
Vladimira Rolovića 9a - Beograd - Banovo Brdo
011 2515480; 064 1105419; 064 3697730;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Banovo Brdo Vladimira Rolovića 9a
  +381 11 2515480; +381 64 1105419; +381 64 3697730;

Poruku prima: Prevodilačka agencija Metafraza

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA