Plastika polimeri - Pvc granulati, polipropilen, polietileni, glaskar Pančevo

Pvc granulati - polipropilen, polietilen Pančevo

Hip Petrohemija

Hip Petrohemija logo
Pančevo, Spoljnostarčevačka 82 013 307000 |
013 343761 |
Hip Petrohemija logo
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji, sa tradicijom koja se proteže na period duži od tri decenije. Uz polimere – HIPLEX® (PEVG), HIPTEN® (PENG), HIPREN® (SBR) i polietilenske cevi, u našem asortimanu su i bazni proizvodi – etilen, propilen, C4-frakcija, pirolitičko ulje, pirolitički benzin, 1,3-butadien, MTBE i proizvodi hloralkalne elektrolize. Locirani smo na ukupno 247 hektara u industrijskoj zoni Pančeva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva. Godišnje proizvedemo blizu sedamsto hiljada tona petrohemikalija. BAZNI PROIZVODI Bazni proizvodi obuhvataju proizvode Fabrike etilena (etilen C2H4 i nuzproizvodi propilen C3H6, C-4 frakcija, pirolitički benzin, pirolitičko ulje), Fabrike hloralkalne elektrolize (natrijum hidroksid NaOH, natrijum hipohlorit NaOCl, hlorovodonična kiselina HCl), Fabrike sintetičkog kaučuka (metil- tercijalni butil etar (skraćeno MTBE), 1,3-butadien). U HIP-Petrohemiji se etilen sa nuzproizvodima dobija parnim krekingom primarnog, niskooktanskog benzina. Cilj ovog procesa je da se ugljovodonična jedinjenja veće molekulske mase konvertuju u manja jedinjenja sa dvostrukom vezom između ugljenikovih atoma. Etilen proizveden u HIP-Petrohemiji je takav da se odmah može koristiti za proizvodnju polimera - ima „polymer grade“ sadržaj etilena od min. 99,9% vol. Proizvodeni propilen je „chemical grade“ čistoće i ima tipičan sadržaj propilena 92-94 % vol. Proizvodi Fabrike hloralkalne elektrolize nastaju elektrolizom industrijske kuhinjske soli. Reč je o klasičnim proizvodima hemijske industrije, upotrebljivim kao sirovina ili pomoćno sredstvo u različitim industrijskim oblastima, od proizvodnje hemikalija, papira, stakla do obrade vode, metala, tekstila. Metil-tercijalni butil etar (MTBE) je dobro poznat aditiv za bezolovne motorne benzine. Dodatkom MTBE povećava se oktanski broj benzina i poboljšava rad motora, a povećani sadržaj kiseonika omogućava bolje sagorevanje goriva. MTBE se dobija reakcijom izobutena i metanola. Za dobijanje izobutena koristi se ostatak C-4 frakcije iz koje je ekstrahovan 1,3-butadien, čime je u velikoj meri iskorišćen potencijal Fabrike sintetičkog kaučuka Pirolitičko ulje Etilen, propilen, butilen, butadien Ostali specijalni benzin
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA