Knjigovodstvo - Računovodstvo Novi Sad

Knjigovodstvo Novi Sad
REVIZIJA KONSOLIDACIJSKIH PAKETA REVIZIJA SASTAVNOG DELA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PREGLED FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA REVIZIJA PROJEKATA REVIZIJA POSLOVANjA REVIZIJA INVESTICIONOG ULAGANjA PROCENA VREDNOSTI KAPITALA i IMOVINE PORESKI i FINANSIJSKI KONSALTING ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA
KNjIGOVODSTVENI i RAČUNOVODSTVENI POSLOVI REVIZORSKI POSLOVI PORESKO SAVETOVANjE
VOĐENjE GLAVNE KNjIGE ANALITIČKA EVIDENCIJA SALDA, KONTA OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST VOĐENjE PORESKIH EVIDENCIJA POPIS i OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA MEĐUGODIŠNjIH BILANSA VOĐENjE BLAGAJNE OBRAČUN PLATA OBRAČUN DOPRINOSA OBRAČUN UGOVORA O DELU KNjIŽENjE MALOPRODAJE IZRADA STATISTIKE FINANSIJSKIH RAČUNA VOĐENjE PLATNOG PROMETA OBRAČUN KAMATA PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANjE KREDITA RAZNE DRUGE USLUGE PO ŽELjI KLIJENATA
OSNIVANjE PREDUZEĆA i RADNjI RAČUNOVODSTVO i KNjIGOVODSTVO PLATNI PROMET, BANKE PLATE, KADROVI, SOCIJALNO PORESKA UPRAVA OBILASCI KLIJENATA KONSALTING i SEMINARI RAČUNOVODSTVENI SOFTVER IZRADA PEČATA i ŠTAMBILjA BEZBEDNOST i ZDRAVLjE NA RADU ZAŠTITA OD POŽARA LIČNI PORESKI SAVETNIK RADNE DOZVOLE STRANCIMA

Minex servis

Novi Sad, Alekse Šantića 13a 021 4740688 |
063 500097 |
FISKALNE KASE FISKALNI ŠTAMPAČI POS UREĐAJI RAČUNARI i OPREMA SOFTVARE KNjIGOVODSTVO SERVIS Veleprodaja i servis fiskalnih i platnih uređaja - fiskalne kase i štapači - GALEB GROUP - POS terminala (čitači platnih kartica) - INGENICO - GPRS terminali - GALEB GROUP - pratećeg pribora i potrošnog materijala Veleprodaja i servis biroopreme - fotokopir aparata, digitalnih štamparskih mašina - laser štampača, matričnih štampača, InkJet štampača - stoni kalkulatori, brojačice novca, fax aparata - seckalice papira, pisaćih mašina, mašina za koričenje Veleprodaja, servis i održananje računara i računarskih sistema - održavanje računara i software-skih aplikacija - prodaja računara i računarske opreme - prodaja software-skih aplikacija - obuka u korišćenju softwarskih aplikacija
OSNIVANjE PREDUZEĆA i RADNjI KOMPJUTERSKA OBRADA PODATAKA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBRAČUN PLATA, NAKNADA i BOLOVANjA ZASTUPANjE PRED INSPEKCIJSKIM ORGANIMA RADNO VREME radnim danima 08 - 15h subotom 08 - 12h
VOĐENjE DNEVNIKA, GLAVNE KNjIGE i POMOĆNIH KNjIGA SASTAVLjANjE ZAVRŠNOG RAČUNA IZRADA KALKULACIJA IZRADA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST PORESKO i FINANSIJSKO SAVETOVANjE
OSNIVANjE i REGISTRACIJA PROMENE U APR-u PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA IZRADA ZDRAVSTVENIH KNjIŽICA OBRAČUN ZARADA i NAKNADA BOLOVANjA POSLOVI U SOCIJALNOJ i PORESKOJ UPRAVI KOMPLETNO KNjIGOVODSTVO IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA
KOMPLETNO KNjIGOVODSTVO ZA SVE VRSTE DELATNOSTI
KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PRAVNA LICA KNjIGOVODSTVENE USLUGE ZA PRIVATNE PREDUZETNIKE IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA POSLOVI PLATNOG PROMETA ZASTUPANjE PRED ORGANIMA PORESKE UPRAVE STRUČNI SAVETI OBRAČUN PLATA i UPIS RADNOG STAŽA PRIJAVA i ODJAVA ZAPOSLENIH
KNjIGOVODSTVO RADNI ODNOSI PLATNI PROMET PORESKA UPRAVA ZAVRŠNI RAČUNI REGISTRACIJA FIRMI LIKVIDACIJA i BRISANjE FIRMI IZRADA INTERNET SAJTOVA
KNjIGOVODSTVO -Kompletne knjigovodstvene usluge za STR, SUR, SZR, d.o.o. -Svakodnevni dolazak po dokumentaciju -Uplata dnevnog pazara i plaćanja u bankama -Obračun zarada -Prijave i odjave radnika -Upis radnog staža i overe zdravstvenih knjižica -Prisustvo pri inspekcijskim kontrolama i dr. -Posao rade ovlašćene knjigovođe SOFTWARE Dramin RMP system V3.0 . Modularno integrisan informacioni sistem koji sadrži veleprodaju, maloprodaju, ugostitelje, finansijsko knjigovodstvo. Da bi saznali više o programu, kliknite ovde Dramin e20 Pausal V1.0 Distribucija, obuka i kompletna tehnička podrška za programske pakete PS-IT iz Beograda: Program za finansijsko racunovodstvo Program za robno-materijalno knjigovodstvo Program za fakturisanje i obračun PDV Program za platni promet Program za vođenje osnovnih sredstava Program za proizvodnju i magacinsko poslovanje Total S - program za obračun zarada Program za obračun kamata CLIPPER (DOS) glavna knjiga analitika robno knjigovodstvo materijalno likvidatura lični dohodak osnovna sredstva sitan inventar trgovinske radnje ugostiteljske radnje
KOMPLETNE KNjIGOVODSTVENE USLUGE POSLOVNO SAVETOVANjE i IZRADA PORESKIH PRIJAVA POSEBNI PLANSKO ANALITIČKI POSLOVI USLUGE VOĐENjA PORESKIH EVIDENCIJA, PORESKIH PRIJAVA
SVE VRSTE KNjIGOVODSTVENIH USLUGA OSNIVANjE PREDUZEĆA i RADNji VOĐENjE POSLOVNIH KNjiGA SARADNjA SA PORESKOM UPRAVOM i SOCIJALNIM IZRADA VANREDNIH ZAVRŠNIH RAČUNA IZRADA BIZNIS PLANOVA
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA PLATNI PROMET OSNIVANjE PREDUZEĆA PORESKA UPRAVA

Knjigovodstvena agencija brt konsalting

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 22 021 456213 |
021 456280 |
IZRADA KALKULACIJA VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA OBRAČUN POREZA NA DODATNU VREDNOST OBRAČUN ZARADA RADNIKA PLAĆANjE POREZA, DOPRINOSA i TAKSA IZRADA RAZNIH OBRAZACA KOJI PRATE VAŠE ISPLATE IZRADA BILANS USPEHA IZRADA PORESKOG BILANSA IZRADA PORESKIH PRIJAVA VOĐENjE GLAVNE KNjIGE PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA OBAVLjANjE POSLOVA OKO UGOVORA O RADU UPIS RADNOG STAŽA OVERA ZDRAVSTVENIH KNjIŽICA
VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA ZASTUPANjE PRED DRŽAVNIM ORGANIMA PLATNI PROMET OBRAČUN ZARADA, NAKNADA i BOLOVANjA IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA KURIRSKA SLUŽBA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA IZRADA BIZNIS PLANA REGISTRACIJA U APR-u OSNIVANjE PREDUZEĆA REGISTROVANjE PREDUZETNIKA
IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA KNjIGOVODSTVENE USLUGE ADMINISTRATIVNE USLUGE PRAVNE USLUGE ZASTUPANJA

Knjigovodstvena agencija fiskal pro

Novi Sad, Trg Marije Trandafil 11 021 4725044 |
021 4725045 |

Knjigovodstvena agencija beara studio

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 1 021 6330017
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvena agencija joker

Novi Sad, Dušana Danilovića 7 021 6301325 |
021 401095 |
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvena agencija account doo

Novi Sad, Braće Jovandić 17 021 6334477
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvena agencija final k-to

Novi Sad, Braće Jovandić 11 021 427355
KNjIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvena agencija ns kont

Novi Sad, Tihomira Ostojića 10 021 6467988 |
063 1466747 |

Knjigovodstvena agencija dd

Novi Sad, Janka Čmelika 20a 021 6322548 |
063 8121340 |

Knjigovodstvena agencija primo profit

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127 021 450932 |
021 4751770 |

Knjigovodstvena agencija bomit

Novi Sad, Stojana Novakovića 6 021 6301101

Knjigovodstvena agencija blanko

Novi Sad, Đorđa Rajkovića 13a 021 6613550

Knjigovodstvena agencija volos

Novi Sad, Laze Telečkog 19 021 785626 |
062 8400220 |

Knjigovodstvena agencija avok

Novi Sad, Gundulićeva 17 021 553722 |
064 3285430 |

Knjigovodstvena agencija eccos

Novi Sad, Futoški put 44a 021 402011

Knjigovodstvena agencija pan akta

Novi Sad, Valentina Vodnika 21a 064 1650086

Knjigovodstvena agencija bra mil

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 135 021 458865

Knjigovodstvena agencija alfa novi sad

Novi Sad, Bulevar cara Lazara 62 021 469159

Knjigovodstvena agencija vajt

Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 15 lok22 021 6302052

Knjigovodstvena agencija danica

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127 021 459871

Knjigovodstvena agencija permanent

Novi Sad, Braće Dronjak 15 021 6300702

Knjigovodstvena agencija zvono

Novi Sad, Zmaj Jovina 12 021 420287
Agencija za knjigovodstvene usluge Vektor Plus 2010 logo
KNJIGOVODSTVO - AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VEKTOR PLUS 2010 Nastojimo da računovodstvene i knjigovodstvene poslove za naše komitente obavljamo kvalitetno i ugovorenim rokovima, brz odziv kada su upitanju želje klijenata, veliko iskustvo naših zaposlenih radeći posao precizno i profesionalno prilgođavajući se pri tom potrebama naših klijenata.
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA