Privatni Fakulteti Novi Sad

Privatni fakulteti i visoke škole Novi Sad
Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet je osnovan 2000. godine sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu. Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum logo
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4a 022 6621900 |
021 6621901 |
Univerzitet Singidunum logo
PRIVATNI FAKULTETI - UNIVERZITET SINGIDUNUM Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove. Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio- video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad logo
PRIVATNI FAKULTETI - FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE Uniju fakulteta jugoistočne Evrope (USEE) čine Fakultet za pravne i poslovne studije iz Novog Sada, sa nastavnom jedinicom u Nišu, kao i Fakultet za poslovni menadžment iz Bara. Studijski programi su u potpunosti usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije, akreditovani i u Srbiji i u Crnoj Gori, a realizuju se u sopstvenim poslovnim prostorima u Baru, Nišu i Novom Sadu.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA