Laboratorije Čačak

Laboratorije Čačak

Jugolab - zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Čačak, Filipa Filipovića 12 032 5150504
LABORATORIJE - JUGOLAB Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika. Opremljena modernom tehnologijom, sa svojim mnogobrojnim stručnim kadrom i iskusnim osobljem, poštujući načela dobre laboratorijske prakse, JUGOLAB obavlja delatnost na preko 1600m² i postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike, a to su tačni i pouzdani rezultati.
jugolab-zavod-za-laboratorijsku-dijagnostiku-laboratorije

Laboratorija medilab čačak

Čačak, Kralja Petra I 24 032 227414 |
032 341766 |
PRIVATNA LABORATORIJA Poliklinika „MEDILAB PRO“ je registrovana za laboratorijske usluge iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije. U poliklinici „MEDILAB PRO“ možete uraditi širok spektar analiza, od hematoloških, tumor makera, hormonski status, kao i hormone štitne žlezde, hipofize kao i pretrage virusa (HIV, HEPATITIS C, HEPATITIS B...) Možemo se pohvaliti najsavremenijim aparatima zadnje generacije, kao i saradnjom sa vodećim svetskim proizvođačima reagenasa. Takođe imamo odličnu saradnju i sa drugim laboratorijama kao i saradnju sa lekarskim ordinacijama. Vaše rezultate možete dobiti putem e mail-a kao ili mogu biti prosleđeni Vašem lekaru. Medilab Pro je jedna od prvih privatnih laboratorija u regionu Zapadne Srbije. Naš stručni kadar čine iskusni i profesionalni stručnjaci čiji je cilj da u procesu rada ostvare precizne I pouzdane rezultate u domenu laboratorijske dijagnostike. Tokom celog radnog veka laboratorija Medilab Pro se razvijala i napredovala, tako da danas funkcioniše sa najsavremenijom opremom za laboratorisku dijagnostiku. Korisnici zdravstvenih usluga poliklinike Medilab Pro mogu da dobiju precizne i blagovremene rezultate laboratorijske dijagnostike kao i mogućnost usluge terenske službe, tj. uzimanja uzoraka u domu pacijenta ukoliko nije u mogućnosti da dođe do nas. RADNO VREME radnim danima 07 - 20h subotom 07 - 14h
LOKACIJE
Back to Top