Privatni Fakulteti

Privatni fakulteti i visoke škole Beograd
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD MEF FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE MEF je savremena institucija znanja sa modernom koncepcijom obrazovnog sistema. Interaktivna nastava podstiče kritički način razmišljanja.
PRIVATNE VISOKE SKOLE - VISAN Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija “Visan“ u Beogradu je samostalna privatna visokoškolska ustanova koja obavlja vaspitno – obrazovnu i istraživačku delatnost. Rešenjem Ministarstva prosvete br.612-00-344/2005-04 od 2.7.2006. godine osnovana je Viša zdravstveno sanitarna škola VISAN, kao prva privatna škola koja obrazuje kadrove budućnosti iz oblasti zdravstva i ekologije. Škola je počela da radi sa dva smera,Viši fiziofizioterapeut i Viši sanitarno-ekološki inženjer.

Univerzitet Metropolitan

Univerzitet Metropolitan logo
Beograd, Stari Grad, Tadeuša Košćuška 63 011 2030885 |
069 2030885 |
Univerzitet Metropolitan logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - UNIVERZITET METROPOLITEN Fakultet informacionih tehnologija – FIT, nastao je 2005. godine. Izgrađen je po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Zahvaljujući toj činjenici diploma FIT-a je lako prepoznatljiva u svim krajevima sveta. Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio, po prvi put u Srbiji, studije preko Interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način. Savremeno tržište diktira potrebu za usmerenim obrazovanjem budućih zaposlenih. FIT je uvek pratio te potrebe i u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, razvio još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna. Niz specifičnosti u načinu studiranja na FIT-u izgradili su prepoznatljivost koja se preslikala na moćniju instituciju, Univerzitet Metropolitan.
Akademija Fudbala visoka škola strukovnih studija logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - AKADEMIJA FUDBALA Akademija fudbala je osnovana po uzoru na mnoge evropske i svetske škole, sa željom da svoje studente pripremi za vreme koje dolazi, kao škola za budućnost. U našem planu i programu studija trudili smo se da prikupimo i objedinimo ono najbolje iz domaće i svetske prakse i nauke. Mi pripremamo buduće sportske trenere i buduće lidere sportskih organizacija, klubova i saveza. Buduće rukovodioce sportskih objekata i organizatore sportskih takmičenja. Akademiju fudbala možete upisati svi Vi koji svoj životni poziv vidite u upravljanju i rukovođenju u sportu, bilo kao treneri, bilo kao sportski menadžeri. Svi Vi koji želite da se osposobite, da svojom energijom, znanjem i sposobnostima vodite Vaš klub i naš sport ka daljim visokim sportskim dostignućima. Dođite svi Vi koji želite da napravite jedan veliki korak u svojoj akademskoj i stručnoj karijeri i pripremite se za sledeći.
Visoka medicinska škola Sveti Vasilije Ostroški logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA SVETI VASILIJE OSTROŠKI Osnovne strukovne i master strukovne studije. Simina 21, Stari grad

Alfa BK Univerzitet

Alfa BK Univerzitet logo
Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 3 011 2606380 |
011 2609754 |
Alfa BK Univerzitet logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - ALFA BK UNIVERZITET Odabir fakulteta, jedna je od najvažnijih životnih odluka, koje određuju vašu budućnost. Zato ona mora biti sigurna i pouzdana. Kvalitetan profesorski kadar, objektivno ocenjivanje studenata, studijski programi koji su prilagođeni tržištu, administracija u službi studenata, kvalitetna praksa naših studenata, uspešna međunarodna saradnja, adekvatni uslovi – savremeno opremljeni kabineti i učionice, na više od 2000 kvadratnih metara, metod su sticanja kvalitetnog obrazovanja.
Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet je osnovan 2000. godine sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu. Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.

Panevropski Univerzitet Apeiron

Panevropski Univerzitet Apeiron logo
Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5 011 2673315 |
011 2673293 |
Panevropski Univerzitet Apeiron logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - APEIRON Panevropski univerzitet "APEIRON" je ovlašćena Microsoft IT akademija kao i Cisco Network akademija preko kojih nudi veliki broj različitih certifikacija iz domena informaciono- komunikacionih tehnologija. Organizujemo i kurseve vezane za rad na Adobe aplikacijama za obradu digitalnih slika, multi medijalnih sadržaja, animacija i specijalnih efekata, kao i Autodesk kurseve za 3D modelovanje i animaciju. Uz ove licence posedujemo i licence ovlašćenih test centara kao što su Pearson VUE i Prometric preko kojih kandidati mogu steći veliki broj svetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.
Akademija za Diplomatiju i Bezbednost logo
PRIVATNI FKULTETI I VISOKE SKOLE - AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST Fakultet za diplomatiju i bezbednost predstavlja jedinstvenu visokoškolsku ustanovu koja se bavi obrazovanjem budućih stručnjaka iz oblasti diplomatije i bezbednosti. Studenti stiču odgovarajuća znanja, ali i ona koja podrazumevaju najšire obrazovanje, i razvijaju sposobnosti da utiču na vlastitu perspektivu i da menjaju tokove savremenih međunarodnih odnosa i bezbednosti u Srbiji, regionu, Evropi i svetu. Fakultet poseduje akreditaciju za osnovne i master studije, izdatu od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, kao i dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Studijski program usklađen je sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet radi prema najvišim akademskim standardima i insistira na stvaranju pretpostavki za praktičnu primenu stečenih znanja. Pored teorijskih znanja, studenti uče diplomatske veštine, govorništvo, diplomatski protokol, borilačke veštine, ples i stiču sposobnosti preuzimanja inicijative, veštine pregovaranja, kritičkog pregovaranja, kritičkog prosuđivanja i kreativnog mišljenja. Na kraju ovih multidisciplinarnih studija, studenti su u potpunosti osposobljeni za rad u diplomatiji i sistemu bezbednosti (odbrana, unutrašnji poslovi, obaveštajno- bezbednosne službe, privatni sektor).

Visoka Škola za Preduzetništvo

Visoka Škola za Preduzetništvo logo
Beograd, Savski Venac, Majke Jevrosime 15 011 3282815 |
011 2180040 |
Visoka Škola za Preduzetništvo logo
PRIVATNE VISOKE SKOLE BEOGRAD - VISOKA SKOLA ZA PREDUZETNOSTVO Visoka strukovna škola za preduzetništvo je osnovana 2005. godine, kao jedinstvena i prva škola ovog obrazovnog profila u zemlji. Od osnivanja, saradnja sa privredom, visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inostranstva su GARANT KVALITETA i kompetentnosti studija. Škola realizuje osnovne studije u trajanju od tri godine i specijalističke studije u trajanju od jedne godine. Zvanje koje se dobija završetkom školovanja: Strukovni menadžer, odnosno Strukovni menadžer-specijalista. Pored predavanja, nastavni proces se odvija kroz pitanja i komentare studenata, kroz radionice.

Fakultet za evropski biznis i marketing

Beograd, Stari Grad, Vojvode Dobrnjca 15 011 3392996 |
011 3392992 |
PRIVATNI FAKULTETI - FAKULTET ZA BIZNIS I MARKETING Evropski Univerzitet kao samostalna naučnoobrazovna ustanova u saradnji sa svojim članicama realizuje projekte u funkciji mira, boljeg života i razvoja biznisa u svetu. Strateški projekti su u funkciji prioriteta programa evropskih integracija i u funkciji razvoja multinacionalnih i transnacionalnih kompanija i banaka. Evropa je multikulturalna i multijezička sredina, koju čini preko 40 zemalja i u kojoj se govori preko 70 jezika. U 21. veku se očekuje još neposrednija saradnja Rusije, država Evropske unije, Amerike, Kine, Brazila i drugih država sveta. Budite studenti, magistranti i doktoranti Evrospkog Univerziteta. Budite učesnici stvaranja nove Evrope i novog Sveta!
Visoka škola Modernog Biznisa logo
PRIVATNE VISOKE SKOLE - VISOKA ŠKOLA MODRNOG BIZNISA Visoka škola modernog biznisa (MBS) osnovana je 2008. godine u Beogradu od strane A.S.B. Akademije iz Beča (A.S.B. Akademie für Entwicklung des Dienstleistungssektors in Südoseuropa). S obzirom da je osnivač Visoke škole modernog biznisa A.S.B. Akademija iz Beča, punopravan član Privredne komore Austrije, takođe i naša Škola stiče pravo na njihove usluge. Znali smo da u životu nije dovoljno samo završiti neki fakultet i onda bezuspešno godinama tražiti posao. Dok diploma uredno visi na zidu ili se pažljivo čuva u futroli. A ne predstavlja više od običnog lista papira, jer nije ispunila svoj cilj. Kroz AKREDITOVANE osnovne i master AKADEMSKE studije menadžmenta, studentima pružamo mogućnost obrazovanja i usavršavanja za top menadžerske poslove.

Sportska akademija Beograd

Sportska akademija Beograd logo
Beograd, Zvezdara, Vjekoslava Kovača 11 011 2401486
Sportska akademija Beograd logo
PRIVATNI FAKULTETI - SPORTSKA AKADMIJA BEOGRAD Sportska akademija u Beogradu, nekada viša a danas Visoka škola strukovnih studija u trogodišnjem trajanju osnovana je 1996. godine kao referentni nacionalni centar za školovanje trenerskog kadra.

Računarski fakultet

Beograd, Stari Grad, Knez Mihajlova 6 011 2627613 |
011 2633321 |
PRIVATNI FAKULTETI - RAČUNARSKI FAKULTET Nakon petnaestogodišnjeg iskustva, velikog broja polaznika, sertifikovanih IT profesionalaca, firma CET - Computer Equipment and Trade odlučila je da ponudi i visoko obrazovanje u oblasti računarstva, osnivanjem Računarskog fakulteta. Na osnovu rešenja 612-00-1/03-01 izdatog 19.6.2003. godine, od strane Republičkog Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, CET je ovlašćen da osnuje Računarski fakultet. Računarski fakultet Univerziteta Union upisan je u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu 10.7.2003. godine, registarski uložak broj 5-741-00. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da Računarski fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje prve godine osnovnih studija – broj: 022-05-00204/2003-04, od 19.11.2003. godine.
Accademia Del Lusso - italijanska škola mode i dizajna logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - ACCADEMIA DEL LUSSO Accademia del Lusso je škola mode i dizajna koja se na kreativan i inovativan način bavi visokim obrazovanjem. Od svog osnivanja 2005. godine predstavlja mesto gde se susreću potrebe tržišta rada - u potrazi za usko specijalizovanim obrazovnim profilima - i težnje onih koji žele da započnu karijeru u sistemu prestižnih modnih marki, luksuza i najkvalitetnijih proizvoda. Nije slučajno što se glavno sedište škole Accademia del Lusso nalazi baš u ulici Montenapoleone u Milanu, budući da ona predstavlja obaveznu destinaciju svih onih koji žele da kao profesionalci rade u ovom sektoru. Accademia del Lusso ima za cilj obrazovanje najvažnijih stručnih profila u oblasti mode, marketinga, brend menadžmenta, modnog dizajna i modne komunikacije, istovremeno održavajući stalni kontakt sa firmama koje rade u ovim sektorima. Kako bi svojim studentima mogla da garantuje kvalitetno obrazovanje, Accademia del Lusso konstantno obnavlja i unapređuje svoju obrazovnu ponudu. Nastavne metode koje se primenjuju su inovativne i podstiču kreativnost i planiranje zahvaljujući činjenici da su zasnovane na tri izuzetno bitna principa: učenje, primena znanja i sticanje iskustva.
PRIVATNI FAKULTETI - MOKROGORSKA SKOLA MENADZMENTA Razvoj organizacija u Srbiji i njihova želja da se transformišu, kako bi mogle da odgovore na izazove velike konkurentnosti, uslovila je da ZNANJE predstavlja jedan od ključnih izvora konkurentske prednosti. Naš cilj jeste da od škole stvorimo vredno i jedinstveno iskustvo za svoje studente, a našim partnerima obezbedimo razvoj njihovih zaposlenih koji će doneti novu vrednost i obezbediti stabilan razvoj svojih organizacija. Sa željom da svoju viziju, najbolje definisanu sloganom „Vaš razvoj – naš uspeh“, pretoči u stvarnost Mokrogorska škola menadžmenta na prvo mesto stavlja kvalitet usluga koje kontinuirano unapređuje, kao i stalnu težnju ka prepoznavanju i odgovaranju na obrazovne potrebe korisnika. Iako je reč o školi koja neguje tradicionalne vrednosti, iskustvo i znanje, ona se neprestano razvija i raste zajedno sa svojim korisnicima i prihvata nove trendove ostajući uvek jedinstvena i prepoznatljiva na tržištu obrazovanja odraslih. Vrednost programa škole ne oslikava se samo u stečenom znanju, već i u stvaralačkoj atmosferi, timskom duhu i veri da postoji viši cilj u poslu kojim se bave naši studenti.
Fakultet za poslovne studije - Megatrend univerzitet logo
PRIVATNI FAKULTETI - MEGATREND UNIVERZITET MEGATREND International Expert Consortium Limited, London, konsultantsko-obrazovna kuća, osnovana 1980. godine, predstavljala je osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice. Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet skoro 30 godine postavlja najviše standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti. Megatrend univerzitet danas čine 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Univerzitet Union

Univerzitet Union logo
Beograd, Stari Grad, Kosančićev venac 2 011 6304293 |
011 2630654 |
Univerzitet Union logo
PRIVATNI FAKULTETI - UNIVERZITET UNION Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. Osnivala su ga tri fakulteta, i to: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment (kasnije: Fakultet za poslovno industrijski menadžment). Kasnije su pristupili kao suosnivači Univerziteta: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering. U martu 2010. godine iz sastava Univerziteta istupaju: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering. Nakon gašenja Fakulteta za dizajn, 2011. godine, Univerzitet Union čine samo četiri fakulteta: Fakultet za industrijski menadžment, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet Univerziteta Union. Međutim, već sledeće godine, Univerzitetu pristupa (tada) Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umpetnost (danas: Akademija lepih umetnosti ”Todoris”) a ubrzo zatim, u leto 2013. godine i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U aprilu 2015. godine Fakultet za poslovno industrijski menadžment istupa iz sastava Univerziteta Union, tako da Univerzitet danas čine pet fakulteta.
Univerzitet Union - Nikola Tesla logo
PRIVATNI FAKULTETI - UIVERZITET UNION NIKOLA TESLA Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ osnovan je sa ciljem da omogući zakonito funkcionisanje fakulteta bez svojstva pravnog lica, kao i fakulteta sa svojstvom pravnog lica u njegovom sastavu u skladu sa zajedničkim evropskim tradicijama i vrednostima Republike Srbije. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima, potencijalno otvarajući prostor za multidiciplinarne studije. Univerzitet akredituje studijske programe osnovnih akademskih studija u teničko-tehnološkom polju i to: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno- humanističkom: Predzetnički biznis i menadžment nekretnina, Međunarodna politika i bezbednost a u prirodno- matematičkom: Zaštita životne sredine.

Beogradska Bankarska Akademija

Beogradska Bankarska Akademija logo
Beograd, Stari Grad, Zmaj Jovina 12 011 2621730
Beogradska Bankarska Akademija logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv ''School of excellence'', koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Otvoreni univerzitet Subotica

Otvoreni univerzitet Subotica logo
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15 024 554600
Otvoreni univerzitet Subotica logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA Otvoreni univerzitet Subotica je lider u oblastima (ne)formalnog obrazovanja i manifestacione kulture u Srbiji, koji već preko pola veka, sa velikim uspehom, promoviše i razvija koncept doživotnog učenja i unapređuje kvalitet kulturnog života u gradu i regionu. S druge strane, ova institucija je i razvojno-istraživački centar koji već decenijama daje značajne doprinose razvoju grada, regiona i države. Konačno, Otvoreni univerzitet je i najtiražniji izdavač literature na mađarskom jeziku u Srbiji.
Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković logo
PRIVATNE VISOKE SKOLE - MEDICINSKA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA MILUTIN MILANKOVIĆ Škola je, započela svoj rad školske 2005/06. godine kao prva privatna obrazovna ustanova u kojoj se obavlja delatnost višeg obrazovanja zdravstvene struke, a u okviru Obrazovnog sistema "Milutin Milanković". Viša škola je osnovana 14. juna 2005. godine odlukom Upravnog odbora osnivača, preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu Interspeed trade d.o.o. iz Beograda. Visoka medicinska škola strukovnih studija "Milutin Milanković" je osnovana 2007. godine i prva je obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke.
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - FAKULTET ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT Poslovni i pravni fakultet je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rukovodeće poslove na naučnom i stručnom području poslovnog menadžmenta i prava i na osnovu dosadašnjih rezultata je opravdao svoje postojanje u našem visokoobrazovnom sistemu. Fakultet za industrijski menadžment je osnovala Kompanija "MENADžMENT PLUS" iz Kruševca i otpočeo je sa radom 2002. godine, po dobijanju Rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 022-05-262/2002-04 od 23.10.2002. godine, prema Zakonu o Univerzitetu. Jedan je od osnivača Univerziteta "UNION" u Beogradu.
Visoka škola za Poslovnu Ekonomiju i Preduzetništvo logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE SKOLE - PEP Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) nastala je iz potrebe tržišta za kvalitetnim, visokoobrazovanim, praktičnim znanjima potkovanim i sposobnim stručnjacima iz oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva, finansija, bankarstva i osiguranja. Predstavlja školu koja svoje studente osposobljava za samostalno vođenje posla, rešavanje problema i uspešno poslovanje. Akcenat je na sinergiji tradicionalnog učenja, inovacija savremenog doba, kvaliteta nastavnog programa i brzine usvajanja novih veština i sposobnosti uoblasti delanja. Nastavni programi prate svetsketokove i trendove kako bi studenti već i tokom studijapostigli konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu rada. Podrška realizaciji ovakvog pristupa obrazovanju je iskusno i visokoobrazovano nastavno osoblje, male mentorske grupe, dinamika učenja koja prati i poštuje individualnost i interesovanja svakog studenta radi što boljeg i efikasnijeg usvajanja neophodnih znanja, kao i organizovane prakse u vodećim bankarskim i privrednim organizacijama i institucijama u zemlji i šire.

Univerzitet Educons

Univerzitet Educons logo
Sremska Kamenica, Vojvode putnika 85 - 87 021 4893610 |
021 4893604 |
Univerzitet Educons logo
PRIVATNI FAKULTETI - EDUCONS Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalazi čak jedanaest fakulteta. Poslednjih godina Univerzitet Educons uspešno razvija značajne izmene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-naučnoj oblasti. Takozvani BLENDED LEARNING koncept nastave prerastao je tradicionalni sistem predavanja (repetitivna matrica studiranja) na koji su profesori i studenti navikli. Umesto toga, nova matrica studiranja podrazumeva interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije studenata u grupama sa profesorima (koji sada postaju korektori toka misli i zaključaka studenata u vezi sa tematizacijom određenih problema), u toku i mimo nastave, uz dodatno korišćenje svih tehnoloških pogodnosti (tablet računar, ipad, laptop računar, i sl.)
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - ITS Mi iskreno verujemo u ljudsku potrebu da stvara, da ostavlja tragove, da uvek želi više i bolje, da se bori za sklad u njemu i red oko njega, da želi mir i slobodu. Verujemo da istina i znanje oslobađaju čoveka. Naše vrednosti su istina i znanje. Bolji život, jedini cilj svih nas. Za to se beskompromisno borimo i tražimo saveznike. Mi duboko verujemo da je kvalitetno obrazovanje put u bolji život naših savremenika i generacija koje dolaze. Sa druge strane, znamo da je širom sveta obrazovanje današnjice globalni problem i da, ovakvo kakvim ga poznajemo, ne može da odgovori zahtevima i izazovima koje pred nas stavlja vreme koje dolazi. Stoga je naš zadatak da uradimo sve da obrazovanje postane pre svega odgovarajuće u tehnološkom, socijalnom i emotivnom smislu ljudima novog doba i da razvija veštine neophodne za bogat život i rad u XXI veku. Trudićemo se da naše usluge uvek budu najbolji izbor za obrazovanje naših studenata i da smo neprekidno okrenuti inovacijama i kreativni. Da smo na raspolaganju studentima odmah i uvek, u najboljoj formi i meri. Da budemo iskreni i snishodljivi, ali i ponosni do te mere da u svakoj komunikaciji i nastupu izazovemo poštovanje i divljenje. Da vraćamo zaboravljene vrednosti. Da smo sa našim studentima uvek na istoj strani, čak i kada oni odbijaju da shvate da je tako.
PRIVATNI FAKULTETI - DOBA DOBA Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije Maribor je savremeni samostalni visokoškolski zavod, osnovan 2003. godine. U dinamičnom okruženju koje se menja, fakultet ima odgovornost, koju diktiraju privredni i društveni razvoj, sa osam bachelor i master akreditovanih studijskih programa, u kojima studenti savremenim načinima studiranja dobijaju primenljiva znanja i razvijaju kompetencije, koje znaju da prenesu u radno okruženje, i danas je međunarodno prisutna i cenjena ustanova. Pri uvođenju tehnologija u pedagoški proces smo pioniri na evropskom visokoškolskom prostoru. DOBIN model online studija je jedan od najvećih razvojnih dostignuća fakulteta, a uvažavanje evropskih standarda pri online obrazovanju smo potvrdili i sa međunarodnom akreditacijom.
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru logo
PRIVATNI FAKLUTETI - INTERNACIONALNI UNIVERZITET Osnivanjem Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru učinjen je istorijski korak, koji je zauvek promenio Novi Pazar, Sandžak, Srbiju, pa i celu regiju. 2002. godine hrabri ljudi, vizionari, predvođeni muftijom Muamerom ef. Zukorlićem, doneli su odluku za osnivanje jedne institucije, ne radi sticanja materijalnih koristi, niti zbog drugih ličnih koristi, nego su žrtvovali svoj novac, svoje vreme, svoju energiju da bi ovaj kraj, ova regija imala bolju, svetliju budućnost.
City College - Internacionalni fakultet Univerziteta Sheffield logo
PRIVATNI FAKULTETI - CITY COLLAGE CITY College je Internacionalni fakultet Univerziteta Sheffield i nalazi se u Solunu u Grčkoj. Povezujući Veliku Britaniju sa jugoistočnom i istočnom Evropom, Siti koledž pruža studentima jedinstvenu priliku da studiraju i steknu vrhunsku Britansku diplomu Univerziteta Šefild u bliskom okruženju. CITY College je osnovan 1989. godine u Solunu. U toku svog dvadesetogodišnjeg postojanja stekao je ugled jedne od najboljih obrazovnih institucija u jugoistočnoj Evropi.

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum logo
Beograd, Voždovac, Danijelova 32 011 3094094
Univerzitet Singidunum logo
PRIVATNI FAKULTETI - UNIVERZITET SINGIDUNUM Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove. Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio- video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Fakultet Savremenih Umetnosti

Fakultet Savremenih Umetnosti logo
Beograd, Savski Venac, Savski nasip 7 011 4011216
Fakultet Savremenih Umetnosti logo
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - FAKULTET SAVREMENIH UMETNOSTI Fakultet savremenih umetnosti je jedinstveni fakultet scenskih i primenjenih umetnosti koji se nalazi u mirnom delu Beograda. Osnivač Fakulteta savremenih umetnosti je ITS – Visoka škola strukovnih studija za IT koja predstavlja prvu akreditovanu privatnu visokoškolsku ustanovu u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji. 20 GODINA TRADICIJE I SPOJA UMETNOSTI I TEHNOLOGIJE ZA VAŠU USPEŠNU UMETNIČKU KARIJERU!

Fakultet za Umetnost i Dizajn

Fakultet za Umetnost i Dizajn logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 29 011 2601869 |
011 2603461 |
Fakultet za Umetnost i Dizajn logo
PRIVATNI FAKULTETI - FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN Odsek modni dizajn pruža visoko kvalitetna znanja u oblasti savremenog tekstila i odevanja, usklađena sa modernim pravcima razvoja ove globalne industrije. Spoj opšte i likovne kulture, tehničko tehnoloških znanja kao i poznavanje menadžmenta iz ove oblasti, vodilja su programa koji čini sadržaj ovih kompleksnih studija. Na ovom odseku se obrazuju kreativni stručnjaci u ravnopravnim oblastima tekstila i odevanja kao neraskidiva celina. Kroz razvoj kreativnosti studenti se osposobljavaju za individualni i timski rad.

Sae Institut Beograd

Sae Institut Beograd logo
Beograd, Stari Grad, Čika Ljubina 8 011 2626632
Sae Institut Beograd logo
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - SAE INSTITUTE SAE Institut je najveći i najprestižniji privatni koledž za audio produkciju, animaciju, igru, VFX, filmsku produkciju i veb dizajn i programiranje. Obrazovna mreža SAE Instituta pruža praktične sertifikovane kurseve, kao i akademske studije (Bachelor Degree), osmišljene da pomognu studentima ne samo da prikupljaju teoretska znanja neophodna za njihovu buduću karijeru, već, što je i najvažnije, praktično iskustvo koje im omogućava da udju u svoju profesiju od prvog dana.
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad logo
PRIVATNI FAKULTETI - FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE Uniju fakulteta jugoistočne Evrope (USEE) čine Fakultet za pravne i poslovne studije iz Novog Sada, sa nastavnom jedinicom u Nišu, kao i Fakultet za poslovni menadžment iz Bara. Studijski programi su u potpunosti usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije, akreditovani i u Srbiji i u Crnoj Gori, a realizuju se u sopstvenim poslovnim prostorima u Baru, Nišu i Novom Sadu.

Fakultet za Projektni Menadžment

Fakultet za Projektni Menadžment logo
Beograd, Voždovac, Bože Jankovića 14 011 3912504 |
063 577577 |
Fakultet za Projektni Menadžment logo
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - FAKULTET ZA PROJEKTNI MENADŽEMENT Naš fakultet pruža najsavremenija znanja iz oblasti upravljanja projektima i informacionih tehnologija i svojim studentima omogućava da postanu najbolji projektni menadžeri ili programeri, sposobni za rad na najraznovrsnijim projektima iz različitih poslovnih sfera – kako u zemlji tako i u inostranstvu. Studiraj profesiju budućnosti. Fakultet za projktni i inovacioni menadžment, pored upravljanja projektima, studentima daje široko znanje iz svih bitnih poslovnih oblasti (ekonomija, menadžment, finansije) I time im omogućava da u budućnosti lako menjaju poslove I interesovanja I postanu eksperti u onome što ih najviše interesuje. Nudimo i najmodernije studije iz Informacionih sistema i razvoja softvera – koje studente grade za trenutno najtraženiju profesiju – programer.

Visoka strukovna škola ICEPS

Visoka strukovna škola ICEPS logo
Beograd, Savski Venac, Topličin venac 7/1 011 6555190 |
064 6429086 |
Visoka strukovna škola ICEPS logo
PRIVATNI FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE - ICEPS Razvoj i realizacija kvalitetnih, komplementarnih, deficitarnih, evropski usmerenih, aplikativnih i konkurentnih programa, koji su pre svega potrebni privredama Srbije i zemalja regiona. Misija ustanove jeste ovladavanje studenata pre svega profesionalnim (strukovnim) veštinama, ali i pedagoško- obrazovnim i istraživačkim delatnostima, kao i podršci zajednici u ulozi centra za podsticanje razvoja i usvajanje znanja različitih disciplina. ICEPS, kao i AMEU, permanentno ostvaruju saradnju s relevantnim univerzitetima iz regije i drugih država Evrope sa namerom usvajanja stalno novih veština i znanja. Time visokoškolska ustanova doprinosi privrednom i kulturnom razvoju i oblikovanju vrednosti na temelju interdisciplinarnosti i transnacionalnosti.
Visoka škola Strukovnih Studija za Kriminalistiku i Bezbednost logo
PRIVATNE VISOKE SKOLE - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMANILISTIKU I BEZBEDNOST Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu je samostalna visokoškolska ustanova sa višegodišnjim iskustvom u kojoj se ostvaruju osnovne i specijalističke strukovne studije. Organizacija i delatnost škole utvrđeni su zakonom Republike Srbije o visokoškolskom obrazovanju, s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svetu. Osnovni zadaci Škole izražavaju društvene potrebe, jer obezbeđuju kvalitetno obrazovanje stručnjaka, koji će biti sposobni da odgovore svim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, izazovima i potrebama civilne zaštite, potrebama socijalnog, vaspitnog i popravnog rada, potrebama organizacije javnih i poslovnih sistema kao i potrebama menadžmenta socijalnih, dečijih i gerontoloških ustanova, što je u interesu društva u celini. Osnovni zadatak Škole je da studenti, nakon što završe školovanje, svoja teorijska znanja iz ove oblasti, praktično primene u izabranoj radnoj sredini.

Pravni fakultet Univerziteta Union

Pravni fakultet Univerziteta Union logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 36 011 2095502 |
011 2095581 |
Pravni fakultet Univerziteta Union logo
PRIVATNI FAKULTETI BEOGRAD - PRAVNI FAKULTET Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu. Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona. Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EU,medijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA