Brokerske kuće - Brokeri Novi Beograd

Brokerske kuće, brokeri Novi Beograd

Abc broker a.d.

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 7 011 3139949 |
011 2282387 |
ABC Broker A.D. Beograd pruža sledeće usluge: - usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti (akcijama i obveznicama RS) - usluge korporativnog agenta - savetodavne usluge prilikom novih emisija - savetodavne usluge u procesu preuzimanja Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti ABC BROKER A.D. Beograd posreduje u trgovini hartijama od vrednosti, tj. akcijama i obveznicama Republike Srbije (obveznicama stare devizne štednje). Preko naše brokerske kuće možete otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti i dati nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Kliring i saldiranje po zaključenim transakcijama kupovine ili prodaje vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Korporativna agentura ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge iz oblasti korporativne agenture, t.j. registruje emitovane hartije od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, otvara emisioni račun hartija od vrednosti za emitente, sprovodi homogenizaciju akcija, obaveštava Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti o skupštinama akcionara i sl. Savetodavne usluge prilikom novih emisija ABC BROKER A.D. Beograd obavlja poslove agenta i pokrovitelja kod emisija (distribucija) hartija od vrednosti. Pomaže u izradi Odluke o distribuciji hartija od vrednosti i Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, uknjižava novu emisiju u Centralnom registru, depou i kliringu harija od vrednosti, koordinira upis i uplatu hartija i sl. Savetodavne usluge u procesu preuzimanja ABC BROKER A.D. Beograd pruža usluge ponuđačima u vezi sa davanjem ponuda za preuzimanje. Priprema obaveštenje o nameri preuzimanja, tekst i skraćeni teksti ponude za preuzimanje, otvara računa deponovanih hartija od vrednosti, podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za hartije od vrednosti, obaveštava akcionare, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradsku berzu i menadžment ciljanog društva o ponudi za preuzimanje, prati deponovanje akcija i saldiranje.

As financial center a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165a 011 2145720 |
011 3116679 |
Brokersko-dilerski poslovi Poslovi korporativnog agenta Poslovi transfernog agenta Konsalting poslovi AS FINANCIAL CENTER a.d. Beograd, osnovan je 1999. godine. Član je Beogradske berze a.d. Beograd osposobljen za daljinsko trgovanje preko BELEX platforme iz sopstvenih poslovnih prostorija. Klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Svojim klijentima obezbeđujemo komunikaciju sa svim institucijama vezano za vrstu posla koju nam povere; pre svega vezano za privatizaciju i trgovanje akcijama iz privatizacije i dokapitalizacije.

Belgrade independent broker a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 117 011 3116243

Citadel securities a.d.

Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 6 011 3020030
obveznice akcije korporativna agentura privatizacija T-bills Citadel Securities se ponosi svojom liderskom pozicijom u trgovanju Hartijama od Vrednosti na srpskom tržištu izgradjenom na poverenju, vrhunskom timu zaposlenih i kreativnim rešenjima. Nama je poznata široka lepeza potreba i ciljeva različitih klijenata tako da naši proizvodi i usluge imaju odgovarajuću fleksibilnost kako bi uduvoljili potrebama kako velikih institucionalnih investitora, tako i privatnih lica. Pored trgovanja i investicionog savetovanja, Citadel Securities je aktivni učesnik u procesu privatizacije u Srbiji na nizu transakcija gde je, u zavisnosti od situacije, savetnik Države, društvenih ili delimično privatizovanih firmi, strateških ili finansijskih investitora iz zemlje i inostranstva. Kao jedan od značajnijih aktera u razvoju finansijskog tržišta u Srbiji i Crnoj Gori, Citadel svojim klijentima pomaže da vrhunskom taktikom i kreativnim metodama realizuju transakcije na najefikasniji način. Mi se trudimo da razvijamo naše poslovanje tako što pomažemo našim klijentima da razviju svoje poslovanje.

Delta broker a.d.

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 011 2012690 |
011 2012694 |
Usluge koje pružamo ponuđačima pokrivaju sve korake u postupku lansiranja ponude za preuzimanje: Priprema plana preuzimanja Priprema obaveštenja o nameri preuzimanja i teksta i skraćenog teksta ponude za preuzimanje Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti Podnošenje zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i potrebne dokumentacije Komisiji za hartije od vrednosti Obaveštavanje akcionara, Centralnog registra, Beogradske berze i menadžmenta ciljanog društva o ponudi za preuzimanje Praćenje deponovanja akcija i saldiranja Priprema izveštaja o preuzimanju. DELTA BROKER A.D. Beograd pruža investitorima sledeće usluge: Otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru Izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu na zahtev klijenta Izvršavanje naloga za prenos hartija od vrednosti i upis prava trećih lica (nasleđivanje, poklon i dr.) Prijem, provera pokrivenosti naloga (u novcu, odnosno hartijama od vrednosti) i izvršavanje naloga kupovine i prodaje na Berzi Prijem, provera vlasništva nad hartijama od vrednosti i izvršavanje naloga za deponovanje Pismeno obaveštavanje klijenta o realizaciji naloga, odnosno nemogućnosti realizacije Na vrhu liste naših prioriteta nalazi se zadovoljstvo naših klijenata. Naš posao je da Vaši ciljevi postanu stvarnost. Partnerstvo sa Vama je osnova našeg uspeha. DELTA BROKER A.D. Beograd je ostvario zavidne rezultate poslovanja u 2006. godini. Po učešću u prometu svim hartijama i po učešću u prometu akcijama DELTA BROKER A.D. Beograd je zauzimao drugo mesto. Ako se posmatra učešće u prometu obveznicama stare devizne štednje DELTA BROKER A.D. Beograd je bio na osmom mestu.

Energo broker a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 10z 011 2130677 |
011 2140277 |
Akcije Obveznice Korporativne usluge Energo broker je osnovan 1995.god., među prvim brokerskim kućama u Srbiji Dugogodišnje iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu nam daje komparativnu prednost. Energo broker je jedna od prvih brokerskih kuća, koja je inicirala trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi. Naša strategija je zadovoljan klijent, jer zadovoljan klijent znači kontinuiranu saradnju i davanje preporuka, koje dovode do novih klijenata. Profesionalnost, odanost, posvećenost klijentu, stalna težnja ka usavršavanju i proširenju naših usluga je naše opredeljenje. Ovakva poslovna orjentisanost je privukla u Energo broker preko 15000 klijenata-akcionara i investitora.

Jorgić broker a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 011 3117835 |
011 3117836 |
Trgovanje akcijama, obveznicama i trezorskim zapisima Korporativne radnje Usluge u postupku privatizacije Ostale usluge “Jorgić Broker ad” je osnovan 1992. godine kao prva brokerska kuća u tadašnjoj Jugoslaviji. Osnivač je i član Beogradske berze, a istovremeno je klirnški član Centralnog registra hartija od vrednosti. Poseduje licencu izdatu od Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje brokerskih I dilerskih poslova. Uprkos promenljivim ekonomskim prilikama u zemlji uspeli smo da održimo visok nivo usluga i poverenja. Dokaz za to su klijenti koji nam već više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje. Kvalitet naših usluga počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg stručnog tima. U uslovima sveobuhvatne ekonomske transformacije, naša strategija razvoja je stabilan i postepen rast kroz kvalitetnu ponudu, raznovrsnost, efikasnost i pouzdanost naših usluga.

M&v investments a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e 011 3530900
trgovanje hartijama od vredosti konsalting analize i istraživanja otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti praćenje toka deponovanja hartija praćenje toka saldiranja ...i mnoge druge... Naši klijenti i njihove potrebe čine srž svih naših aktivnosti i oni pokreću sve što radimo. Interesi klijenata su uvek na prvom mestu u našem poslovanju. Iskustvo nam govori da ukoliko ostvarimo ciljeve naših klijenata, naš uspeh će biti zagarantovan. U M&V-u mi ne samo da zadovoljavamo zahteve svojih klijenata, mi nastojimo da predviđamo stalne i brze promene u zahtevima naših klijenata i da razvijemo nove usluge da bi zadovoljili te potrebe. Smatramo da jedino u saradnji i partnerstvu sa našim klijentima možemo održati našu lidersku poziciju. To podrazumeva stalnu posvećenost pomaganju našim klijentima u ostvarenju njihovih ciljeva, čineći da njihove težnje postanu realnost.

Olimpia invest a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 54a 011 2129299 |
011 2129872 |
brokerski poslovi dilerski poslovi poslovi market-mejkera poslovi portfolio menadžera poslovi agenta emisije poslovi pokrovitelja emisije poslovi investicionog savetnika u okviru svoje delatnosti, Brokersko-dilersko društvo može obavljati i korporativne usluge za pravna i fizička lica Adekvatnost kapitala kojim rapolažemo, stručnost i znanje našeg tima dovoljni su garanti uspešnosti poslovanja pravnih i fizičkih lica sa našom kućom. Brokersko-dilersko društvo Olimpia Invest doo Beograd, član je Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i Beogradske berze. Visina kapitala kojom raspolažemo i saradnja sa stranim investicionim fondovima, brokerskim kućama i bankama daje nam mogućnost da klijentima pružimo usluge organizovanja i otkupa novih emisija hartija od vrednosti radi pribavljanja dodatnog kapitala u cilju jačanja tržišne pozicije. Radno vreme je od 08-16 časova.

Sinteza invest group

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115v 011 2099500
SINTEZA INVEST GROUP Brokersko – dilersko društvo Sinteza Invest Group a.d. Beograd osnovano je decembra 2002 godine i specijalizovano je za trgovanje hartijama od vrednosti. Sinteza Invest Group posluje u potpunosti u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao i u skladu sa svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu finansijsko tržište. Kompanija je od svog osnivanja član Beogradske berze kao i Centralnog registra HOV. Sinteza Invest Group predstavlja otvoreno akcionarsko društvo u privatnom vlasništvu, listirano na Beogradskoj berzi. Kompanija obavlja usluge trgovanja HOV-om, konsaltinga, kao i aktivnosti istraživanja i analize: - Trgovanje akcijama i obveznicama - Konsalting vezan za Ponude za preuzimanje - Tenderske i aukcijske privatizacije - M&A i usluge finansijskog savetovanja - Istraživanja i analize - Korporativna agentura

Banca Intesa

Banca Intesa logo
Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 011 3108888
Banca Intesa logo
Usluge za fizička lica: Tekući računi Štednja Krediti Obveznice Devizni poslovi Elektronsko bankarstvo Usluge za pravna lica: Dinarsko poslovanje Devizno poslovanje Dugoročni krediti Depozitni poslovi sa privredom Eskont menica prvoklasnih klijenata Elektronsko bankarstvo - HALCOM e-bank, Pexim Banca Intesa Beograd sprovodi politiku bankarske grupacije kojoj pripada, po kojoj svaka članica posluje kao banka zemlje u kojoj se nalazi, pri čemu se pored posvećenosti uspešnom poslovanju podjednaka pažnja posvećuje brizi za društvenu zajednicu i aktivno se radi na kreiranju i realizaciji tzv. Projekta društvene odgovornosti. Banca Intesa Beograd je vodeća banka na domaćem tržištu i pouzdan partner za 900.000 klijenata, fizičkih i pravnih lica. Članica je novooformljene grupacije Intesa Sanpaolo koja je, kao najprofitabilnija i najveća italijanska i jedna od najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija, po vrednosti na berzi peta banka u Evropi. Ova grupacija širom sveta ima više od 18 miliona klijenata i mrežu od blizu 7 000 ekspozitura u 34 zemlje sveta, dok u regionu Centralne i Istočne Evrope broji više od 6 miliona klijenata i u Srbiji, Hrvatskoj, Slovačkoj, Albaniji, Rumuniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Češkoj, Ukrajini i Rusiji je prisutna sa 1400 ekspozitura.

Banka poštanska štedionica a. d. beograd

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 65v 011 2178037
Stanovništvo: Računi (tekući i žiro) Štednja (dinaska i devizna) Krediti (gotovinski, potrošački,...) Dinarsko i devizno poslovanje Platne kartice Menjački poslovi Doznake iz inostranstva Pravna lica: Platni promet (domaći i inostrani) eBANK sistem Poslovi sa hartijama od vrednosti Otvaranje i vođenje deviznih računa rezidenata i nerezidenata Izdavanje bankarskih garancija Devizni krediti Banka Poštanska štedionica, a.d. uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na: - jačanje finansijskog potencijala - uspešno obavljanje poslova platnog prometa - unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima - povećanje broja klijenata - inoviranje i dizajniranje ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata - pružanje finansijske podrške programima od zajedničkog interesa klijenata - ostvarivanje zadovoljavajuće likvidnosti Banka Poštanska štedionica, a.d. je lider u poslovanju sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, a.d. Poslovna strategija banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu, brzom razvoju novih proizvoda, efikasnijem i komfornijem vidu saradnje. Vodeći se principom da je samo «zadovoljan klijent dobar klijent», Banka Poštanska štedionica, a.d. je intenzivirala aktivnosti na razvoju poslovne mreže filijala i ekspozitura i mogućnost efikasne i operativne komunikacije preko «virtuelnih šaltera»: Homebanking sistema, Internet usluga, korišćenja SMS poruka, korporativnog e-bankinga itd. Savremeni elektronski platni promet u zemlji i inostranstvu i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d.

Erste bank a.d. novi sad

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 32 011 2285201 |
011 2285202 |
Rad sa stanovništvom: Krediti Štednja Platne kartice Elektronsko bankarstvo Pravna lica: Osnivanje preduzeća Krediti za privredu Depoziti VISA business Platni promet u zemlji Platni promet u inostranstvu Od 1. januara 2007. godine novost u ponudi Erste Bank je Maestro CHIP kartica. U pitanju je debitna međunarodna platna kartica vezana za Vaš devizni tekući račun koja Vam omogućava podizanje gotovine i plaćanje roba i usluga kako u zemlji tako i u inostranstvu. Upotrebom moderne tehnologije, CHIP ili, kako se još nazivaju - SMART kartice, pružaju niz mogućnosti, a pre svega, zahvaljujući svojim sigurnosnim i zaštitnim funkcijama, gotovo u potpunosti onemogućavaju zloupotrebu kartice. Erste Bank a.d. Novi Sad je članica Erste Bank Grupe, jedne od vodećih finansijskih institucija u regionu srednje i istočne Evrope, sa više od 15 miliona klijenata u osam zemalja (Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Ukrajna, Hrvatska i Srbija).

Eurobank

Eurobank logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2a 011 3018171 |
011 3018172 |
Eurobank logo
Privreda: Otvaranje računa Domaći platni promet Ino platni promet Dokumentarno poslovanje Depoziti Krediti EFG Leasing Platne kartice E-Banking Stanovništvo: tekući računi u dinarima i evrima, platni računi sa privilegijama, plaćanje u zemlji i inostranstvu, krediti, štednja, korišćenje sefova, kreditne kartice Visa i EuroLine-Dina i još mnogo drugih Grupa Eurobank EFG je osnovana 1990. godine pod imenom Euromerchant Bank, sa ciljem prevashodnog pružanja investicionog bankarstva. Grupa danas drži vodeću poziciju na svim tržištima grčke bankarske industrije uz nivo rasta koji premašuje tržišni prosek, dok istovremeno osvaja nove segmente tržišta i stiče nove klijente. Grupa Eurobank EFG danas je vodeća banka u Grčkoj iz oblasti potrošačkih i keš kredita, zajedničkog upravljanja fondovima, investicionog bankarstva, posredništva u prodaji akcijskog kapitala (equity brokerage) i životnog osiguranja. Takođe je banka sa najvećim učešćem u kreditiranju malog biznisa i jedna od najvećih kada se radi o velikim preduzećima iz privatnog sektora u Grčkoj. Na širem području jugoistočne i centralne Evrope, Eurobank EFG se nalazi među najvećim bankama u svim zemljama u kojima je prisutna, a posebno u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji. U 2005. godini, banka je u Turskoj ušla na tržište posredništva u prodaji akcijskog kapitala (equity brokerage), a u 2006. radi na jačanju svog prisustva i na bankarskom tržištu u Poljskoj i Ukrajini.

Jubmes banka a. d. beograd

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121 011 2205500
Stanovništvo: Dinarsko poslovanje Devizno poslovanje Krediti Platne kartice e-Bankarstvo Sefovi Privreda: Platni promet Krediti i HOV Depozitni poslovi Platne kartice Depozitni poslovi Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd je pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova koji je osnovan 1967. godine, JUBMES banka je osnovana 26. juna 1979. godine, kao specijalizovana finansijska institucija, koja je putem dopunskog kreditiranja (refinansiranja izvoza), kao i osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika, bila ovlašćena da podstiče srednjoročne i dugoročne izvozne poslove i unapređuje dugoročnu proizvodnu, investicionu i finansijsku saradnju domaćih preduzeća sa stranim partnerima,

Komercijalna Banka

Komercijalna Banka logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a 011 3121781 |
011 3121782 |
Komercijalna Banka logo
Računi (tekući i žiro) Štednja (dinarska i devizna) Krediti (gotovinski, stambeni, auto, potrošački,...) Sefovi Platne kartice (VISA: Electron, Revolving, Classic, Virtuon) Elektronsko bankarstvo (internet, SMS, telefon, call-centar) Menjačko-devizno valutni poslovi Kreditiranje MSP Kreditno-garancijski poslovi sa inostranstvom Kreditno-garancijski i depozitni domaći poslovi Platni promet sa inostranstvom Domaći platni promet HALCOM e-banking Komercijalna banka ad Beograd je ugledna, sigurna i uspešna banka koja se od sličnih zapadnoevropskih i svetskih banaka razlikuje jedino po svojoj adresi. Naša deviza je: pouzdanost u radu, brzina i kvalitet naših usluga svim klijentima, od pojedinačnih građana do najvećih kompanija, mora da bude jednak onom koji imaju sigurne i uspešne svetske banke. Naši partneri iz Republike Srbije i sveta mogu da potvrde da ovo načelo veoma poštujemo. Komercijalna banka ad Beograd je savremeno opremljena, kadrovski osposobljena banka, čija je organizaciona šema zasnovana na međunarodnim bankarskim standardima, kao kvalitetan spoj iskusnih poznavalaca međunarodnih finansija i ambicioznih mladih stručnjaka školovanih u svetu. Da smo banka od poverenja najbolje ilustruju dva podatka. Vodeća svetska diplomatska predstavništva, kao i poslovne, globalne i regionalne asocijacije, od afilijacija UN do humanitarnih fondova, opredelile su se da na teritoriji Republike Srbije posluju preko naše banke. Mi imamo kontokorentne odnose sa 50 vodećih svetskih banaka i preko njih sa svakim bankarskim punktom na planeti. Naš poslovni lanac izaći će u susret svakom Vašem zahtevu, na način koji će biti od obostranog interesa.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank logo
Beograd, Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 16 011 3202100
Raiffeisen Bank logo
UĐITE U TRKU SA VREMENOM, BUDITE RAIFFEISEN ONLINE Računi (tekući i žiro) Štednja (dinarska i devizna) Krediti (XXL, gotovinski, stambeni, auto, web, potrošački,...) Sefovi Platne kartice (VISA: Electron, Revolving, Classic, Virtuon) Elektronsko bankarstvo (internet, SMS, telefon, call-centar) Ostale usluge (transferi, trgovina obveznicama, menjački poslovi,...) Krediti za privredu Specijalni računi Dokumentarni poslovi (garancije i akreditivi) Domaći i međunarodni platni promet Elektronsko bankarstvo (Raiffeisen OnLine, HALCOM) Raiffeisen banka a.d. dobila je nagradu za najbolju banku osnovanu stranim kapitalom koja posluje u Srbiji, u okviru akcije odabira najboljih brendova u svim oblastima privrede 'Najbolje robne marke Srbije', koju su organizovali Ministarstvo za trgovinu, turizam i usluge, Privredna komora Srbije i dnevni list Pregled. Raiffeisen banka koja posluje u Srbiji je jedna od banaka sa najbržim rastom u mreži Raiffeisen International-a, a sa bilansnom aktivom od 1.9 milijardi evra (na kraju trećeg kvartala 2006. godine) je ubedljivo najveća banka u zemlji. Uspeh je utoliko veći, jer je Raiffeisen bankarska grupacija dobila pet nagrada - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) i Raiffeisen International zajedno za najbolju banku u centralnoj i istočnoj Evropi, a RZB i za najbolju banku u Austriji, dok su lokalne Raiffeisen banke u Bugarskoj i Hrvatskoj proglašene za najbolje banke u tim zemljama.

Unicredit Bank

Unicredit Bank logo
Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 88 011 3770970 |
011 3770972 |
Unicredit Bank logo
Usluge za fizička lica Paket računa Štednja Krediti (neodoljivi, super keš, potrošački, auto) Platne kartice Usluge za pravna lica Krediti Vođenje računa Usluge plaćanja Isplata zarada Dok. poslovanje Tarife Zasto izabrati Unicredit Banku za svoju poslovnu banku? Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupi BA-CA i UniCredit Group su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo velike međunarodne konkurentne grupe za pružanje finansijskih usluga Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta Reputacija i mesto koje zauzima UniCredit Group obezbedjuju sigurnost i poverenje Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima u zemlji i inostranstvu sa velikom sposobnošću za rešavanje problema omogućavaju visok kvalitet usluga Pružanje usluga finansijskog lizinga sa internacionalnim iskustvom na domaćem tržištu Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne banke, predstavniątva, investicione banke, osiguravajuće i lizing kompanije Moderni, inovativni bankarski proizvodi omogućavaju brzu i efikasnu obradu
LOKACIJE
Brokerske kuće, brokeri Ada
Brokerske kuće, brokeri Aleksandrovac
Brokerske kuće, brokeri Aleksinac
Brokerske kuće, brokeri Alibunar
Brokerske kuće, brokeri Apatin
Brokerske kuće, brokeri Aranđelovac
Brokerske kuće, brokeri Arilje
Brokerske kuće, brokeri Bač
Brokerske kuće, brokeri Bačka Palanka
Brokerske kuće, brokeri Bačka Topola
Brokerske kuće, brokeri Bački Petrovac
Brokerske kuće, brokeri Bajina Bašta
Brokerske kuće, brokeri Banja Koviljača
Brokerske kuće, brokeri Batočina
Brokerske kuće, brokeri Bečej
Brokerske kuće, brokeri Bela Crkva
Brokerske kuće, brokeri Beočin
Brokerske kuće, brokeri Blace
Brokerske kuće, brokeri Bogatić
Brokerske kuće, brokeri Boljevac
Brokerske kuće, brokeri Bor
Brokerske kuće, brokeri Bosilegrad
Brokerske kuće, brokeri Brus
Brokerske kuće, brokeri Bujanovac
Brokerske kuće, brokeri Čačak
Brokerske kuće, brokeri Čajetina
Brokerske kuće, brokeri Ćićevac
Brokerske kuće, brokeri Čoka
Brokerske kuće, brokeri Crvenka
Brokerske kuće, brokeri Ćuprija
Brokerske kuće, brokeri Despotovac
Brokerske kuće, brokeri Donji Milanovac
Brokerske kuće, brokeri Futog
Brokerske kuće, brokeri Golubac
Brokerske kuće, brokeri Gornji Milanovac
Brokerske kuće, brokeri Guča
Brokerske kuće, brokeri Inđija
Brokerske kuće, brokeri Ivanjica
Brokerske kuće, brokeri Jagodina
Brokerske kuće, brokeri Kanjiža
Brokerske kuće, brokeri Kikinda
Brokerske kuće, brokeri Kladovo
Brokerske kuće, brokeri Knjaževac
Brokerske kuće, brokeri Koceljeva
Brokerske kuće, brokeri Kosjerić
Brokerske kuće, brokeri Kostolac
Brokerske kuće, brokeri Kovačica
Brokerske kuće, brokeri Kovin
Brokerske kuće, brokeri Kragujevac
Brokerske kuće, brokeri Kraljevo
Brokerske kuće, brokeri Krnjevo
Brokerske kuće, brokeri Krupanj
Brokerske kuće, brokeri Kruševac
Brokerske kuće, brokeri Kučevo
Brokerske kuće, brokeri Kula
Brokerske kuće, brokeri Kuršumlija
Brokerske kuće, brokeri Lajkovac
Brokerske kuće, brokeri Lapovo
Brokerske kuće, brokeri Lebane
Brokerske kuće, brokeri Leskovac
Brokerske kuće, brokeri Ljig
Brokerske kuće, brokeri Ljubovija
Brokerske kuće, brokeri Loznica
Brokerske kuće, brokeri Lučani
Brokerske kuće, brokeri Majdanpek
Brokerske kuće, brokeri Mali Zvornik
Brokerske kuće, brokeri Medveđa
Brokerske kuće, brokeri Merošina
Brokerske kuće, brokeri Mionica
Brokerske kuće, brokeri Mol
Brokerske kuće, brokeri Negotin
Brokerske kuće, brokeri Niš
Brokerske kuće, brokeri Nova Pazova
Brokerske kuće, brokeri Nova Varoš
Brokerske kuće, brokeri Novi Banovci
Brokerske kuće, brokeri Novi Bečej
Brokerske kuće, brokeri Novi Kneževac
Brokerske kuće, brokeri Novi Pazar
Brokerske kuće, brokeri Novi Sad
Brokerske kuće, brokeri Odžaci
Brokerske kuće, brokeri Opovo
Brokerske kuće, brokeri Osečina
Brokerske kuće, brokeri Padina
Brokerske kuće, brokeri Pančevo
Brokerske kuće, brokeri Paraćin
Brokerske kuće, brokeri Petrovac Na Mlavi
Brokerske kuće, brokeri Petrovaradin
Brokerske kuće, brokeri Pirot
Brokerske kuće, brokeri Plandište
Brokerske kuće, brokeri Požarevac
Brokerske kuće, brokeri Požega
Brokerske kuće, brokeri Preševo
Brokerske kuće, brokeri Priboj
Brokerske kuće, brokeri Prijepolje
Brokerske kuće, brokeri Prnjavor
Brokerske kuće, brokeri Prokuplje
Brokerske kuće, brokeri Rača
Brokerske kuće, brokeri Raška
Brokerske kuće, brokeri Ražanj
Brokerske kuće, brokeri Rekovac
Brokerske kuće, brokeri Ruma
Brokerske kuće, brokeri Šabac
Brokerske kuće, brokeri Senta
Brokerske kuće, brokeri Sevojno
Brokerske kuće, brokeri Šid
Brokerske kuće, brokeri Sjenica
Brokerske kuće, brokeri Smederevo
Brokerske kuće, brokeri Smederevska Palanka
Brokerske kuće, brokeri Soko Banja
Brokerske kuće, brokeri Sombor
Brokerske kuće, brokeri Srbobran
Brokerske kuće, brokeri Sremska Kamenica
Brokerske kuće, brokeri Sremska Mitrovica
Brokerske kuće, brokeri Sremski Karlovci
Brokerske kuće, brokeri Stara Pazova
Brokerske kuće, brokeri Stopanja
Brokerske kuće, brokeri Subotica
Brokerske kuće, brokeri Surdulica
Brokerske kuće, brokeri Svilajnac
Brokerske kuće, brokeri Temerin
Brokerske kuće, brokeri Titel
Brokerske kuće, brokeri Topola
Brokerske kuće, brokeri Trstenik
Brokerske kuće, brokeri Tutin
Brokerske kuće, brokeri Ub
Brokerske kuće, brokeri Ušće
Brokerske kuće, brokeri Užice
Brokerske kuće, brokeri Valjevo
Brokerske kuće, brokeri Varvarin
Brokerske kuće, brokeri Velika Plana
Brokerske kuće, brokeri Veliki Šiljegovac
Brokerske kuće, brokeri Veliko Gradište
Brokerske kuće, brokeri Veternik
Brokerske kuće, brokeri Vladičin Han
Brokerske kuće, brokeri Vladimirci
Brokerske kuće, brokeri Vlasotince
Brokerske kuće, brokeri Vranje
Brokerske kuće, brokeri Vrbas
Brokerske kuće, brokeri Vrnjačka Banja
Brokerske kuće, brokeri Vršac
Brokerske kuće, brokeri Žabalj
Brokerske kuće, brokeri Žagubica
Brokerske kuće, brokeri Zaječar
Brokerske kuće, brokeri Žitište
Brokerske kuće, brokeri Žitorađa
Brokerske kuće, brokeri Zlatibor
Brokerske kuće, brokeri Zrenjanin
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA