Privatni Fakulteti Niš

Privatni fakulteti i visoke škole Niš

Univerzitet Metropolitan

Univerzitet Metropolitan logo
Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina 80 018 551000
Univerzitet Metropolitan logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - UNIVERZITET METROPOLITEN Fakultet informacionih tehnologija – FIT, nastao je 2005. godine. Izgrađen je po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je lako prepoznatljiva u svim krajevima sveta. Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio, po prvi put u Srbiji, studije preko Interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način. Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. FIT je uvek pratio te potrebe i u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, razvio još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna. Niz specifičnosti u načinu studiranja na FIT-u izgradili su prepoznatljivost koja se preslikala na moćniju instituciju, Univerzitet Metropolitan.
Univerzitet Singidunum logo
PRIVATNI FAKULTETI - UNIVERZITET SINGIDUNUM Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove. Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio- video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.
Visoka škola Strukovnih Studija za Kriminalistiku i Bezbednost logo
PRIVATNE VISOKE SKOLE - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMANILISTIKU I BEZBEDNOST Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu je samostalna visokoškolska ustanova sa višegodišnjim iskustvom u kojoj se ostvaruju osnovne i specijalističke strukovne studije. Organizacija i delatnost škole utvrđeni su zakonom Republike Srbije o visokoškolskom obrazovanju, s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svetu. Osnovni zadaci Škole izražavaju društvene potrebe, jer obezbeđuju kvalitetno obrazovanje stručnjaka, koji će biti sposobni da odgovore svim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, izazovima i potrebama civilne zaštite, potrebama socijalnog, vaspitnog i popravnog rada, potrebama organizacije javnih i poslovnih sistema kao i potrebama menadžmenta socijalnih, dečijih i gerontoloških ustanova, što je u interesu društva u celini. Osnovni zadatak Škole je da studenti, nakon što završe školovanje, svoja teorijska znanja iz ove oblasti, praktično primene u izabranoj radnoj sredini.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA