Sudski tumač za španski jezik, Prevodilac za španski

Sudski tumač za španski jezik Beograd
SUDSKI TUMAČ ZA SPANSKI JEZIK. Prevođenje sa španskog jezika ili na španski jezik. Pisani ili usmeni prevodi ovlašćenog sudskog tumača za španski jezik. U našoj ponudi su usluge iskusnih stručnih prevodilaca za španski jezik po pristupačnoj ceni. Stručni tekstovi na španskom jeziku iz oblasti medicine, ekonomije, prava, poljoprivrede, finansija, industrije, informacionih tehnologija ... Usmeno - konsekutivno i simultano prevođenje sa španskog jezika ili na španski jezik. Prevodimo ugovore, rešenja, odluke, pravilnike, izvode iz sudskog registra preduzeća, tendersku dokumentaciju, zapisnike, finansijske izveštaje, tužbe, revizorski izveštaje, fakture, sertifikate, međunarodne dozvole, punomoćja i nudimo prevođenje zakonodavstva EU na španski ili sa španskog jezika . Poverite našim prevodiocima sve Vaše tekstove na španskom jeziku. SUDSKI TUMAČI SPANSKI - Vama na usluzi.

Sudski tumač - worldwide translations

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 poslovni centar UŠĆE 011 2120968 |
011 2200511 |
SUDSKI TUMAC ZA SPANSKI JEZIK. Prevod sa španskog ili na španski. Prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa ili bez overe sudskog tumača. Pisani i usmeni prevodi sudskih prevodilaca. Brzo i efikasno po povoljnim cenama prevoda - usluge sudskih tumača za španski jezik. Nudimo usluge usmenog prevođenja sa španskog jezika ili na španski jezik - konsekutivno i simultano prevođenje. Naši sudski prevodioci na usluzi su Vam 24 sata. Prevodi ličnih dokumenata kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, diplome, svedočanstava, prevodi radne dozvole, dozvole boravka, pasoša, lične karte, prevod medicinske dokumentacije i svih ostalih ličnih dokumenata. Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti. Nudimo Vam prevođenje audio i video zapisa, filmova i serija i ostalog multimedijalnog sadržaja.
Jasmina Milenković  - sudski tumač i prevodilac za španski jezik logo
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM.
Prevodilačka agencija Oxford logo
OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ ZA SPANSKI JEZIK. TEKSTOVI IZ OBLASTI PRAVA, EKONOMIJE, FINANSIJA, TEHNIKE I INDUSTRIJE, IT, KNJIŽEVNI TEKSTOVI, USKOSTRUČNI TEKSTOVI, RADOVI NA ŠPANSKOM JEZIKU KOJE TREBA PREVESTI NA SRPSKI ILI NA SRPSKOG NA ŠPANSKI JEZIK – POVERITE NAMA. SVA VRSTA DOKUMENTACIJE NA španskom MOŽE BITI U NAJKRAĆEM ROKU PREVEDENA NA SRPSKI JEZIK. Prevođenje medicinske dokumentacije, svih vrsta ličnih dokumenata sa španskog jezika na srpski ili neki drugi iz naše ponude ili na španski jezik. Naši visokokvalitetni prevodi mogu imati overu ukoliko to zahteva priroda dokumenta koji se prevodi . Hitni prevodi i brzi prevodi! CENE PREVODA ZA ŠPANSKI JEZIK SE FORMIRAJU U ODNOSU NA VIŠE FAKTORA, KAO ŠTO SU ROK I DUŽINA TEKSTA .

Abc Prevodi

ABC Prevodi logo
Beograd, Savski Venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
069 664602 |
ABC Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA SPANSKI. Prevodi sa španskog jezika overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Prevod svih vrsta tekstova na španski jezik. Predvođenje dokumenata na španskom jeziku. Konsekutivno i simultano prevođenje na španski jezik.

Prevodilački centar IPM Prevodi

Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 2145370 |
063 7578822 |
Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Ovlašćeni sudski tumači za SPANSKI jezik. U najkraćem i unapred dogovorenom roku biće Vam dostavljeni overeni prevodi sa španskog bez obzira na vrstu teksta ili posebne dokumentacije. Overeni prevod na španski jezik. Stručni tekstovi na španskom Jeziku naša su specijalnost.
Prevodilačka agencija Language Shop logo
Language Shop sudski tumači - OVERENI PREVODI DOKUMENATA I TEKSTOVA NA španskom jeziku. USMENO PREVOĐENJE sa španskog jezika i na španski jezik.

Agencija Alpha prevodi

Agencija Alpha prevodi logo
Beograd, Mirijevo, Vjekoslava Afrića 12 011 3426443 |
069 1704977 |
Agencija Alpha prevodi logo
Sudski tumač za španski jezik.
Prevodilačka agencija Todorović logo
SUDSKI TUMAC Todorović, sudski tumači ZA SPANSKI JEZIK. Overeni prevodi sa španskog jezika i na španski jezik. Usmeni prevodi, prevodioci sa velikim iskustvom.

Translate studio

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 90 011 2121290 |
063 8054720 |
SUDSKI PREVODIOCI ZA ŠPANSKI JEZIK. PREVODI SA ŠPANSKOG JEZIKA ILI NA ŠPANSKI JEZIK SA PEČATOM OVLAŠĆENOG SUDSKOG PREVODIOCAUKOLIKO VAM JE POTREBAN PREVOD LIČNIH DOKUMENATA KAKO BISTE DOBILI VIZU ILI OSTVARILI NEKO DRUGO PRAVO U ZEMLJAMA ŠPANSKOG GOVORNOG PODRUČJA, A DA TI PREVODI ZAHTEVAJU OVERU OD STRANE OVLAŠĆENOG SUDSKOG TUMAČA, NAŠA AGENCIJA NUDI VAM EFIKASNU I KVALITETNU USLUGU PREVOĐENJA . Mi poštujemo unapred zacrtane rokove i imamo kapacitete koji će omogućiti da prevodi bilo koje vrste teksta sa ili na španski jezik bude na vreme dostavljen. Ponosni smo na osvedočeni kvalitet naših usluga, na veliko iskustvo i mnoštvo zadovoljnih klijenata. Kvalitetan prevod je naš imperativ! Prevod reklamnog materijala: uputstava, brošura, kataloga sa španskog jezika ili na španski jezik…

Prevodilačka agencija Metafraza

Prevodilačka agencija Metafraza logo
Beograd, Banovo Brdo, Vladimira Rolovića 9a 011 2515480 |
064 1105419 |
Prevodilačka agencija Metafraza logo
SUDSKI TUMACI SPANSKI JEZIK. PREVOD SA ŠPANSKOG I NA ŠPANSKI . OVEREN PREVOD… PREVODI LIČNIH DOKUMENATA NA ŠPANSKI JEZIK. Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova. Stroga selekcija saradnika… PREVOĐENJE VEB SAJTOVA NA ŠPANSKI JEZIK ILI SA ŠPANSKOG JEZIKA! Sudski tumači koji su stručni i kvalifikovani i za prevođenje uskostručnih tekstova.

Prevodilica

Beograd, Zvezdara, Vranjska 4/1 011 4085868 |
065 2565622 |
SUDSKI TUMAČ ZA SPANSKI JEZIK. PREVOĐENJE SA ŠPANSKOG JEZIKA ILI NA ŠPANSKI JEZIK . PISANI ILI USMENI PREVODI SERTIFIKOVANOG SUDSKOG TUMAČA ZA ŠPANSKI JEZIK . U PONUDI IMAMO PREVODILAČKE USLUGE ISKUSNIH STRUČNIH PREVODILACA ZA ŠPANSKI JEZIK PO POVOLJNIM CENAMA. USMENO PREVOĐENJE SA ŠPANSKOG JEZIKA ILI NA ŠPANSKI JEZIK . AKO VAM JE HITNO POTREBAN PREVOD, OBRATITE NAM SE! Prevodimo ugovore, pravilnike, rešenja, odluke, izvode iz sudskog registra preduzeća, tendersku dokumentaciju, zapisnike, finansijske izveštaje, tužbe, molbe, žalbe, revizorske izveštaje, fakture, sertifikate, međunarodne dozvole, punomoćja i nudimo prevođenje zakonodavstva EU na španski ili sa španskog jezika. Prevodimo na španski sva lična dokumenata kao što su: potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih ; diplome škola i univerziteta, diplomski radovi, svedočanstva i prepisi ocena, biografije (CV), zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, lične karte, vozačke dozvole, pasoši. POVERITE NAŠIM SUDSKIM TUMAČIMA TEKSTOVE NA ŠPANSKOM JEZIKUSUDSKI TUMAČI SPANSKI – VAMA NA USLUZI.
SUDSKI TUMAČI ZA SPANSKI JEZIK. Prevodi svih vrsta tekstova na španskom jeziku. Usmeno i pisano prevođenje na španski jezik.
Prevodilačka agencija Papirus Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA ŠPANSKI NOVI SAD. NUDIMO VAM PREVODILAČKE USLUGE SUDSKIH TUMACA ZA ŠPANSKI JEZIK. CENA OVERENOG PREVODA NA ŠPANSKI JEZIK ILI SA ŠPANSKOG JEZIKA ZAVISI OD BROJA STRANICA I ROKA. Zahvaljujući stručnosti, predanosti radu i iskustvu, tokom dugog niza godina stekli smo veći broj zadovoljnih klijenata koji nam se obraćaju svaki put kad im je potreban prevod na španski jezik ili prevod sa španskog jezika, koji je overen od strane našeg verifikovanog sudskog prevodioca ako je to potrebno. Bavimo se i usmenim prevođenjem. Za sve prilike kad Vam je potrebno usmeno konsekutivno ili simultano prevođenje na raspolaganju su Vam naši prevodioci za španski jezik .

Poliglotika prevodi

Beograd, Savski Venac, Beogradska 34 011 2754841 |
064 3830937 |
SUDSKI TUMAC ZA ŠPANSKI BEOGRAD. PISANI OVERENI PREVODI DOKUMENATA NA ŠPANSKI JEZIK ILI OVERENI PREVODI DOKUMENATA SA ŠPANSKOG JEZIKA. USLUGE PREVOĐENJA USMENO NA SASTANCIMA. U mogućnosti smo da za Vas uradimo i hitno prevođenje dokumenata. Svaki prevedeni dokument može imati i pečat sudskog tumača. Cilj nam je da i u budućnosti održimo kvalitet prevodilačkih usluga sa španskog jezika i na španski jezik, kao što je to bilo do sada.

Agencija za prevodjenje BG Prevodi

Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 38-40 011 7156866 |
062 629262 |
Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
SUDSKI TUMAČ ZA SPANSKI JEZIK. Pisano i usmeno prevođenje tekstova i dokumenata sa overom ili bez na španski jezik.

Prevodilačka agencija Versus Prevodi

Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
Beograd, Banovo Brdo, Kraljice Katarine 82a 064 8445066
Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
SUDSKI PREVODIOCI ZA SPANSKI jezik.
Prevodilačka agencija Multiprevodi logo
PREVODILAČKA AGENCIJA USMENO PREVOĐENJE PISANO PREVOĐENJE SUDKI TUMAČI Nudimo prevodilačke usluge svih evropskih jezika i većine svetskih, u svim oblastima prevođenja. Prevodimo sve vrste tekstova, od putničkih blogova, preko tenderske dokumentacije, uputstava, knjiga, časopisa, kataloga, do reklamnih prospekata i naučnih radova. Oblasti koje pokrivaju naši prevodioci u zemlji i inostranstvu su ekonomija, menadžment, pravo, medicina, farmacija, prirodne i tehničke nauke, turizam... Naš princip rada bazira se na principu kratkih i brzih rokova realizacije usluge, po razumnim cenama, a u prvoklasnom kvalitetu. PISANI PREVODI Kod nas možete očekivati savesno odrađene sve vrste prevoda od strane prevodilaca koji su diplomirani profesori i koji su proveli deo svog života usavršavajući svoja znanja u zemljama određenog govornog područja. Zahvaljujući tome, možemo Vam sa sigurnošću reći da smo jedna od vodećih prevodilačkih agencija u regionu. Po Vašoj želji tekst može biti preveden i na ostale jezike govornog područja ex-YU. Vršimo usluge hitnog pismenog prevođenja, a ukoliko je u pitanju obimniji tekst, više profesionalnih prevodilaca radiće usaglašeno radi bržeg prevoda, tako da se razlike ne uočavaju i ne gubi u kvalitetu. Vi dobijate profesionalan prevod u najkraćem mogućem roku. Prevodimona preko 100 svetskih jezika : engleski, ruski, španski, nemački, francuski, italijanski, portugalski, arapski, kineski... USMENI PREVODI Konsekutivni prevodi - Konsekutivno prevođenje najčešće se koristi za poslovne pregovore, sastanke, konferencije, putovanja i slično. Prevodilac čeka da govornik napravi pauzu nakon izgovaranja fraze, rečenice ili niza rečenica i zatim izgovara prevod. Prevodiocu možete olakšati posao ukoliko se sa njim unapred dogovorite koliko će rećenica biti za prevod po svakom bloku. Takođe, važno je da prevodilac bude dovoljno blizu govorniku koga prevodi i slušaocu ili slušaocima kojima je prevod upućen, kako bi se izbegle moguće greške u razumevanju, a samim tim, i prevodu. Simultani prevodi - Simultano prevođenje najčešće se koristi za konferencije, panel rasprave, sednice, govore u

Agencija Spotter - Tina Samardžić

Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 4056492 |
063 240264 |
Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
SUDSKI TUMAC ZA SPANSKI jezik. Pečatirani prevod sa španskog jezika ili na španski jezik.
Agencija za prevodilačke usluge Poliglota Balkan logo
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN Agencija za prevodilačke usluge Poliglota Balkan pruža usluge prevođenja i sudskog tumača za prevode na španski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Gorson - Centar stranih jezika

Gorson - Centar stranih jezika logo
Beograd, Zemun, Aleksinačkih rudara 6 011 3193939 |
065 3193939 |
Gorson - Centar stranih jezika logo
ŠKOLA STRANIH JEZIKA ZA DECU OD 5 - 15 GODINA DEVET NIVOA - RAZREDA (3 PREDŠKOLSKA i 6 ŠKOLSKIH ZA ENGLESKI) RADIONICE ZA DECU OD 8 - 15 GODINA (3 NIVOA) SARADNjA SA FIRMAMA USLUGE PREVOĐENjA i SUDSKOG TUMAČA KURSEVI IZ : ENGLESKOG JEZIKA FRANCUSKOG JEZIKA NEMAČKOG JEZIKA ITALIJANSKOG JEZIKA GRČKOG JEZIKA ŠPANSKOG JEZIKA RUSKOG JEZIKA
PREVODILAČKE USLUGE PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANjA: AUTOMEHANIČAR, MAŠINBRAVAR, AUTOELEKTRIČAR, STOLAR, KONOBAR, KUVAR, PEKAR, VARIOC ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA CRTANjA i SLIKANjA ŠKOLA STRANIH JEZIKA : ENGLESKI JEZIK NEMAČKI JEZIK ŠPANSKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK ITALIJANSKI JEZIK GRČKI JEZIK SUDSKI TUMAČ ZA SLEDEĆE JEZIKE : ENGLESKI NEMAČKI FRANCUSKI ITALIJANSKI ŠPANSKI GRČKI MAKEDONSKI MAĐARSKI RUSKI

Lingua servis

Beograd, Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo, Vidikovački venac 12b/II 063 8449935 |
011 2507654 |
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA SRPSKI JEZIK ZA STRANCE SUDSKI TUMAČI ZA: Engleski jezik Nemački jezik Francuski jezik Španski jezik Italijanski jezik Ruski jezik Bugarski jezik Arapski jezik Latinski jezik ENGLESKI JEZIK Opšti kursevi Govorne vežbe Engleska gramatika Poslovni kursevi Specijalizovani kursevi Letnji kursevi VIP engleski Kursevi za privredne i druge organizacije Engleski za studente Lingua Servis angažuje isključivo kvalifikovane i iskusne profesore stranih jezika za individualnu i grupnu nastavu stranih jezika, koja se održava u našim prostorijama i u prostorijama naših klijenata, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. U nastavi opšteg i poslovnog engleskog jezika koristimo uglavnom Longmanove i Oxford University Press udžbenike i kompjuterske programe za učenje stranih jezika. Koristimo jedan od najlakših i najkraćih programa za učenje engleskog jezika za odrasle. Opšti kursevi engleskog jezika – skraćeni program Engleski pocetni 1 - 60 časova Engleski pocetni 2 - 60 časova Engleski srednji 1 - 60 časova Engleski srednji 2 - 60 časova Engleski srednji - obnova znanja - 80 časova Govorne vežbe Engleski početni - 20 časova Engleski srednji - 20 časova Engleski viši - 20 časova Poslovni kursevi (OUP) Engleski poslovni 1 (Business Objectives + Meeting Objectives) Engleski poslovni 2 Poslovni kursevi (Longman) Engleski poslovni 1 (Market Leader 1) Engleski poslovni 2 Engleski viši poslovni 1 (Market Leader 2) Engleski viši poslovni 2 Specijalizovani kursevi engleskog jezika iz oblasti: bankarstva i finansija prava tehnike medicine kursevi za poslovne sekretarice medicinske sestre za pilote trenere fudbalere, i sl. Kursevi za privredne i druge organizacije Lingua Servis organizuje i drži opšte i poslovne kurseve engleskog jezika za osoblje radnih organizacija i ustanova. Na vaš zahtev, nastava može da se održava i kod vas, odnosno u vašim prostorijama. VIP engleski Grupna i individualna nastava za javne i slavne ličnosti: političare glumce estradne umetnike sportiste Npr, ako pevač želi da peva na

Stanojević Snežana

Beograd, Savski Venac, Stojana Protića 14 011 4447995

Stefanović Nataša

Beograd, Savski Venac, Kičevska 10 011 3441406

Stevanović Mihailo

Beograd, Savski Venac, Ivana Milutinovića 11 011 4443961 |
011 139679 |

Stojković Dragan

Beograd, Savski Venac, Generala Ždanova 26/II 011 3233195

Tošić dragana sudski prevodilac

Beograd, Palilula, Dalmatinska 65 011 2753358

Točilovac Valerija

Beograd, Savski Venac, Kičevska 1 011 2430298 |
011 3113861 |

Tornjanski sanja sudski prevodilac

Beograd, Stari Grad, Palmotićeva 20a 011 3243292 |
064 1917663 |

Veljković Maja

Beograd, Savski Venac, Tadeuša Košćuškog 42 -Dorćol 011 3115355 |
011 638024 |

Vučetić Vesna

Beograd, Savski Venac, Mačvanska 19 011 648340 |
011 458783 |

Vučković Snežana

Novi Sad, Njegoševa 28

Regoja Lidija

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 106 011 1766026 |
011 174085 |

Prodanović Gordana

Beograd, Savski Venac, Paunova 81 011 669099 |
063 373625 |

Popović - Simić Maja

Beograd, Savski Venac, Lješka 59 -B. Brdo 011 553150 |
011 752485 |

Popović Sanja

Beograd, Savski Venac, Takovska 22 011 3241829

Petrović Bojan

Beograd, Savski Venac, Strahinjića Bana 65 011 180650

Perišić Nenad

Beograd, Savski Venac, Petrogradska 10 011 3184938 |
011 458286 |

Novakov Zorica

Beograd, Savski Venac, S. Markovića 50 011 642963

Nikolić - Cikić Marina

Beograd, Novi Beograd, Klare Cetkin 21/30 011 2676268

Nikolić Mirjana

Beograd, Savski Venac, Zmaj Jovina 28/III 011 637219 |
011 181516 |

Nikolić Dragana

Beograd, Savski Venac, Dimitrija Tucovića 83/IV/10 011 424399

Mirkov Maja

Beograd, Savski Venac, V. Tomanovića 45/33 011 4885487

Minić Ranka

Beograd, Savski Venac, Francuska 55 011 184995

Minić Marija

Beograd, Savski Venac, S. Markovića 36 011 3246256 |
011 3237678 |

Milovanović Ana

Beograd, Savski Venac, Simina 11 011 2637926

Milenković Katarina

Beograd, Savski Venac, Kruševačka 3 011 405534 |
064 2618070 |

Lompar Dragica

Beograd, Savski Venac, Tolstojeva 1 011 2660665 |
064 2917310 |

Kitić Jasmina

Beograd, Savski Venac, Palmotićeva 29 011 3230496

Jovanović Mira

Beograd, Savski Venac, Gračanička 7/III 011 2621025

Jovanović Olga

Beograd, Savski Venac, Velizara Kovačevića 49 064 1275658

Josipović - Milošević Marica

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Dr Zorana Đinđića 198 011 2130047

Janković Svetlana

Beograd, Savski Venac, Vladetina 7 011 3238596 |
011 3248746 |

Ivanković - Denasi Milica

Beograd, Savski Venac, Kralja Milana 42 011 657580

Ilić Milivoj

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 165 011 157061

Ilić Gordana

Smederevo, Vojvode Stepe 47 026 231280 |
064 1264589 |

Grinvald Gorica

Beograd, Savski Venac, Dimitrija Tucovića 011 2452226 |
011 2459806 |

Grahovac Slavica

Beograd, Savski Venac, Vojvode Milenka 34 011 3616345

Gavrilović Katarina

Beograd, Savski Venac, Beogradska 46 011 430281
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA