Knjigovodstvo - Računovodstvo Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo

Knjigovodstvo Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo

Knjigovodstvena agencija biznis

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 90d 011 2321399 |
011 2349116 |
VOĐENjE SVIH ZAKONOM PROPISANIH KNjIGA PRIJAVA RADNIKA OBRAČUN PDVA PRUŽANjE SAVETETODAVNIH USLUGA OTVARANjE RADNjE PRAĆENjE PROPISA IZRADA ZAVRŠNIH RAČUNA POPUNjAVANjE i PREDAJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE OBAVLjAMO SVE POSLOVE KOJI SE TIČU PORESKE UPRAVE i LOKALNE SAMOUPRAVE ELEKTRONSKO PREDAVANjE PRIJAVA Samostalna knjigovodstvena agencija "Biznis" osnovana je 1992. godine. Timom od 15 zaposlenih radnika, rukovodi ovlašćeni računovodja - revizor Zoran Filipović, a kadar je specijalizovan za pojedine stručne oblasti. Agencija "Biznis" se prvenstveno bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga, ali i savetima, kao i pružanjem usluga oko prijave i odjave radnika, upisa staža, overa zdravstvenih knjižica, uplata pazara, sve usluge u poreskoj upravi i banci. Usluge obavljamo po zakonskim propisima, tačno, brzo i efikasno. Knjigovodstvena agencija "Biznis" posebnu pažnju posvećuje informisanju klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa kao i davanju saveta iz svih oblasti računovodstva, posebno iz oblasti vođenja finansijske politike radnji. Našim klijentima obezbeđujemo uslugu prema njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja. Dođite i uverite se! Knjigovodstvena agencija Biznis sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos. Agencija “BIZNIS” registrovana je za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, a za potrebe svojih sadašnjih i budućih klijenata pruža i sledeće usluge! VOĐENjE SVIH ZAKONOM PROPISANIH KNjIGA: - Knjiga prihoda i rashoda - Knjiga ulaznih faktura - Knjiga izlaznih faktura - Kepu knjiga za trgovce, ugostitelje kao i za paušalce PRIJAVA RADNIKA: - Prijava na PIO i ZDR osiguranje - Obračun zarada - Obračun bolovanja - Predaja obrazaca za nadoknadu bolovanja - Overa zdravstvenih knjižica - Overa OPJ i OD obrazaca u poreskoj upravi - Provera i upis staža u PIO osiguranju - Izrada i predaja M4 obrazaca OBRAČUN PDV-a:

Knjigovodstvena agencija sinergija

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 108g 011 2342771 |
064 2366004 |
SVE VRSTE KNjIŽENjA ROBNO - MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO IZRADA BLAGAJNE FINANSIJSKA i PORESKA AMORTIZACIJA OBRAČUN ZARADA OBRAČUN i EVIDENCIJA PDV-a IZRADA PERIODIČNIH i ZAVRŠNIH OBRAČUNA PRIJAVA i ODJAVA RADNIKA KONTAKT SA NADLEŽNIM ORGANIMA KONSALTING

Knjigovodstvena agencija ld konto

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 108 011 2340170 |
064 6109231 |
SVE VRSTE KNjIGOVODSTVENIH USLUGA
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA