Knjigovodstvo - Računovodstvo Novi Beograd

Knjigovodstvo Novi Beograd

Knjigovodstvena agencija Bookkeeping house

Knjigovodstvena agencija Bookkeeping house logo
Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229 060 3803822 |
011 6282727 |
Knjigovodstvena agencija Bookkeeping house logo
KNJIGOVODSTVO - BOOKKEEPING HOUSE Vođenje poslovnih knjiga po pristupačnim cenama.

Adacco net

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 177 011 2690910 |
064 3076451 |
IZRADA SOFTVERA ZA KNjIGOVODSTVO PRUŽANjE PODRŠKE KORISNICIMA

Knjigovodstvena agencija aopik

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 151 011 3180028
RAČUNOVODSTVENE USLUGE FINANSIJSKI IZVEŠTAJI OBRAČUNAVANjE POREZA

Joveko

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 34 011 3112038
VELEPRODAJA ALATA KNjIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstvena agencija kolber invest

Beograd, Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 113 011 3111864 |
011 3196486 |
STANDARDNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE POSEBNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE
Rea Consulting d.o.o. se bavi prvenstveno poslovima računovodstva i kontrole Vlasnik i direktor je Ružica Ličina - ovlašćeni računovođa i revizor Iza nas stoji dugogodišnje iskustvo u oblasti vođenja poslovnih knjiga za preduzeća koja se bave spoljnotrgovinskim poslovima, veleprodajom i maloprodajom, a ispred nas moguća saradnja sa Vama. Bavimo se i registracijom preduzeća, stranih predstavništva i udruženja građana. Našu firmu čini tim stručnjaka od dva diplomirana ekonomista i jednog advokata. U nadi da ćemo naći oblik zajedničke saradnje, pozdravlja Vas REA CONSULTING D.O.O. Ružica Ličina, direktor KNjIGOVODSTVO Vođenje poslovnih knjiga do 100 knjigovodstvenih stavki i sastavljanje finansijskih izveštaja košta 100 eura u dinarskoj protivvrednosti i podrazumeva sledeće: - Obrada ulaznih i izlaznih faktura, pravljenje kalkulacija za robu, KUF, KIF, KEPU, trgovačka knjiga, obračun PDV-a - Obračun plata za dva zaposlena I M4 obrazac - Izrada blagajničkih izveštaja - Obračun izvoza i uvoza - Prijava i odjava zaposlenih ili osnivača do 2 puta Društvo se takođe obavezuje da za račun Komitenta vrši i sledeće usluge: -Konsalting usluge u vezi sa plaćanjem poreza, doprinosa i u vezi sa promenom propisa u oblasti računovodstva i finansija. Kontaktiranje sa organima Poreske uprave i Ministarstva finansija, a u vezi sa eventualnim spornim slučajevim vezanim za poreze i doprinose. REGISTRACIJA Rea Consulting se bavi registracijom preduzeća, stranih predstavništva i udruženja građana. U nastavku dajemo cenovnik naših usluga: - Registracija d.o.o. sa domaćim osnivačima je 100 eur-a u dinarskoj protivvrednosti plus takse - Registracija d.o.o. sa stranim ulagačima kao i registracija predstavništva, zadruga i udruženja je od 250 eur-a u dinarskoj protivvrednost - Registracija radnji je 60 eur-a u dinarskoj protivvrednosti - Registracija ortačke radnje je 100 eur-a u dinarskoj protivvrednosti - Promena osnivača ili kapitala kod d.o.o. je 100 eur-a u dinarskoj protivvrednosti - Ostale promene 60 eur-a u dinarskoj protivvrednosti. - Registracija udruženja, klubova

Vizija računovodstvo

Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 23 011 2201605
VOĐENjE GLAVNE KNjIGE ANALITIČKA EVIDENCIJA SALDA, KONTA OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST VOĐENjE PORESKIH EVIDENCIJA POPIS i OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA MEĐUGODIŠNjIH BILANSA VOĐENjE BLAGAJNE OBRAČUN PLATA OBRAČUN DOPRINOSA OBRAČUN UGOVORA O DELU KNjIŽENjE MALOPRODAJE IZRADA STATISTIKE FINANSIJSKIH RAČUNA VOĐENjE PLATNOG PROMETA OBRAČUN KAMATA PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANjE KREDITA RAZNE DRUGE USLUGE PO ŽELjI KLIJENATA

Knjigovodstvena agencija s company doo

Beograd, Novi Beograd, Antifašističke borbe 61 011 3110314 |
011 2120107 |
PRIJEM DOKUMENTACIJE OBRADA DOKUMENTACIJE IZRADA FINANSIJSKIH OBRAČUNA IZRADA OBRAČUNA

Knjigovodstvena agencija mitra

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 011 3117038 |
011 3116138 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA ZA PREDUZEĆA, STR, SUR, SZR PORESKI KONSALTING FINANSIJSKI KONSALTING
ZASTUPANjE PRED INSPEKCIJSKIM ORGANIMA UZ POTPUNU ODGOVORNOST PLATNI PROMET VIĐENjE POSLOVNIH KNjiGA REGISTRACIJA STR, SUR i SZR OBRAČUN PLATA i DOPRINOSA PREDAJA SVIH OBRAČUNA DOLAZIMO PO DOKUMENTACIJU PRIJAVA i ODJAVA ZAPOSLENIH PRUŽANjE STRUČNIH SAVETA

Mgpr company

Beograd, Novi Beograd, Studentska 1 011 3191992
OBUKA VOZAČA B KATEGORIJE KNjIGOVODSTVO

Knjigovodstvena agencija mcs

Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 27 069 4097400
RAČUNOVODSTVENE USLUGE OSNIVANjE i REGISTRACIJA PREDUZEĆA FINANSIJSKI KONSALTING PORESKI KONSALTING BIZNIS PLANOVI PRAVNI KONSALTING

Knjigovodstvena agencija finpos

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 231 011 7186578 |
063 8956225 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH IZVEŠTAJA KONTAKT SA PORESKOM UPRAVOM KONTAKT SA POSLOVNIM BANKAMA VOĐENjE KADROVSKE POLITIKE POSLOVNO SAVETOVANjE

Knjigovodstvena agencija konto plus

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 9 011 2206179 |
064 1140594 |
KNjIGOVODSTVO FINANSIJSKA OPERATIVA POREZI KONSALTING

Fin group knjigovodstvo

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 115 011 3115499 |
011 2123394 |
KNjIGOVODSTVO RAČUNARSKE MREŽE WEB PREZENTACIJE PC SERVIS

Knjigovodstvena agencija books

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 151a 011 3185019 |
011 2157860 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE OBRAČUN AMORTIZACIJE OBRAČUN PDV-a PODOŠENjE PORESKE PRIJAVE IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA OBRAČUN PLATA VOĐENjE PLATNOG PROMETA PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE BANKARSKIH KREDITA ZASTUPANjE KLIJENTA ISPRED PORESKE INSPEKCIJE i DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA
IZRADA DOKUMENTACIJE VOĐENjE GLAVNE KNjIGE VOĐENjE KNjIGE IZLAZNIH i ULAZNIH FAKTURA OBRAČUN PDV-a IZRADA KALKULACIJA VOĐENjE DINARSKE i DEVIZNE BLAGAJNE OBRAČUN PLATA IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA KONSALTING
SVM Ujedinjena poslovna rešenja logo
Knjigovodstvene usluge: standardne i posebne.

Knjigovodstvena agencija beoflame

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 146 011 2141766 |
011 3149712 |
FINANSIJSKE i KNjIGOVODSTVENE USLUGE FINANSIJSKI KONSALTING IZRADA RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA - PERIODIČNIH i GODIŠNjIH VOĐENjE PORESKIH EVIDENCIJA i IZRADA PORESKIH PRIJAVA OBRAČUN ZARADA, PUTNIH NALOGA U ZEMLjI i INOSTRANSTVU PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA REGISTRACIJA PREDUZEĆA, UDRUŽENjA, PREDSTAVNIŠTVA i SLIČNO OBUKA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Knjigovodstvena agencija namko

Beograd, Novi Beograd, Antifašističke borbe 38 011 3130143 |
063 364054 |
KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PREDUZEĆA i RADNjE

Knjigovodstvena agencija 15 mart

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1 011 3113511
KNjIGOVODSTVENI i RAČUNOVODSTEVNI POSLOVI OBRAČUN POREZA NA PROMET POREZ NA DOBIT

Knjigovodstvena agencija semalitico

Beograd, Novi Beograd, Nehruova 51 011 7189274 |
063 265144 |
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA DEVIZNO POSLOVANjE IZRADA SVIH POSLOVNIH IZVEŠTAJA KONSALTING

Knjigovodstvena agencija mega kam

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229 011 7180140
OBRAČUN PDV-a OBRAČUN ZARADA KALKULACIJE ZAVRŠNI RAČUNI

Knjigovodstvena agencija aurum

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10a 011 3016478 |
011 3016488 |
VOĐENjE GLAVNE KNjIGE OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST OBRAČUN PLATA KONTROLA STANjA OBAVEZA U PORESKOJ UPRAVI IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA IZRADA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA KONSALTING USLUGE

Knjigovodstvena agencija bell

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 231 011 6278149 |
064 1728818 |
RAČUNOVODSTVENI, KNjIGOVODSTVENI i REVIZORSKI POSLOVI PORESKO SAVETOVANjE

Knjigovodstvena agencija aktiva 92

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 148a 011 2274121 |
063 315943 |
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvena agencija accounting plus

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 251 011 6777649 |
060 0429492 |
IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA REDOVNIH i VANDREDNIH BILANSA VOĐENjE GLAVNE KNjIGE OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST OBRAČUN ZARADA i DOPRINOSA PRAĆENjE ROKOVA ZA UPLATE ZASTUPANjE PRED PORESKOM UPRAVOM ROBNO POSLOVANjE POMOĆ PRI OSNIVANjU RADNjI i PREDUZEĆA

Knjigovodstvena agencija add plus

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 227 011 7189607 |
060 3316313 |
ana.knjigovodstvo @gmail.com KOMPLETNA OBRADA DOKUMENTACIJE VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Knjigovodstvena agencija advantage

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59 011 3111255 |
066 9190145 |
STANDARDNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE PORESKO SAVETOVANjE POSEBNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE LIČNO PREUZIMAMO DOKUMENTACIJU

Knjigovodstvena agencija marin luketina i ostali

Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5 011 2691213 |
011 2694131 |
KNjIGOVODSTVO i KNjIGOVODSTVENE REVIZIJE PRODAJA i IMPLEMENTACIJA POSLOVNO - KNjIGOVODSTVENOG SOFTVERA BLUE SOFT 04

Knjigovodstvena agencija consulting staro sajmište

Beograd, Novi Beograd, Staro sajmište 29 011 2018003
KNjIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstvena agencija conto international

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 29v 011 2164408
SVE VRSTE KNjIGOVODSTVENIH USLUGA ZA PREDUZEĆA i PREDUZETNIKE DVOJNO KNjIGOVODSTVO PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBRAČUN PLATA

Knjigovodstvena agencija bilans real

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 2 063 8822714
KNjIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstvena agencija yes

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 105a 011 2282264 |
063 8587778 |
PROFESIONALNO VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA ZA MALA PREDUZEĆA i PREDUZETNIKE

Knjigovodstvena agencija matrix

Beograd, Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 9 011 7182679 |
064 6163544 |
RAČUNOVODSTVENI POSLOVI KNjIGOVODSTVENI POSLOVI REVIZORSKI POSLOVI PORESKO SAVETOVANjE

Knjigovodstvena agencija profi konto

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 229 011 7185822

Knjigovodstvena agencija v.m.v. accont - keeping

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 99b 011 2169161

Knjigovodstvena agencija Poslovna knjiga

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnijevića 106 011 3194804 |
011 2691615 |

Knjigovodstvena agencija rtanj mco

Beograd, Novi Beograd, Nehruova 51a 011 3176575 |
063 8861386 |

Knjigovodstvena agencija parnas

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 9 011 3113786

Knjigovodstvena agencija feb

Beograd, Novi Beograd, Nehruova 51 064 3412454

Knjigovodstvena agencija aktiva novaković branka

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 95 011 2137672

Knjigovodstvena agencija Zak

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 67 011 3177973

Knjigovodstvena agencija tefirus

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 148a 011 3183925

Knjigovodstvena agencija taurus 15 05

Beograd, Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 146 011 3187755

Knjigovodstvo unaccounting

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10e 011 2120945

Knjigovodstvena agencija pro klijent

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 231 011 7186066 |
063 1026666 |

Knjigovodstvena agencija marnik m

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 148a 011 2272123

Knjigovodstvena agencija lira

Beograd, Novi Beograd, Antifašističke borbe 15 011 3015526 |
063 7004430 |

Knjigovodstvena agencija em de

Beograd, Novi Beograd, Dušana Vukasovića 67 011 3067507

Knjigovodstvena agencija beomuritex

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 55 011 6165496

Knjigovodstvena agencija alef

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 227 011 7180588

Knjigovodstvena agencija berx

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10e 011 3110166

Knjigovodstvena agencija kontoteka

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 151 011 2150520

Knjigovodstvo mig mv

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1 011 3118318

Knjigovodstvo original con

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z 011 3114166

Knjigovodstvena agencija boro spaso i ortaci

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 42 011 3188244
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA