Laboratorije Novi Sad

Laboratorije Novi Sad

Jugolab - zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Novi Sad, Cara Dušana 67 021 466804 |
021 4740204 |
JUGOLAB - ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU MIKROBIOLOGIJA BIOHEMIJA HEMATOLOGIJA PATOHISTOLOGIJA KUĆNE POSETE Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Iako postojimo 18 godina, u naš rad utkano je tridesetogodišnje znanje i iskustvo, koje je učinilo da radimo analize vrhunskog kvaliteta, čime smo vrlo brzo zadobili poverenje korisnika usluga i na to smo vrlo ponosni. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika, poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, kadra, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse. Kvalitet i efikasnost su osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ uspeha i čine laboratoriju pouzdanim i kompetentnim partnerom svim korisnicima usluga. Stručni kadar pažljivo kontroliše proces rada i kvalitet izveštaja o ispitivanju, čime obezbeđuju usaglašenost izdatih izveštaja(rezultata) sa zahtevima standarda i potrebama pacijenata. Uvek smo uz dužno poštovanje i zasluženo mesto ukazivali struci, pa se tako možemo pohvaliti da stručni tim sistema JUGOLAB pored brojnih laboranata čine i: Biohemičari - Mr ph Marijana Medić, medicinski biohemičar, spec. toksikološke procene rizika - Mr ph Branka Krompić, specijalista biohemijske dijagnostike - Mr ph Aleksandra Sušić, specijalista biohemijske dijagnostike - Mr ph Ivana Vujatov, specijalista biohemijske dijagnostike - Mr ph Vesna Glavaški Tomićević, medicinski biohemičar - Sofija Dragaš, diplomirani inženjer medicinske biohemije - Sci med dr Slobodan Jovanović, specijalista medicinske biohemije - Dr Feher Iles, inženjer medicinske biohemije, doktor hemijskih nauka, viši naučni saradnik - Mr ph Rosa Mijatović, medicinski biohemičar - Mr ph Tamara Vojnić Purčar, medicinski biohemičar - Mr ph Milica Gavrilović, medicinski biohemičar - Mr ph Mirjana Ristić, medicinski biohemičar - Mr ph Darjana Selak,

Medlab - zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Novi Sad, Ilije Ognjanovića 1 021 422332 |
065 4422332 |
BIOHEMIJSKE LABORATORIJE Hematologija i koagulacija Najsavremenija oprema obuhvata tri nezavisna brojača krvnih ćelija (svaki od njih meri standardnih 30 parametara) vodećih svetskih proizvođača: ABBOTT Cell-Dyn 3700, Hycell Diana 5 i Mythic 22. To nam omogućava da, uz svakodnevne kontrole i kalibracije, kao i permanentan preventivni servis, imamo ujednačene i visoko pouzdane rezultate. Biohemijska analiza krvi i urina Koristimo savremeni automatski analizator Olimpus AU400, koji je pokazao visoki stepen sigurnosti i pouzdanosti u osnovnim biohemijskim analizama krvi i urina. Rezultati dobijeni uz pomoć ovog analizatora ujednačeni su po pouzdanosti sa rezultatima koji se mogu dobiti u najsavremenije opremljenim državnim zdrastvenim institucijama na teritoriji Vojvodine i van granica naše zemlje. Hormoni i tumorski markeri Za izvođenje analiza iz ove oblasti koriste se dva identična, najsavremenija i potpuno automatizovana hemiluminiscentna analizatora, marke Simens Immulitte 2000, kojima se mogu pohvaliti samo vrhunski centri u svetu. Virusologija U ovoj oblasti su na raspolaganju dva aparata koja se međusobno dopunjuju: automatski analizator BioMérieux Mini Vidas, koji na visoko senzitivan i precizan način detektuje i najmanju prisutnost pojedinih virusa i ChemWell, automatski ELISA procesor. Mikrobiologija Automatski bakteriološki aparati i testovi su samo san i opredeljenje za budućnost zbog veoma skupe i kod nas ekonomski neisplative analize. Zato smo se opredelili za oproban, visokostručan i pouzdan ljudski rad uz savremene principe dobre laboratorijske prakse. Zdravstvena ustanova MEDLAB za svoje korisnike obavlja medicinska ispitivanja na materijalima humanog porekla, poštujući odrednice dobre laboratorijske prakse DLP, iz oblasti hematologije, urologije, bakteriologije, virusologije, imunologije, biohemije, citopatologije, patohistologije i ostalih oblasti medicine u skladu sa registracijom delatnosti, savremenim saznanjima i važećim standardima u svojoj oblasti rada. Zdravstvena ustanova MEDLAB pri tome poštuje sve zahteve korisnika i sprovodi aktivnosti na zadovoljenju tih zahteva, usklađujući ih sa raspoloživim resursima, pravilima struke i odrednicama standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Aqualab laboratorije

Novi Sad, Stražilovska 10 021 6610332 |
063 250380 |
LABORATORIJA VAŠE PORODICE LABORATORIJSKE ANALIZE - Biohemija - Hematologija - Koagulacija - Dijabetes - Elektroliti - Pregled urina - Tumor markeri - Srčani markeri - Lipidni status - Enzimi - Anemija - Parazitologija - Hormoni - Imunohemija - Vitamini - Lekovi u krvi - Droge u krvi - Serologija - Virusi u stolici - Preparati - Markeri hepatitisa - Kontrola sterilnosti - Virusi - Bakteriologija - Western blot - PCR - Genetske analize - Histopatologija Počeli smo sa radom kao Zavod AQUALAB koji je osnovan 2003. godine Rešenjem Ministarstva zdravlja RS, kao prva privatna zdravstvena ustanova koja je dobila dozvolu da radi genetske analize. Tokom godina, prerasli smo u veliki sistem AQUALAB Plus laboratorije, a početkom 2012. godine dolazimo pod okrilje grupacije Synlab GmbH & Co. KG, osnovane 1998. godine u Nemačkoj. Grupacija Synlab koja broji 7000 zaposlenih sa oko milion analiza godišnje dnevno i prometom od oko 700 miliona eura, prepoznala je kvalitet ove zdravstvene ustanove, a danas okuplja 300 vodećih medicinskih laboratorija u preko 20 zemalja Evropske unije, a širi se i van nje i to u Turskoj, Dubaiu i Saudijskoj Arabiji. AQUALAB Plus laboratorije Vam pružaju više od 4000 različitih laboratorijskih analiza iz područja biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije, alergoloških ispitivanja, molekularne biologije i genetike, patohistologije uz mogućnost stalne konsultacije sa našim stručnim timom koji broji preko 80 zaposlenih u sastavu: 10 medicinskih biohemičara, četiri doktora-specijaliste mikrobiologije (sa Prof. Švabić-Vlahović kao načelnicom laboratorije), dva molekularna biolologa, doktor nauka iz oblasti humane genetike, lekar spec. histopatologije kao i brojni iskusni laboratorijski tehničari. Sve druge pa i najsofisticiranije pretrage, rade se u saradničkoj laboratoriji Synlab u Nemačkoj. Synlabov menadžment koji se brinu o kvalitetu brine da se sve analize rade pod rigoroznom internom kontrolom kvaliteta (IQC) i šemom eksterne kontrole. Sve laboratorije su akreditovane u skladu sa

Biotest - biohemijska laboratorija

Novi Sad, Koste Abraševića 31 021 503724 |
021 505913 |
LABORATORIJE - BIOTEST LABORATORIJA U Biotestu možete uraditi hematološke, biohemijske analize,analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke, alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika. Biotest laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja i brzinu izdavanja rezultata. Prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.
biotest-biohemijska-laboratorija-laboratorije

Ns lab - poliklinika sa biohemijskom laboratorijom

Novi Sad, Miletićeva 24 021 520092 |
064 4459993 |
NS LAB - POLIKLINIKA SA BIOHEMIJSKO HEMATOLOŠKOM i PATOHISTOLOŠKOM LABORATORIJOM PREGLEDI ANALIZE STRUČNO TUMAČENjE REZULTATA Poliklinika sa laboratorijama, NS Lab, je jedna od vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Novom Sadu. Iza nas je gotovo dekada poslovanja, zajedničkog rada i brojni uspesi usmereni na lečenje i unapređenje Vašeg zdravlja. Humanost kao težnja i pouzdanost kao standard. Poliklinika sa laboratorijama, NS Lab je iskren prijatelj vašeg zdravlja. Ukažite nam poverenje, u to ćete se i uveriti Ne bi li što kvalitetnije i brže udovoljili savremenim zahtevima u sprovođenju najkompleksnijih medicinskih procedura, pre četiri godine smo spojili Polikliničku i Laboratorijsku delatnost u jednu celinu. Na istom mestu, u najkraćem mogućem roku možete obaviti i specijalisticke preglede a potom i uraditi potrebne laboratorijske analize. Moto nam je „na jednom mestu – za jedan dan“. Prevencija pre svega – redovno kontrolišite vaše zdravlje – živite duže! U cilju povećanja kvaliteta usluga, prisutpačnosti našim pacijentima, mikrobiološku laboratoriju, „NS Lab – mikro“, otvorili smo u Petrovaradinu, koja je smeštena u Preradovićevoj ulici, broj 57. Laboratorija obezbeđuje brzu, kvalitetnu i kompletnu laboratorijsku dijagnostiku. Upotrebom savremenih i standardizovanih procedura obezbeđujemo kompletan set hematoloških, biohemijskih, patohistoloških, mikrobioloških analiza koje izvode naši najbolji stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u polju delovanja Srdačnost i pouzdanost našeg osoblja, poverenje koje nam ukazuju pacijenti predstavljaju naš cilj, ali i moto. Želimo da budemo deo vaše porodice, pouzdan partner na životnom putu ka budućnosti. Želimo da budemo prijatelj vašeg zdravlja. RADNO VREME radnim danima 07 - 20h subotom 08 - 13h Laboratorijske analize možete uraditi svakodnevno, bez najave i zakazivanja, gde se preporučuje eventualna konsultacija sa našim stručnim timom, na telefon 021-520-092 . Specijalističke preglede u našoj Poliklinici, potrebno je unapred zakazati telefonom, takođe na 021-520-092 a mi vam garantujemo da će biti obavljeni u narednih 24 sata. KONTAKT Naše ljubazno i stručno osoblje će

Medialab - biohemijska laboratorija

Novi Sad, Svetozara Ćorovića 33 021 402909 |
021 402987 |
HEMATOLOŠKA BIOHEMIJSKA LABORATORIJA MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA

Hemolab - laboratorijska dijagnostika

Novi Sad, Rumanička 29 021 512101 |
066 8204245 |
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Eurolab - poliklinika sa laboratorijom

Novi Sad, Cara Dušana 11 021 6371119 |
021 6366534 |
LABORATORIJA POLIKLINIKA INTERNISTIČKA i HEMATOLOŠKA AMBULANTA GINEKOLOGIJA i AKUŠERSTVO UROLOGIJA ANALIZE

Mc opšta bolnica - laboratorijska dijagnostika

Novi Sad, Bulevar cara Lazara 79b 021 6372232
Hematološka laboratorija Laboratorija za urin Biohemijska laboratorija Lipidni status Šećerna bolest Endokrinološka laboratorija Radno vreme: Radnim danom: 08 - 20 časova, Subotom: 08 - 13 časova Neradni dani: nedelja, državni i verski praznici KOMPLETNA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA SVE ANALIZE NA JEDNOM MESTU KUĆNE POSETE "MC" Laboratorijska dijagnostika počela je sa radom 2005. godine i smeštena je u potpuno novoj, namenski građenoj i veoma moderno uređenoj zgradi "MC" Opšte bolnice. Služba laboratorijske dijagnostike pruža stručne usluge iz područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike, koristeći savremenu opremu i aparate, te visoko kvalitetne reagense. Opredeljenje laboratorije je uvek bilo da prati savremene svetske trendove u oblasti medicinskih nauka, kao i da u svom radu primenjuje najnovija naučna saznanja, a u cilju postizanja što kvalitetnijih rezultata. Sve to podrazumeva sprovođenje interne i eksterne kontrole kvaliteta rada. Savremena automatizovana oprema pored standardnih biohemijskih i hematoloških pretraga našoj laboratoriji pruža mogućnost određivanja veoma složenih i specifičnih imunoloških testova, kao što su: hormoni, koštani markeri, virusi, tumor markeri, bakterije i ostalo. Rad se odvija na visoko kvalitetnim aparatima sa visoko kvalitetnim reagensima svetski poznatih firmi kao što su: Hitachi, Hycel, Biotecnica inst. Hermle, Roche, BioMerieux, Behring, itd. Osoblje laboratorije, obučeno za rad na moder-nim aparatima pruža mogućnosti različitih oblika stručne i poslovne saradnje, kao što su: sistematski pregledi građana, praćenje hroničnih bolesnika i svih onih koji su na određenoj terapiji. Sve usluge pružaju se po potrebi i želji pacijenata ili njihovih lekara, u kućnim uslovima ili u lekarskim ordinacijama, na taj način što kvalifikovano osoblje laboratorije dolazi po dogovoru u kućnu posetu ili lekarsku ordinaciju radi uzimanja uzoraka.

Dom zdravlja vizim

Novi Sad, Šajkaška 37 021 2102777
VIZIM - prvi privatni Dom Zdravlja sa tradicijom i reputacijom kojom se ponosimo Dom Zdravlja VIZIM se nalazi u centru grada ispod Skadarlije. Nastao je nakon 12 godina uspešnog rada Poliklinike VIZIM, i pored svoje centralne zgrade ima i svoju ordinaciju u zgradi Narodnog pozorišta gde leči sva 3 ansambla (opera, balet, drama). Kolektiv Doma Zdravlja VIZIM čini 30 stalno zaposlenih lekara i drugog medicinsko tehničkog osoblja. SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE Opšta medicina Internistička Kardiološka Fizijatrijska Dermatološka Stomatološka Giniekološka Pedijatrijska Oftalmološka ORL Reumatološka Medicina rada Psihologija i psihološko savetovalište Centar za ishranu – nutricionizam ULTRAZVUČNI i DOPPLER KABINET KARDIOLOŠKI KABINET Ergometrija Spirometrija Holter monitoring EKG-a Holter monitoring TA Ehokardiografija Doppler krvnih sudova srca APARAT ZA EEG MOZGA FIZIKALNA MEDICINA Hidro masažna kada Kinezi terapija Lasero terapija Terapija magnetima Terapija biostrujama Ultrazvučna terapija Lekovita blata Bioptron lampa Sve vrste masaža Vežbe na spravama Svi rehabilitacioni programi KABINET ZA ENDOKOPSKE PREGLEDE STOMATOLOGIJA Oralna hirurgija Protetika Ortodontski radovi DERMATO - KOZMETOLOGIJA Pregledi Tretmani lica Anticelulit program Hidromasaža Kozmetičke usluge Uklanjanje (mladeža, bradavica, i ožiljaka laserom) GINEKOLOGIJA Pregledi Kolposkopija UZ pregled male karlice Praćenje trudnoće Psiho-fizička priprema trudnica Uklanjanje kondiloma laserom Hormonska ispitivanja Savetovanje za menopauzu Lečenje osteoporoze ORL Pregledi Intervencije Audiometrija (ispitivanje sluha) Ispitivanje vrtoglavica ALERGOLOŠKA ISPITIVANJA SVE VRSTE LEKARSKIH UVERENjA Periodični pregledi tj. uverenja Sistematski pregledi tj. uverenja Preventivni pregledi tj. uverenja KLINIČKO - BIOHEMJSKA LABORATORIJA TERENSKA SLUŽBA Doma Zdravlja VIZIM je opremljena sa: EKG aparatom Portabilnim UZ aparatom Portabilnim Doppler aparatom Kompjuterizovanom laboratorijom Tri automobila PRETPLATA NA ZDRAVSTVENI KARTON ZA FIZIČKA LICA Dom zdravlja VIZIM je među prvima u zemlji omogućio pacijentima lečenje po tipu predplate na zdravstveni karton. Ovim putem je pacijent u mogućnosti da po veoma pristupačnoj ceni sebi unapred omogući godišnji medicinski nadzor. Nosioci zdravstvenog kartona imaju pravo na: NEOGRANIČEN BROJ USLUGA KOJE SE OBAVLjAJU U Domu Zdravlja VIZIM

Laboratorija doo

Novi Sad, Žitni trg 11 021 4737068
LABORATORIJSKO STAKLO LABORATORIJSKI STAKLENI APARATI TERMOMETRI i AEROMETRI FILTER PAPIR HEMIKALIJE STANDARDNI REAGENSI PRAŠKASTE PODLOGE APARATI LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ MEDICINSKA PLASTIKA

Bio lab centar

Novi Sad, Masarikova 3 021 522433 |
066 5224333 |
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Laboratorija lin lab

Novi Sad, Cara Lazara 108 021 6361574 |
064 2729755 |
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA
LOKACIJE
Back to Top