Laboratorije Niš

Laboratorije Niš

Beo Lab laboratorije

Beo Lab laboratorije logo
Niš, Vojvode Tankosića 15 018 4250534
Beo Lab laboratorije logo
LABORATORIJE - BEO LAB Beo-lab laboratorije se bave ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije, patohistologije i genetike u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i zahtevima korisnika. Laboratorije su osnovane poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse. Beo-lab laboratorije raspolažu ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.
beo-lab-laboratorije-laboratorije

Neolab - poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku

Niš, Bulevar Nemanjića 67 018 516033 |
018 533948 |
BIOHEMIJA SEROLOGIJA MIKROBIOLOGIJA PATOLOGIJA Osnovna delatnost Poliklinike NEOLAB je laboratorijska dijagnostika iz oblasti medicinske biohemije, mikrobiologije i histopatologije kao i konslutantske savetodavne usluge koje pokrivaju sve aspekte laboratorijskog istraživanja, uključujući tumačenje rezultata i savet za dalje odgovarajuće istraživanje. Rukovodstvo i svi zaposleni u Poliklinici NEOLAB neprestano se angažuju na stalnom poboljšanju uspešnosti poliklinike, povećanju zadovoljsktva korisnika, ličnom usavršavanju, ispunjavanju potrebe i očekivanja ostalih zainteresovanih strana i na stalnom obezbeđivanju resursa koji su potrebni poliklinici za ispunjavanje zahteva standarda ISO/IEC 17025. NETOLERANCIJA NA HRANU Studije koje su obuhvatile mlađu populaciju sa simptomima hipersenzitivnosti na hranu pokazale su da je kod 62.5% dece registrovan porast specifičnih IgG antitela a kod 22.9% porast specifičnih IgE antitela. Hipersenzitivnost na sastojke hrane posredovana IgG antitelima (netolerancija na hranu) rezultat je pojačanog i produženog unosa određenih sastojaka hrane. Nakon unosa hrane dolazi do stvaranja nesolubilnog kompleksa antitela (uglavnom IgG klase) i antigena (sastojak hrane) koji se talože u različitim tkivima i uzrokuju strukturne i funkcionalne promene. Depozicija imunog kompleksa može da se pojavi u bilo kom organu i simptomi mogu biti različiti i da traju danima. ALERGIJE U kontaktu sa alergenom (sastojak hrane ili inhalatorni ) telo stvara IgE antitela kao odbranu na uneti antigen. IgE antitela se vezuju sa mastocite. Prilikom sledećeg kontakta sa alergenom IgE antitela vezana sa mastocite reaguju, vezuju alergen pri čemu se iz mastocita oslobađa histamin. Inhalatorni alergeni najčešće uzrokuju: kijavicu, svrab, pojačanu sekreciju iz nosa, svrab i pojačano suzenje očiju i zamor. Unos alergena hranom, ili kontak sa hranom, može da uzrokuju: astmu, osip, angioedem ili gastrointestinalne smetnje kao što su abdominali bolovi i dijarea. Simptomi alergije se javljaju par minuta nakon jela ili kontakta sa hranom, mada mogu biti i odloženi i do dva sata. Reakcija na inhalatorne alergene pojavljuje se sezonski (polen) ili je vezana za duži

Poliklinika vivalab niš

Niš, 7 juli 28a 018 516287 |
062 205890 |
BIOHEMIJA MIKROBIOLOGIJA PATOHISTOLOGIJA

Poliklinika bocokić

Niš, Nikoletine Bursaća 8 018 572795
POLIKLINIKA : INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA IMUNOLOGIJA PEDIJATRIJA UROLOGIJA BIOHEMIJSKA LABORATORIJA
LOKACIJE
Back to Top