Veštačka djubriva - proizvodnja Prahovo

Veštačka djubriva - proizvodnja Prahovo
* SUMPORNA KISELINA * FOSFORNA KISELINA I POLIFOSFORNE KISELINE * FLUOROVODONIK (FLUOROVODONICNA KISELINA) * SILICIJUM-DIOKSID * FLUORIDI; FLUOROSILIKATI, FLUOROALUMINATI I OSTALE KOMPLEKSNE SOLI FLUORA * SULFATI ALUMINIJUMA * TRINATRIJUM I KALIJUM-FOSFAT I OSTALI FOSFATI KALCIJUMA; POLIFOSFATI * NATRIJUM-TRIFOSFAT (NATRIJUM-TRIPOLIFOSFAT) * OSTALA NEORGANSKA JEDINJENJA * PROIZVODNJA VEŠTAČKIH DJUBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA * UREA SA SADRŽAJEM VISE OD 45% PO TE Ž INI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD * UREA SA SADRŽAJEM 45% ILI MANJE PO TE Ž INI AZOTA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD * MEŠAVINE UREE I AMONIJUM-NITRATA U VODENOM ILI AMONIJAČNOM RASTVORU * OSTALA AZOTNA DJUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA * SUPERFOSFATI * MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA KOJA SADRŽE AZOT, FOSFOR I KALIJUM, SA SADRŽAJEM DO 10% PO TEŽINI AZOTA * DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFAT (DIAMONIJUM-FOSFAT) * AMONIJUM-DIHIDROGENORTOFOSFAT (MONOAMONIJUM-FOSFAT) I NJEGOVE MEŠAVINE SA DIAMONIJUM-HIDROGENORTOFOSFATOM * MINERALNA I HEMIJSKA DJUBRIVA, KOJA SADRŽE NITRATE I FOSFATE, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTA
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA