HIP AZOTARA

Hip azotara

 
 
 
 info@hip-azotara.co.yu
 
 • "HIP-Azotara" je najveći proizvođač mineralnog đubriva, azotnih jedinjenja i jedini proizvođač amonijaka i karbamida (UREE) u zemlji
 
PROIZVODNI PROGRAM
 

Osnovni naši proizvodi su mineralna đubriva: KAN i Karbamid-UREA.

Pored mineralnog đubriva u našim postrojenjima proizvodi se:

 • amonijak, tečni, bezvodni, koncentracije minimum 99,5%,
 • azotna kiselina (tehničkog i purum kvaliteta) koncentracije do 56%,
 • amonijum nitrat (tehničkog kvaliteta) različitih koncentracija i 
 • azotni rastvori (amonijačna voda-DIXOL 205, DIXOL 280, DIXOL 330, DIXOL 410, DIXOL 447)
 

Od industrijski komprimovanih gasova proizvodimo:

 • ugljen dioksid
 • sintezni gas
 • industrijski vazduh

U mogućnosti smo da tržište snabdevamo velikom količinom destilovane vode.

 

POGONI U "HIP-AZOTARA"

 • Pogon za proizvodnju amonijaka
 • Pogon za proizvodnju KAN-a 
 • Pogon za proivodnju karbamida (UREE)
 • Pogon za proizvodnju azotne kiseline
 • Pogon Energetika
 

KAPACITET

U našim postrojenjima dnevno se proizvodi od 1200 do 1400 tona KAN-a i 300 tona karbamida, što godišnje predstavlja:

 • 400.000 tona KAN-a,
 • 300.000 tona azotne kiseline,
 • 300.000 tona amonijaka,
 • 100.000 tona karbamida: 
 • 20.000 tona N rastvora i
 • 3.000 tona taložnog CaCO3.
 

USLUGE

Od uslužnih delatnosti bavimo se: kontrolom kvaliteta i kvantiteta proizvoda i njihovog uticaja na životnu sredinu, kontrolom kvaliteta opreme, inspekcijskim poslovima i prijemnom kontrolom, korozivnim ispitivanjem i zaštitom materijala kao i transportnim uslugama.

Sa sopstvenom tehnologijom i stručnim kadrom vršimo rafinaciju i regeneraciju plemenitih metala (platine, paladijum i rodijuma).

 
 • PRODAJA
  Telefon: 013/308-044, 308-046, 308-052, 308-056, 308-049, 308-057, 308-054
  Telefax: 013/308-320, 347-057
 • MARKETING
  Telefon: 013/308-071, 308-072
  Telefax: 013/347-057 
 • LABORATORIJA
  Telefon: 013/308-140, 308-139
  Telefax: 013/347-057 
 • KONTROLA KVALITETA OPREME i MATERIJALA
  Telefon: 013/308-160, 308-161, 308-163, 308-164
  Telefax: 013/347-057 
 • LUKA
  Telefon: 013/308-036, 308-031
  Telefax: 013/345-788 
 • TRANSPORT
  Telefon: 013/308-200
  Telefax: 013/345-788, 347-057 
 • EKOLOGIJA
  Telefon: 013 / 308-067, 308-068
  Telefax: 013 / 347-057
 
     
 
PROIZVODI
 
 • AMONIJAK
  Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, KAN-a, UREE i amonijum nitrata.
  Nalazi široku primenu u mnogim granama hemijske industrije i korisnicima se isporučuje kao amonijak, tečni, bezvodni (NH3 99,5% min.) i u obliku azotnih rastvora kao:
     - amonijačna voda-DIXOL 205 (20,5% N) i
     - nitratni rastvori: DIXOL 280 (28,0% azota); DIXOL 330 (33,0% azota); DIXOL 410 (41,0% azota) i DIXOL 447 (44,7% azota).
  Isporuka se vrši u:
    - železničkim kola cisternama
    - auto cisternama
    - kontejnerima
    - čeličnim bocama
 • KAN
  KAN sadrži 27±0,5% azota. Osnovno hranivo je azot, dok krečnjak povoljno utiče na osobine zemljišta, naročito kiselih i izvor je kalcijuma, sekundarnog hranljivog elementa biljaka. Podjednak odnos nitratnog azota, kojeg biljke apsorbuju brzo i, amonijačnog sporije dejstvujućeg azota, omogućava ravnomernu ishranu biljaka azotom duže vreme.
 • UREA
  Sadrži 460 grama azota u kilogramu.
  Karbamid je najkoncentrovanije azotno đubrivo u čvrstom stanju, koje se odlikuje neposrednim i dugoročnim delovanjem.
  Sadrži azot u amidnom obliku koje u zemljištu, procesima permentacije i nitrifikacije, prelazi u amonijačni i nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim delovanjem.
  Isporuka se vrši u:
    - PE i PP vrećama od 50 kg
    - PE i PP vrećama od 5 kg
    - džambo vrećama od 500 kg - 1000 kg
    - rinfuz
 • UAN
  UAN se koristi za potpunu i dopunsku azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, prema zahtevima biljaka i fizičko-hemijskim osobinama zemljišta.
  HIP-Azotara u svom proizvodnom programu nudi UAN sa različitim sadržajem aktivne komponente – azota i to:
  UAN-32N koji sadrži 32% azota, 8% amonijačnog azota, 8% nitratnog azota, 16% amidnog azota, a sadržaj biureta je 1%; pH vrednost od 6,5 – 7,5.
  UAN-30N koji sadrži 30% azota, 7,2% amonijačnog azota, 7,2% nitratnog azota, 15,6% amidnog azota, a sadržaj biureta je 1%; pH vrednost od 6,5 – 7,5.
  UAN-28N koji sadrži 28% azota, 7% amonijačnog azota, 7% nitratnog azota, 14% amidnog azota, a sadržaj biureta je 1%; pH vrednost od 6,5 – 7,5.
  Isporuka se vrši u:
    - želizničkim kola cisternama
    - auto cisternama (5 t, 10 t, 20 tona)
    - baržama od 500 - 1500 tona
 • NPK mešano đubrivo
  Nastaje sjedinjavanjem soli osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K). Azot potiče iz jedinjenja krečnog amonijum nitrata (KAN), fosfor iz jedinjenja monoamonijum fosfata (MAP), a kalijum iz kalijum hlorida (KCL).
  "HIP-Azotara" u svom proizvodnom programu nudi: - NPK 15:15:15
    - NPK 13:13:21
    - NPK 20:20:0
  Po želji kupca možemo proizvoditi NPK 10:30:20 i NPK 9:18:27.
  Isporuka se vrši u: - PE i PP vrećama od 50 kg
    - PE i PP vrećama od 5 kg
    - džambo vrećama od 500 kg - 1000 kg
    - rinfuz
 • DESTILOVANA VODA
  U pogonu Energetika, proizvodimo destilovanu vodu sledećih fizičko hemijskih osobina:
    - Ph – vrednost 5,5-7,5
    - Elektroprovodnost u µS/cm 0,5-1,0
    - Tvrdoća u °dH 0,00
    - Sadržaj silicijum dioksida (kao SiO2) u mg/L 0,02
    - Sadržaj hlorida u mg/L <0,1
 
 
 
 
 
 
 
Spoljnostarčevačka 80 - Pančevo -
013 308010; 013 308009;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Pančevo Spoljnostarčevačka 80
  +381 13 308010; +381 13 308009;

Poruku prima: Hip azotara

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA