IHP PRAHOVO

Ihp prahovo

 
 
                                                 a   a
 
* SUMPORNA KISELINA
* FOSFORNA KISELINA I POLIFOSFORNE KISELINE
* FLUOROVODONIK (FLUOROVODONICNA KISELINA)
* SILICIJUM-DIOKSID
* FLUORIDI; FLUOROSILIKATI, FLUOROALUMINATI I OSTALE KOMPLEKSNE SOLI FLUORA
* SULFATI ALUMINIJUMA
* TRINATRIJUM I KALIJUM-FOSFAT I OSTALI FOSFATI KALCIJUMA; POLIFOSFATI
* NATRIJUM-TRIFOSFAT (NATRIJUM-TRIPOLIFOSFAT)
* OSTALA NEORGANSKA JEDINJENJA
* PROIZVODNJA VEŠTAČKIH DJUBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA
* UREA SA SADRŽAJEM VISE OD 45% PO TE
ŽINI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD
* UREA SA SADRŽAJEM 45% ILI MANJE PO TE
ŽINI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD
* MEŠAVINE UREE I AMONIJUM-NITRATA U VODENOM ILI AMONIJAČNOM RASTVORU
* OSTALA AZOTNA DJUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA
* SUPERFOSFATI
* MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA KOJA SADRŽE AZOT, FOSFOR I KALIJUM, SA SADRŽAJEM DO 10% PO TEŽINI
    AZOTA
* DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFAT (DIAMONIJUM-FOSFAT)
* AMONIJUM-DIHIDROGENORTOFOSFAT (MONOAMONIJUM-FOSFAT) I NJEGOVE MEŠAVINE SA
    DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFATOM
* MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA, KOJA SADRŽE NITRATE I FOSFATE, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA
 
 
 
 
Prahovo - Prahovo -
019 543991; 019 549510; 019 524057;
LOKACIJE

Poruku prima: Ihp prahovo

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA