Plastika polimeri - Pvc granulati, polipropilen, polietileni, glaskar Crepaja

Pvc granulati - polipropilen, polietilen Crepaja
Fabrika je u sastavnom delu HIP PETROHEMIJA Polivinilhlorid, nepomešan sa drugim materijalima, u primarnim oblicima Linearni polietilen, specifične gustine manje od 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Ostali polietileni, specifične gustine manje od 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Polietilen, specifične gustine 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Polipropilen, u primarnim oblicima Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12, u primarnim oblicima Fabrika Panonijaplast je osnovana 1975. u Crepaji kraj Pančeva, a od kraja 1997. godine posluje kao sastavni deo zaokruženog proizvodnog-tehnološkog procesa HIP-Petrohemije kao Fabrika za proizvodnju kompaunda. Ova fabrika koristi polietilen visoke gustine (PEVG) proizveden u HIP-Petrohemiji u fabrici PEVG, za proizvodnju crnih i obojenih granulata vrhunskog kvaliteta, kao što su na primer HIPLEX® TR 418 (crni) i HIPLEX® TR 455 (crni). Holandski Gastec institut je dodelom međunarodnog atesta za granulat TR–418 potvrdio da je ovaj materijal jedan od najboljih za proizvodnju cevi za prirodni gas. Danas ova fabrika sa projektovanim kapacitetom za proizvodnju 10.000 tona PEVG crnog i obojenog granulata, kao i 16.000 tona polivinilhloridnog (PVC) granulata, spada među najznačajnije fabrike ovih proizvoda u našoj zemlji. PRIMENA Granulati iz proizvodnog programa Fabrike za proizvodnju kompaunda nalaze primenu u najrazličitijim industrijskim oblastima: proizvodnji cevi i kablova, ambalaže, automobilskoj industriji, građevinarstvu i dr.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA