SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ

Srednja škola Dositej

SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ

Srednja škola Dositej - SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ - 1
Srednja škola Dositej - SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ - 1
Srednja škola Dositej - SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ - 1
Srednja škola Dositej - SREDNJA ŠKOLA DOSITEJ - 1
Zašto u našu školu? “Zajedno u lepšu budućnost”
- Škola u centru grada
- Nema brige oko privatnih časova
- Rad u malim grupama-mentorski rad
- Poseta školama u inostranstvu i razmena učenika
- Korišćenje bežičnog interneta
- Video bim u nastavi
- Sportske aktivnosti na Tašu
- Bezbednost učenika u prvom planu
- Video nadzor, fizičko tehničko obezbeđenje
- Ekskurzije u zemlji i inostranstvu
- Posebne pogodnosti za najbolje: stipendije, nagradna putovanja, laptop, itd.
- Besplatna priprema za upis i upis na fakultete
- Dostupnost profesora, psihologa i pedagoga
- Besplatna profesionalna orijentacija za učenike naše škole
- Interaktivne table u nastavi
- Dodatni programi za sticanje posebnih znanja veština i kompentencija
- Organizujemo pripremu za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata
- Formiranje sportskih odeljenja
- Aktivnim sportistima i umetnicima dostupnost nastavnog materijala, konsultacije i kontakti sa profesorima u skladu sa
njihovim potrebama

OBRAZOVNI PROFILI

Srednja škola Dositej - OBRAZOVNI PROFILI - 1
Srednja škola Dositej - OBRAZOVNI PROFILI - 1
Srednja škola Dositej - OBRAZOVNI PROFILI - 1
Srednja škola Dositej - OBRAZOVNI PROFILI - 1
Srednja škola „Dositej“ nudi sledeće obrazovne profile:
- opšta gimnazija
- ekonomski tehničar
- turistički tehničar
- pravni tehničar
- finansijski tehničar
- trgovinski tehničar
- trgovac
- mašinski tehničar
- brodomašinski tehničar
- mašinbravar
- tehničar optike
- mehaničar termoenergetskih postrojenja
- mehaničar alatnih mašina – specijalista V
- optometrista – specijalista V
- mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V
- nautički tehničar
- elektrotehničar energetike
- elektromonter mreža i postrojenja;
- elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista V
- tehničar za kompjuterski upravljive mašine – specijalista V

U „Srednjoj medicinskoj školi“ učenici mogu pohađati sledeće obrazovne profile:
- medicinska sestra tehničar
- medicinska sestra vaspitač
- laboratorijski tehničar
- farmaceutski tehničar
- fizioterapeutski tehničar
- stomatološka sestra tehničar
- zubni tehničar
- maser
- zdravstveni negovatelj

„Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije“ nudi mogućnost pohađanja nastave na sledećim
obrazovnim profilima:

- likovni tehničar
- tehničar dizajna i tekstila
- tehničar dizajna grafike
- tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

„Evropska poslovna škola” ima sledeće obrazovne profile:
- administrator računarskih mreža
- finansijski tehničar
- ekonomski tehničar
- poslovni administrator
- finansijski administrator
- turistički tehničar
- poslovni sekretar – V stepen

Visoka škola akademskih studija “Dositej“
- diplomirani ekonomista
- master ekonomista

NASTAVA

Srednja škola Dositej - NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - NASTAVA - 1
Nastavnici
Posebnu pažnju Srednja škola Dositej posvećuje izboru nastavnika, koji su pored posedovanja predviđene stručne
spreme, propisane odgovarajućim pravilnicima o vrsti stručne spreme nastavnika stručnih saradnika i saradnika u
nastavi, osposobljeni za primenu odgovarajućih nastavnih metoda, oblika rada i savremenih nastavnih sredstava. Za
pojedine nastavne teme biće angažovani eksperti iz tih oblasti.

Savremena organizacija nastave
Srednja škola Dositej raspolaže savremenim učilima, nastavnim materijalom i opremom tako da organizuje nastavu
baziranu na modernim principima i dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe
za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA

Srednja škola Dositej - REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA - 1
Srednja škola Dositej - REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA - 1
Srednja škola Dositej - REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA - 1
Srednja škola Dositej - REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA - 1
Realizacija planova i programa koji zadovoljavaju potrebe za životnim veštinama učenika zasnivala bi se:
- programima obrazovanja, nastave i učenja koji omogućavaju individualan pristup učenju i uvažavaju
razvojne potencijale i mogućnosti učenika,
- uspostavljanjem funkcionalne veze između sadržaja obaveznih predmeta, kako bi se omogućilo uspešno
sticanje stručnih znanja kompentencija i veština,
- prilagođavanjem organizacije nastave i uslova rada u školi,
- razvojem partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih škola sa kompanijama,
tržištem rada i lokalnom zajednicom,
- kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe, praktičan rad i nastavu u bloku);
- modernizovanjem školske infrastrukture i unapređenje uslova za rad i učenje.

Obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog
obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:
- nastavak daljeg školovanja,
- primenu teorijskih znanja u praksi,
- efikasan timski rad,
- preuzimanje odgovornosti za učenje i napredovanje u poslu i karijeri,
- blagovremeno reagovanje na promenu u okruženju,
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti,
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i
svakodnevnom životu

DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA

Srednja škola Dositej - DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA - 1
Srednja škola Dositej - DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA - 1
U okviru redovnih programskih sadržaja Dositej se opredelila da granicu između obrazovnih profila učini elastičnijom. To
je u izvesnoj meri moguće ostvariti savremeno osmišljenom koncepcijom izborne nastave, a u većoj meri intenziviranjem
dodatnog rada i obogaćivanjem fakultativne nastave.

Škola se opredeljuje da fakultaivnu nastavu organizuje kroz grupni i inlivilualni rad, shodno potrebama, potencijalima i
interesovanjima.
- Veština prezentacije
- Veštine verbalne i neverbalne komunikacije
- Timski rad
- Besplatna priprema za upis na fakultete

SARADNJA SA OKRUŽENJEM

Srednja škola Dositej - SARADNJA SA OKRUŽENJEM - 1
Srednja škola Dositej - SARADNJA SA OKRUŽENJEM - 1
Srednja škola Dositej - SARADNJA SA OKRUŽENJEM - 1
Srednja škola Dositej - SARADNJA SA OKRUŽENJEM - 1
Bogate i sadržajne veze sa drugim školama i visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu daju velike
mogućnosti učenicima Srednje škole Dositej da ostvare značajnu prednost, kako u sticanju pravog i praktično
primenljivog znanja, tako i u jasno trasiranim mogućnostima za dalje školovanje.

Pored ovih aktivnosti Škola će posebno razvijati saradnju sa srodnim institucijama što će omogućiti razmenu stručnog
nastavničkog kadra, razmenu iskustava i saradnju učenika.

UPIS

Srednja škola Dositej - UPIS - 1
Srednja škola Dositej - UPIS - 1
Srednja škola Dositej - UPIS - 1
Srednja škola Dositej - UPIS - 1
Procedura upisa za redovno školovanje:
- Prijava za upis
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstvo osnovne škole
- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu
- Potpisan ugovor sa školom o školovanju

Uplatom školarine đacima su obezbeđeni:
- Udžbenici i osnovni pribor za rad
- Mogućnost korišćenje opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim
- Dopunska ili dodatna nastava nedeljno - dva časa
- Časovi fizičkog vaspitanja u Sportskom centru “TAŠ” Beograd
- Elektronski dnevnik
- Praksa u uspešnim domaćim preduzećima
- Posete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
Nušićeva 12a - Beograd - Stari Grad
011 3235500; 064 4564567; 064 8690849;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Nušićeva 12a
    +381 11 3235500; +381 64 4564567; +381 64 8690849;
Pitaj ŠKOLU DOSITEJ

Poruku prima: Srednja škola Dositej

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA