Privatne gimnazije i srednje škole Stari Grad

Privatne gimnazije i srednje škole Stari Grad
Srednja škola Sveti Sava logo
PRIVATNA SREDNjA ŠKOLA AKREDITOVANA PRIVATNA SREDNjA ŠKOLA : Š KOLA U CENTRU GRADA RAD U MALIM GRUPAMA - MENTORSKI RAD SAVREMENO OPREMLJENI KABINETI NEMA POTREBE ZA PRIVATNIM ČASOVIMA DOKTOR U ŠKOLI BEZBEDNOST UČENIKA U PRVOM PLANU INTERAKTIVNA TABLA i VIDEO BIM U NASTAVI BEŽIČNI INTERNET U ŠKOLI KLUB ZA UČENIKE VIDEO NADZOR i OBEZBEĐENjE U ŠKOLI FILOLOŠKA GIMNAZIJA - SMER ŽIVI JEZICI GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER FARMACEUTSKI TEHNIČAR MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR KOZMETIČKI TEHNIČAR ŠKOLA NUDI USLUGE: REDOVNOG ŠKOLOVANjA VANREDNOG ŠKOLOVANjA DOKVALIFIKACIJE PREKVALIFIKACIJE POMOĆ NOSTRIFIKACIJE DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU Broj rešenja o akreditaciji: 022-05-00086/2012-03 Osnivanju Srednje škole „Sveti Sava“ predhodilo je dugo pedagoško iskustvo i bogata medicinska praksa osnivača Škole. Vodjeni interesima pozitivnog razvoja, ne samo naših učenika, već i naših nastavnika, namera nam je da se škola razvija u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju i jasnim pogledom u budućnost. Pozivamo Vas da posetite našu školu, obidjete sve naše kabinete, pitate, predložite i podelite sa nama nove ideje. Sve što je za dobrobit razvoja i unapredjenje obrazovanja, rado ćemo prihvatiti, usvojiti i primeniti. Želja nam je da naše učenike što uspešnije pripremimo za dalje školovanje, za brzo uključenje u realni svet rada, jednom rečju da ih pripremimo za život. REDOVNO ŠKOLOVANjE ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNjE ŠKOLE - Prijava za upis (škola obezbedjuje formular za prijavu) - Izvod iz matične knjige rodjenih - Svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole - Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (za gimnazije ne treba) - Potpisan ugovor o školovanju Uplatom školarine učenicima su obezbedjeni: - Udžbenici i osnovni pribor za rad - Mogućnost korišćenja opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim - Dopunska ili dodatna nastava (po potrebi) - Časovi fizičkog vaspitanja u sportskom centru “TAŠ” Beograd

Srednja škola Dositej

Srednja škola Dositej logo
Beograd, Stari Grad, Nušićeva 12a 011 3235500 |
064 4564567 |
Srednja škola Dositej logo
PRIVATNE GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE - ŠKOLA DOSITEJ Misija naše škole je da očuvamo duh i tradiciju škole, stručnu zastupljenost i kvalitet nastave, kao i da održimo toleranciju i saradničke odnose među učenicima, nastavnicima i roditeljima. Cilj nam je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualni pristup u nastavi pronađemo i primenimo najbolje metodičke postavke za svakog našeg učenika pojedinačno i time obezbedimo da svaki učenik maksimalno razvije i ostvari sopstvene potencijale, kako u profesiji za koju se priprema, tako i u životu. Želimo školu primerenu svetskim standardima, školu u kojoj se poštuju individualne sposobnosti i različitosti. S obzirom na to da Srednja škola „Dositej” pruža mogućnost pohađanja velikog broja različitih obrazovnih profila svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u struci i zaposle se, a da pri tome budu pripremljeni za nastavak uspešnog školovanja. Misija naše škole je kontinuirano obrazovanje u obrazovnom sistemu „Dositej”.
Srednja medicinska škola Sveti Vasilije Ostroški logo
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE - SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA VASILIJE OSTROŠKI Medicinska struka, 7 obrazovnih profila.

Računarska gimnazija

Beograd, Stari Grad, Knez Mihajlova 6 011 2636090 |
011 2639104 |
PRIVATNE GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE - RAČUNARSKA GIMNAZIJA Cilj Računarske gimnazije je da svoje učenike osposobi za samostalan rad, a u isto vreme omogući i široku prohodnost na sve fakultete u zemlji i inostranstvu. Naši učenici su uspešni studenti Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog, Računarskog, Mašinskog, Fakulteta organizacionih nauka, Građevinskog, Arhitektonskog fakulteta, pa i Filozofskog, Pravnog i Filološkog fakulteta. Takođe, naši đaci nastavili su svoje školovanje i u inostranstvu (Velika Britanija, SAD, Holandija). Nastavni plan i program Računarske gimnazije sastoji se iz grupe stručnih predmeta iz oblasti informacionih tehnologija, kao i predmeta za sticanje opšteg obrazovanja. Veliki akcenat stavljamo i na praktičnu primenu stečenih veština. Predavači imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa učenicima i profesionalno znanje. Među njima ima istaknutih profesora, doktora nauka, magistara i autora naučnih publikacija.
Osnovna i srednja muzička škola Amadeus logo
PRIVATNE SREDNJE ŠKOLE - MUZIČKA ŠKOLA AMADEUS Srednja muzička škola Amadeus školuje buduće zaposlene u kulturi, umetnosti, obrazovanju i javnom informisanju. Posle završene srednje muzičke škole, učenik može da konkuriše na sve državne i privatne društvene fakultete. Osnovna i srednja muzička škola „Amadeus“ je ustanova registrovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije rešenjem broj 022-05-00041/2007-07. Škola prati nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, a prilagođen mogućnostima i potrebama svakog deteta. Predavači su stručni mladi profesori sa pedagoškim iskustvom, željni da svoje znanje i ljubav prema muzici prenesu na najmlađe.
Prva Privatna Ugostiteljsko - Turistička Škola logo
PRIVATNE GIMNAZIJE I SRENJE SKOLE - PRVA PRIVATNA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA Osnovna delatnost škole je da obezbedi sticanje opšteg i stručnog znanja i sposobnosti za neposredan rad i dalje školovanje, za obrazovanje i vaspitanje redovnih i vanrednih učenika.Škola realizuje nastavne planove i programe za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.Realizacija nastavnih planova i programa ostvaruje se kroz teorijsku i praktičnu nastavu, blok nastavu i ferijalnu praksu. Prva privatna ugostiteljsko-turistička škola je osnovana 3. oktobra. 2002. godine, na osnovu Rešenja o verifikaciji br. 022-05-59/2002 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije za područje rada ugostiteljstvo i turizam.
EPA srednja škola za Ekonomiju, Pravo i Administraciju logo
PRIVATNE SREDNJE SKOLE BEOGRAD - EPA Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju u Beogradu u svom radu primenjuje važeće nastavne planove i programe koje je propisalo Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. Nastavni planovi su tako osmišljeni da daju dobro opšte obrazovanje, dok grupe pravnih i ekonomskih predmeta daju praktično znanje i veštine koji omogućavaju uspešno snalaženje u konkretnim zadacima. Danas znamo da trajno i praktično primenljivo znanje stičemo ako aktivno učestvujemo u rešavanju nekog zadataka, pre nego kroz jednostavno ponavljanje činjenica koje je nastavnik predstavio. Naši profesori zato primenjuju različite metode koje čine učenje zanimljivim, pa i zabavnim. Dobri primeri su istraživački rad učenika, projektni zadaci, modul časovi koji povezuju sadržaje više predmeta, učenje kroz studije slučaja i grupni rad praćen upotrebom multimedijalnih nastavnih sredstava.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA