Laboratorije Zrenjanin

Laboratorije Zrenjanin
Jugolab - Zavod za Laboratorijsku Dijagnostiku logo
LABORATORIJE - JUGOLAB Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika. Opremljena modernom tehnologijom, sa svojim mnogobrojnim stručnim kadrom i iskusnim osobljem, poštujući načela dobre laboratorijske prakse, JUGOLAB obavlja delatnost na preko 1600m² i postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike, a to su tačni i pouzdani rezultati.
MedLab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku logo
LABORATORIJE - MEDLAB Zrelost jedne laboratorije danas se meri vrstom i obimom akreditacije iz standarda serije ISO 9000:2001 i stepenom usklađenosti rada sa preporukama iz standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, specifičnog za laboratorije. Imajući u vidu intenzitet aktivnosti, uporno sprovođenih tokom svih ovih godina na revizijama GLP-DLP, uvođenje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u svakodnevni rad za ovu laboratoriju nije bilo nesavladiv zadatak. Dobijanjem sertifikata o usklađenosti radnih procesa sa preporukama ovog standarda stiče se velika prednost u oblasti kojom se bavimo. Svakodnevnom kontrolom i preispitivanjem svih radnih procesa, sa jasnom podelom zaduženja i odgovornosti, unapređen je timski rad i istaknut značaj svakog pojedinca u timu. I tu nismo stali, u 2012. godini ulažemo dodatni napor, svoju energiju i znanje i uvodimo SRPS ISO/IEC 15189:2014 koji predstavlja krunu standardizacije medicinskih laboratorija.
KOMPLETNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA Dugogodišnji rad i iskustvo, redovne interne i eksterne kontrole i kontinuirana edukacija, obezbeđuju pouzdane i blagovremene rezultate analiza uz mogućnost stručnih komentara i preporuka! Određivanje tumor markera, hormona, enzima, provera krvne slike i drugih parametara anemije, kontrola antikoagulantne terapije, preoperativna dijagnostika, laboratorijsko praćenje trudnoće, provera lipidnog statusa, praćenje dijabetesa, određivanje nivoa leka u krvi, ispitivanje intolerancije na hranu, kompletni pregled urina. Terenska služba. Slanje rezulatata poštom, elektronskom poštom i faksom. RADNO VREME radnim danima 08 - 18h subotom 08 - 12h
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA