Privatni Fakulteti Novi Beograd

Privatni fakulteti i visoke škole Novi Beograd

Alfa BK Univerzitet

Alfa BK Univerzitet logo
Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 3 011 2606380 |
011 2609754 |
Alfa BK Univerzitet logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - ALFA BK UNIVERZITET Odabir fakulteta, jedna je od najvažnijih životnih odluka, koje određuju vašu budućnost. Zato ona mora biti sigurna i pouzdana. Kvalitetan profesorski kadar, objektivno ocenjivanje studenata, studijski programi koji su prilagođeni tržištu, administracija u službi studenata, kvalitetna praksa naših studenata, uspešna međunarodna saradnja, adekvatni uslovi – savremeno opremljeni kabineti i učionice, na više od 2000 kvadratnih metara, metod su sticanja kvalitetnog obrazovanja.

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron logo
Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5 011 2673315 |
011 2673293 |
Panevropski Univerzitet Apeiron logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - APEIRON Panevropski univerzitet "APEIRON" je ovlašćena Microsoft IT akademija kao i Cisco Network akademija preko kojih nudi veliki broj različitih certifikacija iz domena informaciono- komunikacionih tehnologija. Organizujemo i kurseve vezane za rad na Adobe aplikacijama za obradu digitalnih slika, multi medijalnih sadržaja, animacija i specijalnih efekata, kao i Autodesk kurseve za 3D modelovanje i animaciju. Uz ove licence posedujemo i licence ovlašćenih test centara kao što su Pearson VUE i Prometric preko kojih kandidati mogu steći veliki broj svetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.
Fakultet za poslovne studije - Megatrend univerzitet logo
PRIVATNI FAKULTETI - MEGATREND UNIVERZITET MEGATREND International Expert Consortium Limited, London, konsultantsko-obrazovna kuća, osnovana 1980. godine, predstavljala je osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice. Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet skoro 30 godine postavlja najviše standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti. Megatrend univerzitet danas čine 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - ITS Mi iskreno verujemo u ljudsku potrebu da stvara, da ostavlja tragove, da uvek želi više i bolje, da se bori za sklad u njemu i red oko njega, da želi mir i slobodu. Verujemo da istina i znanje oslobađaju čoveka. Naše vrednosti su istina i znanje. Bolji život, jedini cilj svih nas. Za to se beskompromisno borimo i tražimo saveznike. Mi duboko verujemo da je kvalitetno obrazovanje put u bolji život naših savremenika i generacija koje dolaze. Sa druge strane, znamo da je širom sveta obrazovanje današnjice globalni problem i da, ovakvo kakvim ga poznajemo, ne može da odgovori zahtevima i izazovima koje pred nas stavlja vreme koje dolazi. Stoga je naš zadatak da uradimo sve da obrazovanje postane pre svega odgovarajuće u tehnološkom, socijalnom i emotivnom smislu ljudima novog doba i da razvija veštine neophodne za bogat život i rad u XXI veku. Trudićemo se da naše usluge uvek budu najbolji izbor za obrazovanje naših studenata i da smo neprekidno okrenuti inovacijama i kreativni. Da smo na raspolaganju studentima odmah i uvek, u najboljoj formi i meri. Da budemo iskreni i snishodljivi, ali i ponosni do te mere da u svakoj komunikaciji i nastupu izazovemo poštovanje i divljenje. Da vraćamo zaboravljene vrednosti. Da smo sa našim studentima uvek na istoj strani, čak i kada oni odbijaju da shvate da je tako.
PRIVATNI FAKULTETI - DOBA DOBA Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije Maribor je savremeni samostalni visokoškolski zavod, osnovan 2003. godine. U dinamičnom okruženju koje se menja, fakultet ima odgovornost, koju diktiraju privredni i društveni razvoj, sa osam bachelor i master akreditovanih studijskih programa, u kojima studenti savremenim načinima studiranja dobijaju primenljiva znanja i razvijaju kompetencije, koje znaju da prenesu u radno okruženje, i danas je međunarodno prisutna i cenjena ustanova. Pri uvođenju tehnologija u pedagoški proces smo pioniri na evropskom visokoškolskom prostoru. DOBIN model online studija je jedan od najvećih razvojnih dostignuća fakulteta, a uvažavanje evropskih standarda pri online obrazovanju smo potvrdili i sa međunarodnom akreditacijom.

Fakultet za Umetnost i Dizajn

Fakultet za Umetnost i Dizajn logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29 011 2601869 |
011 2603461 |
Fakultet za Umetnost i Dizajn logo
PRIVATNI FAKULTETI - FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN Odsek modni dizajn pruža visoko kvalitetna znanja u oblasti savremenog tekstila i odevanja, usklađena sa modernim pravcima razvoja ove globalne industrije. Spoj opšte i likovne kulture, tehničko tehnoloških znanja kao i poznavanje menadžmenta iz ove oblasti, vodilja su programa koji čini sadržaj ovih kompleksnih studija. Na ovom odseku se obrazuju kreativni stručnjaci u ravnopravnim oblastima tekstila i odevanja kao neraskidiva celina. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad.

Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36 011 2095502 |
011 2095581 |
Pravni fakultet Univerziteta Union logo
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - PRAVNI FAKULTET Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu. Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EU,medijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA