Laboratorije Zaječar

Laboratorije Zaječar

Beo Lab laboratorije

Beo Lab laboratorije logo
Zaječar, TPC Kraljevica 019 430521
Beo Lab laboratorije logo
LABORATORIJE - BEO LAB Beo-lab laboratorije se bave ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije, patohistologije i genetike u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i zahtevima korisnika. Laboratorije su osnovane poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse. Beo-lab laboratorije raspolažu ispitnom opremom najsavremenije tehnologije i zapošljavaju iskusne i profesionalne stručnjake koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.
beo-lab-laboratorije-laboratorije

Neolab - Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku

Neolab - Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku logo
Zaječar, Ljube Nešića bb 019 431254 |
062 776013 |
Neolab - Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku logo
LABORATORIJE - NEOLAB Biohemijska laboratorija NEOLAB i Mikrobiološka laboratorija NEOLAB plus osnovane su 12.03.2004. godine. Biohemijska laboratorija NEOLAB 01.03.2006. godine prerasta u Polikliniku NEOLAB koja objedinjuje delatnosti iz oblasti medicinske biohemije, mikrobiologije i patohistologije. Direktor Poliklinike NEOLAB je mr sci. biol. Slađana Vučković, specijalista medicinske biohemije.
neolab-poliklinika-za-laboratorijsku-dijagnostiku-laboratorije
LOKACIJE
Back to Top