AZOTARA SUBOTICA

Azotara Subotica

 
 
 
 office@azotara.rs
 
 • Subotička „Azotara“ je jedinstvena tehničko-tehnološka celina za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva NPK i NP. Projektovani kapacitet je 250 hiljada tona đubriva godišnje
 
     
 

Fabrika se sastoji iz sledećih pogona i službi:

 • Pogon za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva
 • Pogon za manipulaciju gotovim proizvodima i sirovinama
 • Pogon kotlarnice
 • Službe za mašinstvo i elektro-instrumentalno održavanje
 • Laboratorije
 
     
 
PROIZVODI
 
 • NPK 15:15:15
  Sastav:
  Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) , druga fosfora (izraženog kao P2O5) a treća kalijum (izraženog kao K2O) , u 100 kg đubriva.
  Osobine:
  Boja đubriva može biti različita : crvena, braon ili siva a boja zavisi od boje kalijumove soli, odnosno sirovina od kojih se proizvodi đubrivo.
 
     
 
 • NPK 13:13:21
  Formulacija NPK đubriva ili sredstvo za ishranu bilja proizvedeno po standardu JUS H.B4.037 čiji je sadržaj hranljivih elemenata:
  13% azota izražen kao N
  13% fosfora izražen kao P2O5 rastvorljiv u 2% limunskoj kiselini
  21% kalijuma izražen kao K2O
  Pakovanje i skladištenje
  NPK đubrivo 13-13-21 se isporučuje i pakuje:
  - u vrećama od plastičnih masa ili drugih odgovarajućih materijala u masi od 50 ± 1 kg
  - u vrećama od plastičnih masa u količini od 1000 kg
  - u rasutom stanju u dogovoru sa krajnjim korisnikom
  Svaku isporuku prati odgovarajuća deklaracija i sertifikat o kvalitetu.
  Đubrivo je stabilno pod uslovom da se čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištimakoja su zaštićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija. Jedinice pakovanja đubriva se slažu jedna na drugu do visine najviše 2m. Posledica nepravilnog lagerovanja je stvrdnjavanje ili bubrenje đubriva uz raspadanje granula u prah, kao i pucanje vreća.
 
 
 
      
 
      
 
 
 
 • NPK 8:16:24
  Sastav:
  Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) , druga fosfora (izraženog kao P2O5) a treća kalijum (izraženog kao K2O) , u 100 kg đubriva.
  Osobine:
  Boja đubriva može biti različita : crvena, braon ili siva a boja zavisi od boje kalijumove soli, odnosno sirovina od kojih se proizvodi đubrivo.
 
     
 

POGON ZA PROIZVODNJU KOMPLEKSNIH NEORGANSKIH ĐUBRIVA

Kompleksna neorganska đubriva su složena đubriva dobijena hemijskom reakcijom odgovarajućih komponenata u tečnom ili čvrstom stanju putem granulacije pri čemu sve granule sadrže hranljive elemente u deklarisanom sastavu.

Linija za proizvodnju kompleksnih đubriva je u mogućnosti da proizvodi širok asortiman formulacija.
Proizvodni proces se sastoji od više operacija: pripreme sirovina i rastopa AN-a, kontinualnog odmeravanja sirovina, granulacije sirovina i recikla, sušenja, hlađenja, prosejavanja, drobljenja krupne frakcije, finalnog hlađenja, zauljivanja đubriva, transporta do skladišta i pakovanja đubriva.

Upravljanje i nadzor procesa proizvodnje je kompjuterizovan, a može se vršiti i lokalno.

 
     
 

LABORATORIJA

U okviru fabrike nalazi se laboratorija koja svakodnevno vrši analize sirovina i finalnog proizvoda. Laboratorija je opremljena savremenim instrumentima: atom-apsorpcionim spektrofotometrom, tekatorom, spektrofotometrom, plamenim fotometrom, dejonizatorom, savremenim vagama, pehametrima itd.

Sirovine kao što su superfosfat (SSP), kalijumhlorid (KCl), kalijum sulfat (K2SO4), monoamonijum fosfat (MAP), diamonijum fosfat (DAP), amonijum sulfat (AS), amonijum nitrat (AN), rade se instrumentalnim i gravimetrijskim metodama. Koncentracije aktivnih materija (azot, fosfor, kalijum) u đubrivu rade se instrumentalnim metodama pomoću tekatora, spektrofotometra, plamenog fotometra, kao i gravimetrijskim i volumetrijskim metodama.

Analize sekundarnih makroelemenata (kalcijum, magnezijum, natrijum, sumpor), mikroelemenata (bor, bakar, gvožđe, cink, selen, kobalt..) u đubrivu rade se atomskim apsorpcionim spektrofotometrom.

Laboratorija se osposobljava za analize zemljišta, pesticida i ostale analize i vrlo brzo će se svrstati u jednu od akreditovanih laboratorija u Srbiji.

 
     
 
 
 
 
 
Bikovo 33 - Subotica -
024 631222; 024 631250;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Subotica Bikovo 33
  +381 24 631222; +381 24 631250;

Poruku prima: Azotara Subotica

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA