Veštačka djubriva - proizvodnja

Veštačka djubriva - proizvodnja Beograd
Subotička „Azotara“ je jedinstvena tehničko-tehnološka celina za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva NPK i NP. Projektovani kapacitet je 250 hiljada tona đubriva godišnje Fabrika se sastoji iz sledećih pogona i službi: Pogon za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva Pogon za manipulaciju gotovim proizvodima i sirovinama Pogon kotlarnice Službe za mašinstvo i elektro-instrumentalno održavanje Laboratorije PROIZVODI NPK 15:15:15 Sastav: Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) , druga fosfora (izraženog kao P2O5) a treća kalijum (izraženog kao K2O) , u 100 kg đubriva. Osobine: Boja đubriva može biti različita : crvena, braon ili siva a boja zavisi od boje kalijumove soli, odnosno sirovina od kojih se proizvodi đubrivo. NPK 13:13:21 Formulacija NPK đubriva ili sredstvo za ishranu bilja proizvedeno po standardu JUS H.B4.037 čiji je sadržaj hranljivih elemenata: 13% azota izražen kao N 13% fosfora izražen kao P2O5 rastvorljiv u 2% limunskoj kiselini 21% kalijuma izražen kao K2O Pakovanje i skladištenje NPK đubrivo 13-13-21 se isporučuje i pakuje: - u vrećama od plastičnih masa ili drugih odgovarajućih materijala u masi od 50 ± 1 kg - u vrećama od plastičnih masa u količini od 1000 kg - u rasutom stanju u dogovoru sa krajnjim korisnikom Svaku isporuku prati odgovarajuća deklaracija i sertifikat o kvalitetu. Đubrivo je stabilno pod uslovom da se čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištimakoja su zaštićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija. Jedinice pakovanja đubriva se slažu jedna na drugu do visine najviše 2m. Posledica nepravilnog lagerovanja je stvrdnjavanje ili bubrenje đubriva uz raspadanje granula u prah, kao i pucanje vreća. NPK 8:16:24 Sastav: Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) ,

Hip azotara

Pančevo, Spoljnostarčevačka 80 013 308010 |
013 308009 |
"HIP-Azotara" je najveći proizvođač mineralnog đubriva, azotnih jedinjenja i jedini proizvođač amonijaka i karbamida (UREE) u zemlji PROIZVODNI PROGRAM Osnovni naši proizvodi su mineralna đubriva: KAN i Karbamid-UREA. Pored mineralnog đubriva u našim postrojenjima proizvodi se: amonijak, tečni, bezvodni, koncentracije minimum 99,5%, azotna kiselina (tehničkog i purum kvaliteta) koncentracije do 56%, amonijum nitrat (tehničkog kvaliteta) različitih koncentracija i azotni rastvori (amonijačna voda-DIXOL 205, DIXOL 280, DIXOL 330, DIXOL 410, DIXOL 447) Od industrijski komprimovanih gasova proizvodimo: ugljen dioksid sintezni gas industrijski vazduh U mogućnosti smo da tržište snabdevamo velikom količinom destilovane vode. POGONI U "HIP-AZOTARA" Pogon za proizvodnju amonijaka Pogon za proizvodnju KAN-a Pogon za proivodnju karbamida (UREE) Pogon za proizvodnju azotne kiseline Pogon Energetika KAPACITET U našim postrojenjima dnevno se proizvodi od 1200 do 1400 tona KAN-a i 300 tona karbamida, što godišnje predstavlja: 400.000 tona KAN-a, 300.000 tona azotne kiseline, 300.000 tona amonijaka, 100.000 tona karbamida: 20.000 tona N rastvora i 3.000 tona taložnog CaCO3. USLUGE Od uslužnih delatnosti bavimo se: kontrolom kvaliteta i kvantiteta proizvoda i njihovog uticaja na životnu sredinu, kontrolom kvaliteta opreme, inspekcijskim poslovima i prijemnom kontrolom, korozivnim ispitivanjem i zaštitom materijala kao i transportnim uslugama. Sa sopstvenom tehnologijom i stručnim kadrom vršimo rafinaciju i regeneraciju plemenitih metala (platine, paladijum i rodijuma). PRODAJA Telefon: 013/308-044, 308-046, 308-052, 308-056, 308-049, 308-057, 308-054 Telefax: 013/308-320, 347-057 MARKETING Telefon: 013/308-071, 308-072 Telefax: 013/347-057 LABORATORIJA Telefon: 013/308-140, 308-139 Telefax: 013/347-057 KONTROLA KVALITETA OPREME i MATERIJALA Telefon: 013/308-160, 308-161, 308-163, 308-164 Telefax: 013/347-057 LUKA Telefon: 013/308-036, 308-031 Telefax: 013/345-788 TRANSPORT Telefon: 013/308-200 Telefax: 013/345-788, 347-057 EKOLOGIJA Telefon: 013 / 308-067, 308-068 Telefax: 013 / 347-057 PROIZVODI AMONIJAK Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, KAN-a, UREE i amonijum nitrata. Nalazi široku primenu u mnogim granama hemijske industrije i korisnicima se isporučuje kao amonijak, tečni, bezvodni (NH3 99,5% min.) i

Azohem

Subotica, Isidore Sekulić 10 024 550804
AZOHEM iz Subotice je preduzeće čija je osnovna delatnost proizvodnja hemikalija za poljoprivredu odnosno veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja. Azohem se bavi i trgovinom pesticidima, merkantilnom semenskom robom:sojom,pšenicom, kukuruzom...

Chemikal agrosava

Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV 011 3193556
HERBICIDI INSEKTICIDI FUNGICIDI FUMIGANTI FOLIJARNA HRANIVA RODENTICIDI i TRETIRANJE SEMENA REGULATORI RASTA

Linzer agro trade

Beograd, Novi Beograd, Bulevar dr Zorana Djindjića 64a -GTC 011 2608831 |
011 2608832 |
LINZER AGRO TRADE - VODEĆI EVROPSKI PROIZVODJAČ MINERALNIH DJUBRIVA TRGOVINA - HEMIJA ZA POLJOPRIVREDU

Floravit

Novi Sad, Dimitrija Avramovića 6 021 6621851
TEČNO ĐUBRIVO ZA LISTANJE ZA CVETANJE ZA KAKTUSE ZA RUŽE ZA MUŠKATLE ZA SJAJ ZA VINOVU LOZU BUBISTOP UNIVERZAL SUPER

Delta agrar

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 011 2012300
PESTICIDI SEMENA AGRO MEHANIZACIJA MINERALNA ĐUBRIVA STOČNA HRANA PROIZVODNJA HRANE DODATNI PROGRAM

Fertil

Bačka Palanka, Industrijska zona 35 021 7551801
FABRIKA MINERALNIH ĐUBRIVA

Galenika fitofarmacija

Beograd, Zemun, Batajnički drum bb 011 3072319 |
011 3072363 |
HERBICIDI INSEKTICIDI FUNGICIDI RODENTICIDI ISHRANA BILJAKA
* SUMPORNA KISELINA * FOSFORNA KISELINA I POLIFOSFORNE KISELINE * FLUOROVODONIK (FLUOROVODONICNA KISELINA) * SILICIJUM-DIOKSID * FLUORIDI; FLUOROSILIKATI, FLUOROALUMINATI I OSTALE KOMPLEKSNE SOLI FLUORA * SULFATI ALUMINIJUMA * TRINATRIJUM I KALIJUM-FOSFAT I OSTALI FOSFATI KALCIJUMA; POLIFOSFATI * NATRIJUM-TRIFOSFAT (NATRIJUM-TRIPOLIFOSFAT) * OSTALA NEORGANSKA JEDINJENJA * PROIZVODNJA VEŠTAČKIH DJUBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA * UREA SA SADRŽAJEM VISE OD 45% PO TE Ž INI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD * UREA SA SADRŽAJEM 45% ILI MANJE PO TE Ž INI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD * MEŠAVINE UREE I AMONIJUM-NITRATA U VODENOM ILI AMONIJAČNOM RASTVORU * OSTALA AZOTNA DJUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA * SUPERFOSFATI * MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA KOJA SADRŽE AZOT, FOSFOR I KALIJUM, SA SADRŽAJEM DO 10% PO TEŽINI AZOTA * DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFAT (DIAMONIJUM-FOSFAT) * AMONIJUM-DIHIDROGENORTOFOSFAT (MONOAMONIJUM-FOSFAT) I NJEGOVE MEŠAVINE SA DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFATOM * MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA, KOJA SADRŽE NITRATE I FOSFATE, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA

Žito media

Kula, Josipa Kramera bb 025 753100 |
025 753115 |
MLINSKI PROIZVODI MINERALNA ĐUBRIVA TRGOVINA ŽITARICAMA SVE VRSTE TRANSPORTA SILOSI SKLADIŠTA

Yuco hemija

Bački Jarak, Cara Lazara bb 021 848606
PROIZVODNjA KOZMETIKE PROIZVODNjA KUĆNE HEMIJE i DETERDžENATA PROIZVODNjA INDUSTRIJSKIH SREDSTAVA PROIZVODNjA TEČNIH ĐUBRIVA ZA CVEĆE

Zorka zaštita bilja

Šabac, Hajduk Veljkova bb 015 321331 |
015 331087 |
INSEKTICIDI NA BAZI HLOROVANIH UGLJOVODONIKA (NPR. BHC, DDT, D-D, ALDRIN,...) INSEKTICIDI NA BAZI KARBAMATA (NPR. ALDICARB, CARBOFURAN, METHOMYL,...) INSEKTICIDI NA BAZI ORGANSKO-FOSFORNIH PROIZVODA INSEKTICIDI NA BAZI PIRETROIDA OSTALI INSEKTICIDI HERBICIDI NA BAZI FENOKSI HORMONSKIH PROIZVODA HERBICIDI NA BAZI TRIAZINA (NPR. ATRAZIN, SIMAZIN,...) HERBICIDI NA BAZI ACETAMIDA (NPR. ALACHLOR, BUTACHLOR,...) HERBICIDI NA BAZI KARBAMATA (NPR. BARBAN, PROPHAM,...) HERBICIDI NA BAZI UREE, URACILA, SULFONILUREE OSTALI HERBICIDI (NPR. DALAPON, DICAMBA,...) OSTALI DEZINFEKTANTI FUNGICIDI, BAKTERICIDI, SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA, NEORGANSKI (NPR. SUMPOR,...) FUNGICIDI, BAKTERICIDI, SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA, NA BAZI DITIOKARBAMATA (NPR. CIRAM,...) FUNGICIDI, BAKTERICIDI, SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA, NA BAZI BENZIMIDAZOLA (NPR. BENOMIL,...) RODENTICIDI ANTI-KOAGULANTI (NPR. BRODIFACOUM, CHLOROPHACINONEM, COUMATETRALYL,...) OSTALI SLIČNI PROIZVODI HERBICIDI "PILOT 10E", "STOP 330" DJUBRIVA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA FOLIJARNA DJUBRIVA

Agrohem

Novi Sad, Petra Drapšina 45 021 4721560
PROIZVODNJA MINERALNIH ĐUBRIVA MEŠANA ĐUBRIVA SPECIJALNA AZOTNA ĐUBRIVA
HERBICIDI INSEKTICIDI AKARICIDI FUNGICIDI KOMPLEKSNA NPK ĐUBRIVA AZOTNO - AMIDNA ĐUBRIVA KRISTALNA NPK ĐUBRIVA Agrovojvodina Komercservis iz Subotice počinje sa radom 1996. godine. Osnovna delatnost preduzeća bazirala se na trgovini veštačkim mineralnim đubrivima. U saradnji sa fabrikom "Zorka Klotild Agrotehnohem" pokrenut je program proizvodnje sredstava za zaštitu bilja. Od 2006. godine, ostvaren je značajan pomak u tehnološko-proizvodnom i planskom sektoru razvoja što je rezultiralo uvođenjem većeg broja preparata za zaštitu bilja u proizvodnom delu u saradnji sa Zorka Klotild AGROTEHNOHEM-om. Kroz direktnu saradnju sa ino partnerima u pogledu zastupstva novih aktivnih i visoko kvalitetnih pomoćnih materija potrebnih za formulisanje pesticida, ostvaren je veoma velik napredak po svim principima neophodnim za visok kvalitet i stabilnost. Danas, firma "Agrovojvodina Komercservis" u paleti proizvoda ima 25 preparata za zaštitu bilja, kao i kompleksna mineralna i kristalna đubriva.

Alkaloid skopje

Beograd, Savski Venac, Prahovska 3 011 3679070
KOZMETIKA BOTANIKA HEMIJA FARMACIJA

Biohemik

Beograd, Obrenovac, Vojvode Mišića 135 011 8722447 |
011 8720851 |
* PROIZVODNJA OSNOVNIH NEORGANSKIH HEMIKALIJA * PROIZVODNJA VESTAČKIH DJUBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA * PROIZVODNJA OSNOVNIH FARMACEUTSKIH SIROVINA * PROIZVODNJA SAPUNA I DETERDZENATA, PREPARATA ZA ČIŠĆENJE I POLIRANJE * PROIZVODNJA OSTALIH HEMIJSKIH PROIZVODA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA * PROIZVODNJA KRISTALNIH VEŠTAČKIH DJUBRIVA

Tabeks

Šabac, Vojvode Mišića 36 015 277452 |
015 277904 |
PROIZVODNJA STOČNE HRANE PROIZVODNJA KOMPONENTI ZA STOČNU HRANU PRODAJA MINERALNOG ĐUBRIVA, SEMENA i PESTICIDA OTKUP ŽITARICA FARMA OVACA i JUNADI
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA