Knjigovodstvo - Računovodstvo

Knjigovodstvo
KOMPLETNO KNjIGOVODSTVENO POSLOVANjE
ZASTUPANjE PRED INSPEKCIJSKIM ORGANIMA UZ POTPUNU ODGOVORNOST PLATNI PROMET VIĐENjE POSLOVNIH KNjiGA REGISTRACIJA STR, SUR i SZR OBRAČUN PLATA i DOPRINOSA PREDAJA SVIH OBRAČUNA DOLAZIMO PO DOKUMENTACIJU PRIJAVA i ODJAVA ZAPOSLENIH PRUŽANjE STRUČNIH SAVETA
REVIZIJA RAČUNOVODSTVO KONSALTING
VOĐENjE DNEVNIKA, GLAVNE KNjIGE, POMOĆNIH KNjIGA IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA IZRADA VANREDNIH BILANSA ANALITIČKA EVIDENCIJA SALDA, KONTA, IZVODI OTVORENIH STAVKI OBRAČUN POREZA VOĐENjE PORESKIH EVIDENCIJA PORESKI SAVETI OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA OBRAČUN ZARADA OBRAČUN DOPRINOSA OBRAČUN HONORARA PO UGOVORU O DELU MALOPRODAJA VOĐENjE KNjIGOVODSTVA TROŠKOVA OBRAČUN KAMATA POPUNjAVANjE RAZLIČITIH TIPOVA OBRAZACA PRIPREMA DOKUMENTACIJE U VEZI SA ODOBRAVANjEM KREDITA

Knjigovodstvena agencija sinergija

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 108g 011 2342771 |
064 2366004 |
SVE VRSTE KNjIŽENjA ROBNO - MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO IZRADA BLAGAJNE FINANSIJSKA i PORESKA AMORTIZACIJA OBRAČUN ZARADA OBRAČUN i EVIDENCIJA PDV-a IZRADA PERIODIČNIH i ZAVRŠNIH OBRAČUNA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA KONTAKT SA NADLEŽNIM ORGANIMA KONSALTING

Mgpr company

Beograd, Novi Beograd, Studentska 1 011 3191992
OBUKA VOZAČA B KATEGORIJE KNjIGOVODSTVO

Knjigovodstvena agencija icom team

Beograd, Kaluđerica, Mali Mokri Lug, Kralja Petra I 13f 011 3493215 |
063 333142 |
KNjIGOVODSTVO i RAČUNOVODSTVO OSNIVANjE PREDUZEĆA LIKVIDACIJA PREDUZEĆA PORESKI KONSALTING FINANSIJSKA OPERATIVA ZAKONSKA REGULATIVA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBRADA AUTORSKIH HONORARA

Knjigovodstvena agencija mcs

Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 27 069 4097400
RAČUNOVODSTVENE USLUGE OSNIVANjE i REGISTRACIJA PREDUZEĆA FINANSIJSKI KONSALTING PORESKI KONSALTING BIZNIS PLANOVI PRAVNI KONSALTING
RAČUNOVODSTVENE USLUGE PRAVNE USLUGE
KNjIGOVODSTVENE USLUGE RAČUNOVODSTVENE USLUGE PORESKI KONSALTING ADMINISTRATIVNO - PRAVNI POSLOVI
RAČUNOVODSTVENE USLUGE KADROVSKE USLUGE SAVETOVANjE
FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO ZAKLjUČNI LIST PORESKI KONSALTING

Knjigovodstvena agencija euro audit

Beograd, Stari Grad, Bulevar despota Stefana 12 011 3347421 |
011 2627612 |
USLUGE REVIZIJE KONSULTANTSKE USLUGE RAČUNOVODSTVO

Knjigovodstvena agencija fins libris

Beograd, Stari Grad, Strahinjića bana 6 011 3281617
KNjIŽENjE GLAVNE KNjIGE IZRADA BLAGAJNE OBRAČUN ZARADA IZRADA PERIODIČNIH i ZAVRŠNIH RAČUNA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA KONSALTING

Knjigovodstvena agencija finpos

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 231 011 7186578 |
063 8956225 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH IZVEŠTAJA KONTAKT SA PORESKOM UPRAVOM KONTAKT SA POSLOVNIM BANKAMA VOĐENjE KADROVSKE POLITIKE POSLOVNO SAVETOVANjE

Knjigovodstvena agencija konto plus

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 9 011 2206179 |
064 1140594 |
KNjIGOVODSTVO FINANSIJSKA OPERATIVA POREZI KONSALTING

Fin group knjigovodstvo

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 115 011 3115499 |
011 2123394 |
KNjIGOVODSTVO RAČUNARSKE MREŽE WEB PREZENTACIJE PC SERVIS

Knjigovodstvena agencija došen

Beograd, Vračar, Sime Miloševića 10 011 2431713 |
011 3448175 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE REGISTRACIJE PRIJAVA i ODJAVA PORESKI SAVETI PRAVNI SAVETI

Knjigovodstvena agencija books

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 151a 011 3185019 |
011 2157860 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE OBRAČUN AMORTIZACIJE OBRAČUN PDV-a PODOŠENjE PORESKE PRIJAVE IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA OBRAČUN PLATA VOĐENjE PLATNOG PROMETA PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE BANKARSKIH KREDITA ZASTUPANjE KLIJENTA ISPRED PORESKE INSPEKCIJE i DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA
KNjiGOVODSTVENE USLUGE PORESKO SAVETOVANjE IZRADA FINANSIJSKIH ANALIZA POSLOVANjA
ROBNO i FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO PRIJAVE i ODJAVE RADNIKA OBRAČUN ZARADA OBRAČUN PDV-a PREDAJEMO OBRASCE NA ŠALTERIMA ZASTUPAMO VAS PRED PORESKIM ORGANIMA ZAVRŠNI RAČUNI
KNjIGOVODSTVENE USLUGE OBUKA ZA KNjIGOVODSTVO VEŠTAČENjE
IZRADA DOKUMENTACIJE VOĐENjE GLAVNE KNjIGE VOĐENjE KNjIGE IZLAZNIH i ULAZNIH FAKTURA OBRAČUN PDV-a IZRADA KALKULACIJA VOĐENjE DINARSKE i DEVIZNE BLAGAJNE OBRAČUN PLATA IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA KONSALTING
KNjIŽENjE RAČUNA IZRADA i ŠTAMPANjE KALKULACIJA KNjIGA ULAZNIH RAČUNA KNjIGA IZDATIH RAČUNA RAZDUŽENjE PAZARA VOĐENjE TRGOVAČKE KNjIGE OBRAČUN PDV-a KEPU KNjIGA IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBRAČUN PLATA IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA
Usluge knjigovodstvene agencije Knjigovodstvena agencija Economic obavlja usluge u svojim prostorijama koje su za to adekvatno opremljene. U izuzetnim slučajevima usluga se obavlja i u prostorijama klijenta, ukoliko je ugovorena usluga konsaltinga ili se pretežni deo operativnog poslovanja klijenta obavlja od strane njegovih radnika i na njegovoj opremi. Usluge koje naša firma može obavljati su: - poslovi finansijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava - vođenje glavne knjige i sastavljanje svih potrebnih izvještaja za preduzeća i preduzetnike. - poslovi pripreme naloga za plaćanje, te njihovo podnošenje u određene banke, kao i podizanje bankovnih izvoda - blagajničko poslovanje, obračun putnih naloga i materijalnih troškova - obračun plata, naknada i honorara - porezno i drugo poslovno savetovanje - registracija i preregistracija preduzeća pri Agenciji za privredne registre - fiskalna politika - fiskalni prihodi (porezi i doprinosi) - praćenje zakonskih propisa o javnim prihodima (porezi i doprinosi) koji opterećuju i odlivaju finansijska sredstva preduzeća. - monetarno kreditna politika - količina novca u opticaju (Utiče na ekonomsku stabilnost i finansije preduzeća) - način raspolaganja i alokacija novca (Utiču na donošenje poslovnih odluka i planiranje) - finansijska analiza - Interna - Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha - analiza bilansa stanja bavi se finansijskim statusom imovine, odnosno analizom sredstava i izvor sredstava preduzeća. - eksterna - analiza za potrebe kreditora i poverilaca - zrada biznis plana i pripremanje druge dokumentacije. - finansijsko planiranje - planska delatnost u domenu finansija u skladu sa ciljevima preduzeća - prognoza priliva i odliva sredstava - sagledavanje različitih alternativa u vezi sa optimalnom upotrebom i nabavkom sredstava plaćanja - finansijska kontrola - kontrola zasnovana na finansijskom planu - organizovanje finansijske funkcije - način organizovanja finansijske funkcije, u okviru preduzeća, je jedan od bitnih elemenata od kojih zavisi uspešnost i efikasnost menadžmenta. - finansijsko upravljanje - upravljanje fiksnim i obrtnim kapitalom.
VOĐENjE DNEVNIKA, GLAVNE KNjIGE i POMOĆNIH KNjIGA SASTAVLjANjE ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA KALKULACIJA IZRADA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST PORESKO i FINANSIJSKO SAVETOVANjE

Knjigovodstvena agencija business line

Beograd, Savski Venac, Trg Nikole Pašića 9 011 3344151 |
011 3344351 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA OBRAČUNAVANjE LIČNIH PRIMANjA i NAKNADA OBRAČUNAVANjE PUTNIH TROŠKOVA U ZEMLjI i INOSTRANSTVU OBRAČUNAVANjE POREZA DEVIZNO POSLOVANjE VOĐENjE EVIDENCIONIH KNjIGA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST KONTAKT SA ORGANIMA NADLEŽNE PORESKE UPRAVE IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Preduzeće "Business line" osnovano je 1995. godine i registrovano je za pružanje knjigovodstvenih, finansijsko - računovodstvenih i konsultantskih usluga. Uspešno opslužuje veliki broj privrednih društva, više predstavništava i nevladinih organizacija kao i političkih stranaka. Zaposleni u agenciji su pažljivo odabrani, kao tim ispunjavamo uslove savremenog tržišnog poslovanja. USLUGE U okviru registrovanih usluga obavlja sledeće poslove: - vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog - knjigovodstva u skladu sa zakonskim propisima - obračunavanje ličnih primanja i naknada - obračunavanje putnih troškova u zemlji i inostranstvu - obračunavanje poreza - devizno poslovanje - vođenje evidencionih knjiga za porez na dodatu vrednost - kontakt sa organima nadležne poreske uprave - izrada fmansijskih izvestaja (završni račun) Dodatne usluge: - izrada ostalih finansijskih izveštaja na zahtev klijenta - finansijsko - konsulatantske usluge - pružanje usluga registracije u APR-u kao i druge - statusne promene vezane za APR - prijava i odjava radnika - priprema i obrada dokumentacije za klijente koji su aplicirali za bankarski kredit - pružanje ostalih finansijsko pravnih usluga u dogovoru sa klijentom Priuštite i Vi sebi kvalitetno i stručno knjigovodstvo. REFERENCE Actual I.T. - informacione tehnologije - Beograd British Airways-avio kompania - predstavništvo - Beograd NATO MLO kancelarija - predstavništvo u Beogradu Gea-salon keramike - Beograd Strike 300 - Beograd Kolosej S - Beograd Fondazione Willy Brandt-predstavništvo - Beograd Pluto capital-građevina - Beograd Fundament-građevina - Beograd Next travel-turisticka agencija - Beograd Oscar tours - Beograd City magazin - Beograd Vans-filmska kuća - Beograd Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje(Juginus)-projektovanje - Beograd Media Centar - Beograd Demohriscanska stranka - Beograd Istrabenz Plini - Beograd Restoran Grand Kristal

Icarus - agencija za knjigovodstvo i marketing

Niš, Cara Dušana 54 -76 PC Dušanov Bazar lok 204 018 520484 |
065 2603049 |
INFORMISANjE KLIJENATA O AKTUELNIM PROMENAMA ZAKONSKIH PROPISA KONTROLA PRE KNjIŽENjA KNjIGOVODSTVENIH ISPRAVA VOĐENjE GLAVNE KNjIGE SASTAVLjANjE SVIH RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA VOĐENjE KNjIGE ULAZNIH I KNjIGE IZLAZNIH FAKTURA OBRAČUN PDV i SASTAVLjANjE PROPISANE PORESKE PRIJAVE IZRADA KALKULACIJA ZA VELEPRODAJU, MALOPRODAJU, UVOZ, IZVOZ VOĐENjE KNjIGE EVIDENCIJE PROMETA i USLUGA OBRAČUN PROIZVODNjE ZA PROIZVODNE FIRME OBRAČUN KAMATA PO SVIM OSNOVAMA VOĐENjE OSNOVNIH SREDSTAVA i OBRAČUN AMORTIZACIJE VOĐENjE DINARSKE i DEVIZNE BLAGAJNE OBRAČUN SLUŽBENIH PUTOVANjA U ZEMLjI i INOSTRANSTVU IZRADA POTREBNIH BILANSA i DOKUMENATA ZA KREDITE OBRAČUN ZARADA SA PRIPADAJUĆIM PORESKIM PRIJAVAMA i VIRMANIMA IZRADA OBRASCA M-4 RADI UPISA STAŽA ZAPOSLENIMA OBRAČUN UGOVORA O DELU, AUTORSKIH UGOVORA, ZAKUPA i SLIČNO IZRADA SVIH OBRAZACA O PRIJEMU i PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH PRIPREMA IZVEŠTAJA O POSLOVANjU i IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA ANALIZA POSLOVANjA SA IZRADOM BILANSA i OBRAČUNOM REZULTATA PA ZAHTEVU KLIJENTA
OSNIVANjE i REGISTRACIJA PROMENE U APR-u PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA IZRADA ZDRAVSTVENIH KNjIŽICA OBRAČUN ZARADA i NAKNADA BOLOVANjA POSLOVI U SOCIJALNOJ i PORESKOJ UPRAVI KOMPLETNO KNjIGOVODSTVO IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA
KOMPLETNO KNjIGOVODSTVO ZA SVE VRSTE DELATNOSTI
KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PRAVNA LICA KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PRIVATNE PREDUZETNIKE IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA POSLOVI PLATNOG PROMETA ZASTUPANjE PRED ORGANIMA PORESKE UPRAVE STRUČNI SAVETI OBRAČUN PLATA i UPIS RADNOG STAŽA PRIJAVA i ODJAVA ZAPOSLENIH
KNjIGOVODSTVENE USLUGE RAČUNOVODSTVENI POSLOVI SAVETODAVNE USLUGE POSLOVI KONTROLE PDV VOĐENjE DVOJNOG KNjIGOVODSTVA
KNjIGOVODSTVO FINANSIJE PRAVNE USLUGE
KNjIGOVODSTVO, RAČUNOVODSTVO OBRAČUN ZARADA i OSTALIH PRIMANjA POSREDOVANjE U PLATNOM PROMETU U ZEMLjI i SA INOSTRANSTVOM KURIRSKA SLUŽBA KONSALTING PRAVNA POMOĆ OSNIVANjE PREDUZEĆA, ZADRUGA, USTANOVA, RADNjI UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA PREVOD SAVETOVANjE i POSREDOVANjE PRI OSIGURANjU LIČNI PORESKI SAVETNIK
KNjIGOVODSTVO RADNI ODNOSI PLATNI PROMET PORESKA UPRAVA ZAVRŠNI RAČUNI REGISTRACIJA FIRMI LIKVIDACIJA i BRISANjE FIRMI IZRADA INTERNET SAJTOVA
KNjIGOVODSTVO -Kompletne knjigovodstvene usluge za STR, SUR, SZR, d.o.o. -Svakodnevni dolazak po dokumentaciju -Uplata dnevnog pazara i plaćanja u bankama -Obračun zarada -Prijave i odjave radnika -Upis radnog staža i overe zdravstvenih knjižica -Prisustvo pri inspekcijskim kontrolama i dr. -Posao rade ovlašćene knjigovođe SOFTWARE Dramin RMP system V3.0 . Modularno integrisan informacioni sistem koji sadrži veleprodaju, maloprodaju, ugostitelje, finansijsko knjigovodstvo. Da bi saznali više o programu, kliknite ovde Dramin e20 Pausal V1.0 Distribucija, obuka i kompletna tehnička podrška za programske pakete PS-IT iz Beograda: Program za finansijsko racunovodstvo Program za robno-materijalno knjigovodstvo Program za fakturisanje i obračun PDV Program za platni promet Program za vođenje osnovnih sredstava Program za proizvodnju i magacinsko poslovanje Total S - program za obračun zarada Program za obračun kamata CLIPPER (DOS) glavna knjiga analitika robno knjigovodstvo materijalno likvidatura lični dohodak osnovna sredstva sitan inventar trgovinske radnje ugostiteljske radnje

Knjigovodstvena agencija tot

Stara Pazova, Nikole Momčilovića 17 022 312015 |
060 312015 |
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
IZRADA i VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA OBRAČUN ZARADA EVIDENCIJA PDV-a IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA M-4 OBRAZCA
KOMPLETNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE POSLOVNO SAVETOVANjE i IZRADA PORESKIH PRIJAVA POSEBNI PLANSKO ANALITIČKI POSLOVI USLUGE VOĐENjA PORESKIH EVIDENCIJA, PORESKIH PRIJAVA

Blue sky

Raška, Nemanjina 1 036 741110
KONSULTACIJE U VEZI KNjIGOVODSTVENE EVIDENCIJE POSLOVANjA KONSULTACIJE U VEZI FINANSIJSKOG i PORESKOG PLANIRANjA POMOĆ U FORMIRANjU KNjIGOVODSTVENOG TIMA KNjIGOVODSTVENE USLUGE IZRADA WEB SAJTOVA I WEB APLIKACIJA PODEŠAVANjE RAČUNARSKIH MREŽA i POVEZIVANjE UDALjENIH LOKACIJA
SVM Ujedinjena poslovna rešenja logo
Knjigovodstvene usluge: standardne i posebne.
SVE VRSTE KNjIGOVODSTVENIH USLUGA OSNIVANjE PREDUZEĆA i RADNji VOĐENjE POSLOVNIH KNjiGA SARADNjA SA PORESKOM UPRAVOM i SOCIJALNIM IZRADA VANREDNIH ZAVRŠNIH RAČUNA IZRADA BIZNIS PLANOVA
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA PLATNI PROMET OSNIVANjE PREDUZEĆA PORESKA UPRAVA

Knjigovodstvena agencija commodus

Beograd, Stari Grad, Bulevar despota Stefana 79 011 3341011 |
011 4057418 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstvena agencija voja

Beograd, Kaluđerica, Mali Mokri Lug, Slobodana Principa 4 011 2885094
RAČUNOVODSTVENI i KNjIGOVODSTVENI POSLOVI SAVETODAVNI POSLOVI U VEZI SA POREZOM

Knjigovodstvena agencija miobran

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 161 011 3947670 |
063 7320343 |
RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA i STR IZRADA SVIH RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA i PORESKIH OBRAČUNA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA REGISTRACIJA PREDUZEĆA i SAMOSTALNIH RADNjI VOĐENjE KNjIGE KPR IZRADA KALKULACIJA VOĐENjE KNjIGE KEPU VOĐENjE TRGOVAČKE KNjIGE KNjIŽENjE IZLAZNIH FAKTURA VOĐENjE KNjiGE KIR OBRAČUN PLATA OBRAČUN PDV-a IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA

Knjigovodstvena agencija gloria

Beograd, Vračar, Prote Mateje 33/1 011 2432897
KNjIGOVODSTVENE USLUGE POSLOVNO SAVETOVANjE IZRADA PORESKIH PRIJAVA POSEBNI PLANSKO - ANALITIČKI POSLOVI

Knjigovodstvena agencija neos

Beograd, Palilula, Marka Oreškovića 12 011 6414887
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA STRUČNO SAVETOVANjE PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBRAČUN ZARADA UPIS STAŽA

Knjigovodstvena agencija Credo

Beograd, Borča, Krnjača, Kotež, Mihaila Šolohova 79b 011 3327737 |
063 264644 |
PRUŽANjE KNjIGOVODSTVENIH USLUGA KURIRSKA SLUŽBA

Knjigovodstvena agencija beoflame

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 146 011 2141766 |
011 3149712 |
FINANSIJSKE i KNjIGOVODSTVENE USLUGE FINANSIJSKI KONSALTING IZRADA RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA - PERIODIČNIH i GODIŠNjIH VOĐENjE PORESKIH EVIDENCIJA i IZRADA PORESKIH PRIJAVA OBRAČUN ZARADA, PUTNIH NALOGA U ZEMLjI i INOSTRANSTVU PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA REGISTRACIJA PREDUZEĆA, UDRUŽENjA, PREDSTAVNIŠTVA i SLIČNO OBUKA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Knjigovodstvena agencija copland

Beograd, Zemun, Zmaj Jovina 9 011 2636018 |
063 8267356 |
RAČUNOVODSTVENI i KNjIGOVODSTVENI POSLOVI KONSULTANTSKE USLUGE BANKARSKE USLUGE ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA i ISPITIVANjE JAVNOG MNjENjA USLUGE REKLAME i PROMOCIJE PRAĆENjE i PRIMENjIVANjE SVIH ZAKONSKIH PROPISA IZ OLASTI FINANSIJA

Knjigovodstvena agencija radenković

Beograd, Banovo Brdo, Toše Jovanovića 7 011 7544636 |
064 1327303 |
KNjIŽENjE RAČUNA i IZRADA KALKULACIJA VOĐENjE GLAVNE KNjIGE EVIDENCIJA i OBRAČUN PDV-a OBRAČUN PLATA ZAVRŠNI RAČUN PORESKI i PRAVNI SAVETI

Knjigovodstvena agencija nena

Beograd, Stari Grad, Karađorđeva 37 011 3285619 |
063 8332319 |
AGENCIJA ZA KNjIGOVODSTVENE USLUGE i TRGOVINU

Knjigovodstvena agencija kometa

Zrenjanin, Ivana Milutinovića 2 023 525134

Knjigovodstvena agencija namko

Beograd, Novi Beograd, Antifašističke borbe 38 011 3130143 |
063 364054 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PREDUZEĆA i RADNjE

Knjigovodstvena agencija rubikon

Beograd, Voždovac, Kumodraška 180 011 3979742 |
063 221521 |
KNjIGOVODSTVO KONSALTING OSNIVANjE PREDUZEĆA i RADNjI

Knjigovodstvena agencija libra consulting beograd

Beograd, Stari Grad, Kneginje Ljubice 4 011 2185911 |
063 239067 |
Libra Consulting doo ispunjava uslove profesionalnih i etičkih standarda za pružanje računovodstvenih usluga u javnoj praksi u skladu sa IFAC-ovim kodeksom za profesinalne racunovođe. Pogledajte POVELJU Saveza računovođa i revizora br 09746 kojom se potvrđuje da je Libra Consulting član strukovne Komore preduzeća i preduzetnika registrovanih za pružanje računovodstvenih usluga. Usluge koje nudimo našim klijentima - kompletno knjigovodstvo - izrada specijalnih bilansa-konsolidovani, bilansi pripajanja, likvidacioni - poslovni i poreski konsalting - samo za vlasnike: finansijska analiza poslovanja i interna revizija Naš tim je mali, ali stručan i iskusan. Osnivač i direktor našeg tima ima stečen sertifikat o profesionalnom zvanju kod nacionalne profesionalne organizacije, članice IFAC-a - sertifikat Ovlašćeni računovođa br. 005507 - sertifikat Ovlašćeni javni računovođa br. 000133 Prema mišljenu Ministarstva finansija broj 011-00-0033/2009-16, od 22.10.2009., poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvestaja isključivo profesionalniim računovođama-nosiocima profesionalnih zvanja, obaveza je pravnih lica i preduzetnika, shodno čl. 2,16 i 17, Zakona o racunovodstvu i reviziji.

Knjigovodstvena agencija abakus

Gornji Milanovac, Kej kosovskih božura 8 032 726117 |
064 3172221 |
VEOMA AŽURNO i EFIKASNO VRŠIMO SLEDEĆE USLUGE: IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA OBRAČUN ZARADA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA PRUŽANjE POSLOVNIH SAVETA U VEZI SA RAČUNOVODSTVOM ELEKTRONSKO POPUNjAVANjE OBRAZACA VISOK NIVO STRUČNOSTI i ISKUSTVA IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANjA

Knjigovodstvena agencija korduno

Beograd, Voždovac, Ustanička 189 011 3474310 |
064 1269053 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA i PREDUZETNIKE IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA OBRADA ZARADA i IZRADA M4 OBRASCA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA U ZEMLjI i INOSTRANSTVU DEVIZNO POSLOVANjE POMOĆ U ORGANIZOVANjU POSLOVANjA

Knjigovodstvena agencija prima nota

Beograd, Zvezdara, Zahumska 26 011 2411993 |
063 7743751 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA IZRADA M4 OBRAZACA OBRAČUNAVANjE POREZA DEVIZNO POSLOVANjE IZRADA FINANSIJSKIH IZVESTAJA PORESKO i KNjIGOVODSTVENO SAVETOVANjE
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA