Plastika polimeri - Pvc granulati, polipropilen, polietileni, glaskar

Pvc granulati - polipropilen, polietilen Beograd

Polymers Group

Polymers Group logo
Beograd, Zemun, Batajnički drum 23 011 3129817 |
011 3129644 |
Polymers Group logo
LEXAN PLOČE VIŠESLOJNE PLOČE SVETLOSNE KUPOLE SVETLOSNE TRAKE PRATEĆI MATERIJAL POLYMERS SISTEMI GRANULATI PLASTENICI - INDUSTRIJSKI, PROFESIONALNI PLASTENIK i HOBI PLASTENIK GRANULATI Inžinjerski stireni - CYCOLAC* granulat (ABS) - GELOY* granulat (ASA, ASA/PC mešavina) - GELOY* XTW granulat (ASA visoke otpornosti na spoljašnje uticaje) - CYTRA* granulat (ABS/PBT mešavina inžinjerskog stirena) LEXAN granulati - LEXAN* granulat (PC) - CYCOLOY* granulat (PC/ABS mešavina) - LEXAN*SLX granulat (povećane otpornosti na atmosferske uticaja) - LEXAN*EXL (PC/siloxen kopolimer) Granulati kristalinične strukture - VALOX* granulat (PBT) - XENOY* granulat (PC/PBT mešavina) - XYLEX* granulat (Alifatična mešavina Poliester/PC) NORYL granulati - NORYL* granulat (Modifikovani PPE) - NORYL* GTX granulat (mešavina PPE/PA) - NORYL* PPX granulat (Mešavina PPO*/PP) - NORYL* ETX granulat (Termostabilni PPO*) - PPO* granulat (PPO*) - NORYL EF* granulat (PPE-EPS) LNP termoplastična jedinjenja - THERMOCOMP* — proizvodi ojačani staklenim i karbonskim vlaknima - LUBRICOMP* — materijali sa unutrašnjim podmazivanjem - LUBRILOY* — materijali sa sopstvenim podmazivanjem - STAT-KON* — elektro aktivni materijali - STAT-LOY* — stalno antistatični materijali, koji se mogu bojiti - FARADEX* EM/RFI zaštita i ESD materijal - KONDUIT* — termički provodljivi/elektro izolacioni materijali - VERTON* — Verton kompozit punjen dugačkim staklenim vlaknima - STARFLAM* — samo-gasivi materijali sa odličnim elektro osobinama - COLORCOMP* — obojeni neojačani granulat Proizvodi visokih performansi - ULTEM* granulat (PEI) - ULTEM* XHT granulat (PEI otporan na povišene temperature) PLASTENICI U saradnji sa domaćim i stranim stručnjacima Polymers Group je osmislio najsevremenije tipove plastenika. Prema potrebama našeg podneblja, a prateći svetske trendove proizveli smo dva tipa plastenika. Industrijski - profesionalni plastenici Hobi plastenici

Asc Hemik

Asc Hemik logo
Nova Pazova, Industrijska zona bb 022 323872 |
063 8579907 |
Asc Hemik logo
PVC GRANULATI Firma je osnovana 2001. godine. Od 2003. godine, bavimo se isključivo proizvodnjom novog originalnog PVC granulata koji plasiramo na domaćem i na inostranom tržištu. Sarađujemo sa proverenim EU dobavljačima/proizvođačima sirovina neophodnih za našu delatnost. Stalni kvalitet svih granulata obezbeđujemo upotrebom istih sirovina istog kvaliteta od istih dobavljača. Uveden je ISO9001 standard. Granulati koje proizvodimo se dele u dve osnovne grupe: - PVC granulati (U-PVC, P-PVC) - TPE granulati (PVC/NBR) PVC granulate proizvodimo u obe varijante; tvrde U-PVC (neplastifikovane) i meke P-PVC (plastifikovane). TVRDI TZV. U-PVC GRANULATI Tvrde, U-PVC granulate proizvodimo u beloj, crnoj boji, natur varijanti, a takođe za veće količine ga i namenski bojimo. Od naših tvrdih granulata se proizvode roletne, garnišne, lamperija, putni stubići, ograde, cevi za staklenike, ugaone lajsne sa mrežicom za građevinarstvo, delovi u proizvodnji nameštaja, i svi mogući tvrdi tehnički profili, a koji su sastavni deo nekog proizvoda kao npr. u auto i elektro industriji kao i za brizganje fitinga za kanalizacione cevi. MEKI TZV. P-PVC GRANULATI Meke, P-PVC granulate proizvodimo u transparentnoj i natur varijanti, a oni pak mogu biti neobojeni (natur) ili obojeni (belo, crno, plavo, zeleno…). Od mekih granulata se dalje proizvode (u kombinaciji sa tvrdim U-PVC granulatom) spiralne cevi (tzv. gibljivi sifon) koji se nalaze u skoro svakom domaćinstvu, baštenska creva (transparentna i natur), tzv."Tomos" drenažna creva, vagres creva, sve vrste zaptivnih guma (tzv. dihtunga ili kedera) za aluminijumsku i PVC stolariju. R adi se plastifikacija žice i sajli, kant trake sa i bez jelkice za nameštaj itd., i svi ostali proizvodi od meke plastike koji se upotrebljavaju u svakodnevnoj upotrebi. TERMOPLASTIČNI GRANULATI TPE (Termoplastični elastomeri, PVC/NBR) granulati su mešavina na bazi mekog P-PVC granulata i sintetiškog kaučuka (NBR) tokom procesa proizvodnje, čime dobijamo materijal koji skoro u potpunosti može zameniti gumu. Prednost TPE u odnosu na gumu

Basf Srbija

Basf Srbija logo
Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 90b 011 3093400 |
011 3093401 |
Basf Srbija logo
Naš proizvodni program obuhvata - HEMIKALIJE - PLASTIKU - PROIZVODE ZA OPLEMENjIVANjE - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA - FINE HEMIKALIJE - NAFTU i GAS Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije, naftu i gas. Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom od preko 8.000 artikala pomaže kupacima iz preko 170 zemalja sveta u realizaciji poslovnih uspeha i stvaranju boljeg životnog kvaliteta. U Srbiji je BASF prisutan preko 20 godina i spada u red vodećih firmi u hemijskoj branši. Širok asortiman proizvoda plasira se preko firme BASF Srbija d.o.o. Beograd na tržišta Srbije, Makedonije i Republike Srpske. Aktivnosti na polju istraživanja i razvoja usmerili smo na brz preobražaj tržišnih trendova i naučnih ideja u uspešne inovacije. Nove tehnologije pružaju nam mogućnost da iskoristimo dodatne prilike na tržištu – stvarajući dodatu vrednost za naše kupce u automobilskoj, građevinskoj, prehrambenoj i drugim industrijama.

Hip Petrohemija

Hip Petrohemija logo
Pančevo, Spoljnostarčevačka 82 013 307000 |
013 343761 |
Hip Petrohemija logo
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji, sa tradicijom koja se proteže na period duži od tri decenije. Uz polimere – HIPLEX® (PEVG), HIPTEN® (PENG), HIPREN® (SBR) i polietilenske cevi, u našem asortimanu su i bazni proizvodi – etilen, propilen, C4-frakcija, pirolitičko ulje, pirolitički benzin, 1,3-butadien, MTBE i proizvodi hloralkalne elektrolize. Locirani smo na ukupno 247 hektara u industrijskoj zoni Pančeva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva. Godišnje proizvedemo blizu sedamsto hiljada tona petrohemikalija. BAZNI PROIZVODI Bazni proizvodi obuhvataju proizvode Fabrike etilena (etilen C2H4 i nuzproizvodi propilen C3H6, C-4 frakcija, pirolitički benzin, pirolitičko ulje), Fabrike hloralkalne elektrolize (natrijum hidroksid NaOH, natrijum hipohlorit NaOCl, hlorovodonična kiselina HCl), Fabrike sintetičkog kaučuka (metil- tercijalni butil etar (skraćeno MTBE), 1,3-butadien). U HIP-Petrohemiji se etilen sa nuzproizvodima dobija parnim krekingom primarnog, niskooktanskog benzina. Cilj ovog procesa je da se ugljovodonična jedinjenja veće molekulske mase konvertuju u manja jedinjenja sa dvostrukom vezom između ugljenikovih atoma. Etilen proizveden u HIP-Petrohemiji je takav da se odmah može koristiti za proizvodnju polimera - ima „polymer grade“ sadržaj etilena od min. 99,9% vol. Proizvodeni propilen je „chemical grade“ čistoće i ima tipičan sadržaj propilena 92-94 % vol. Proizvodi Fabrike hloralkalne elektrolize nastaju elektrolizom industrijske kuhinjske soli. Reč je o klasičnim proizvodima hemijske industrije, upotrebljivim kao sirovina ili pomoćno sredstvo u različitim industrijskim oblastima, od proizvodnje hemikalija, papira, stakla do obrade vode, metala, tekstila. Metil-tercijalni butil etar (MTBE) je dobro poznat aditiv za bezolovne motorne benzine. Dodatkom MTBE povećava se oktanski broj benzina i poboljšava rad motora, a povećani sadržaj kiseonika omogućava bolje sagorevanje goriva. MTBE se dobija reakcijom izobutena i metanola. Za dobijanje izobutena koristi se ostatak C-4 frakcije iz koje je ekstrahovan 1,3-butadien, čime je u velikoj meri iskorišćen potencijal Fabrike sintetičkog kaučuka Pirolitičko ulje Etilen, propilen, butilen, butadien Ostali specijalni benzin
Fabrika je u sastavnom delu HIP PETROHEMIJA Polivinilhlorid, nepomešan sa drugim materijalima, u primarnim oblicima Linearni polietilen, specifične gustine manje od 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Ostali polietileni, specifične gustine manje od 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Polietilen, specifične gustine 0,94 g/cm, u primarnim oblicima Polipropilen, u primarnim oblicima Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12, u primarnim oblicima Fabrika Panonijaplast je osnovana 1975. u Crepaji kraj Pančeva, a od kraja 1997. godine posluje kao sastavni deo zaokruženog proizvodnog-tehnološkog procesa HIP-Petrohemije kao Fabrika za proizvodnju kompaunda. Ova fabrika koristi polietilen visoke gustine (PEVG) proizveden u HIP-Petrohemiji u fabrici PEVG, za proizvodnju crnih i obojenih granulata vrhunskog kvaliteta, kao što su na primer HIPLEX® TR 418 (crni) i HIPLEX® TR 455 (crni). Holandski Gastec institut je dodelom međunarodnog atesta za granulat TR–418 potvrdio da je ovaj materijal jedan od najboljih za proizvodnju cevi za prirodni gas. Danas ova fabrika sa projektovanim kapacitetom za proizvodnju 10.000 tona PEVG crnog i obojenog granulata, kao i 16.000 tona polivinilhloridnog (PVC) granulata, spada među najznačajnije fabrike ovih proizvoda u našoj zemlji. PRIMENA Granulati iz proizvodnog programa Fabrike za proizvodnju kompaunda nalaze primenu u najrazličitijim industrijskim oblastima: proizvodnji cevi i kablova, ambalaže, automobilskoj industriji, građevinarstvu i dr.
SANIPLAST - PARTNER U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Osnovna delatnost preduzeća SANIPLAST je reciklaža otpadne PET ambalaže. Radimo na tome da razvijamo, poboljšavamo i unapređujemo zaštitu životne sredine. Ovom prezentacijom želimo da skrenemo pažnju svakom pojedincu da nam se pridruži u sprečavanju zagađenja životne sredine. Naša poslovna politika je da zauzmemo mesto lidera u očuvanju prirode. Posetite nas i mi ćemo Vas ohrabriti, uputiti i opremiti da radite na zaštiti prirode, a pri tome ostvarite značajna finansijska sredstva. Preduzeće SANIPLAST svojim stalnim angažmanom i tačno definisanim ciljevima vrši stalne akcije u cilju prikupljanja otpadne PET plastike i u tu svrhu obilazi lokalne samouprave na celom prostoru Srbije i nudi konkretna rešenja. Preduzeće SANIPLAST je partner u zaštiti životne sredine. EKOLOGIJA Danas je ambalaža prateći deo svakog proizvoda. Kada se proizvod iskoristi ista se baca i od atraktivnog proizvoda pretvara u faktor zagađenja sredine. Ako posmatramo razvijeni svet onda vidimo da to i nemora biti tako, pošto se u tom svetu ta ista ambalaža prilikom odlaganja sortira i ponovo preradi. U zavisnosti od stepena organizovnaosti pojedinih država kreće se od 35% do 85% prikupljenog i prerađenog otpada. Preduzeće SANIPLAST d.o.o iz Gornjeg Milanovca u protekle tri godine kontinuirano razvija i unapređuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Shvatili da iskorišćena PET boca nije đubre već sekundarna sirovina koja može da se preradi. Samim tim se zaštićuje životna sredina i ostvaruje se značajna devizna ušteda i smanjuje zavisnost naše države od uvoza sirovina. Ozbiljno smo pristupili tom problemu i ostvarili odgovarajuće pozitivne rezultate. Imajući u vidu probleme zagađivanja životne sredine sa otpadom plastične ambalaze (PET flaše) koju ima šira drustvena zajednica, preduzeće SANIPLAST rešava ovaj problem vršenjem reciklaže istih, sa vlastitim ulaganjem u znanje i tehnologiju prerade otpadne PET ambalaže. Raspolažemo kapacitetima za preradu preko 70t mesečno. Kada posmatramo zvanične podatke u našoj

Intercord

Subotica, Beogradski put 242 024 567290 |
024 566767 |
PROMET i KASACIJA SEKUNDARNIH SIROVINA RECIKLAŽA PET, PE, PP PROIZVODNjA GUMENIH DELOVA Poslovna jedinica RECIKLAŽNI CENTAR - prodaja otpadnog papira - prodaja otpadnog gvožđa - prodaja obojenih metala - prodaja otpadnog drveta - prodaja rashodovanih osnovnih sredstava Poslovna jedinica RECIKPLAST - prodaja LDPE regranulata u svim bojama - prodaja HDPE regranulata u svim bojama - prodaja PP regranulata u svim bojama - prodaja PET listica u svim bojama - prodaja mlevenih PET pred formi OTKUP INTERCORD vrši stalan otkup sledećih sekundarnih sirovina: otpadna limovina (stare školjke automobila) otpadno gvožđe sve vrste bakra, aluminijuma, prokrona, mesinga otpadni papir otpadne palete otpadna PE folija (najlon, streč folija) otpadne kutije od akumulatora otpadne kanistere, kante, burad, gajbe, ambalaže od deterdženata, šampona itd... otpadne PET ambalaže (sve vrste plastičnih boca) otpadni elektronski otpad (monitori, štampači, kompjuteri itd...) Dajemo posebne uslove za firme koje se bave sakupljanjem i razvrstavanjem sekundarnih sirovina. Osnovna delatnost INTERCORDA organizovana je kroz dve poslovne jedinice: Poslovna jedinica RECIKLAŽNI CENTAR bavi se sakupljanjem, odlaganjem i primarnom reciklažom svih sekundarnih sirovina. Primarno recikliranje obuhvata otkup, kasaciju (sečenje), baliranje, razvrstavanje i sortiranje sekundarnih sirovina. Veliki akcenat je dat na servisiranju firmi kroz otkup i servis svog korisnog otpada, u čemu je INTERCORD lider u zemlji. Nalazi se na lokaciji Čantavirski put 6/a, Subotica u neposlednoj blizini samog sedišta "INTERCORD"-a. Prostire se na površini od 25.000 m2 sa svom pratećom infrastrukturom neophodnom za obavljanje ove delatanosti. PJ RECIKLAŽNI CENTAR ima vozni park opremljen specijalnim i namenskim vozilima kao i potrebnom pratećom opremom: prese, kontejneri, preskontejneri... Poslovna jedinica RECIKPLAST se bavi reciklažom plastičnog otpada (regranulacijom Polyetilena visoke i niske gustine, polypropilena i primarnom preradom PET-a). Nalazi na lokaciji Senćanski put 150, Subotica. Površina prostora je blizu 28.000 m2 na kojoj se nalaze proizvodne hale površine 2.000m2. Kapacitet prerade je 300 kg/h. Projekat formiranja pogona

Hipol

Odžaci, Industrijska zona bb 025 464700
PROIZVOĐAČ POLIPROPILENA EKSTURZIJA, TERMOFORMIRANjE TRAKE, VEZIVO, MONOFILAMENT i TEKSTILNA VLAKNA BRIZGANjE BOPP FILM

Nives niš

Niš, Ivana Milutinovića bb 018 4513746 |
018 4253794 |
POLIMERI Od osnivanja preduzeća do danas, tržište Srbije snabdevamo širokim spektrom raznovrsnih polimera. Sirovina koju distribuiramo ima primene u svim procesima prerade, u brizganju, ekstrudiranju i termoformiranju. To su prevashodno - polietileni i polipropileni - PS, PVC, ABS - ostali polimerni materijali RECIKLAŽA Privredno društvo NIVES se nekoliko godina aktivno bavi reciklažom otpadnih polimera, pre svega PE-polietilena i PP-polipropilena. Srbija, kao i sve zemlje sveta, suočene su sa problemom otpadnih sirovina u svim oblicima. Otpadna sirovina , bilo koje vrste problem i produkt savremenog načina življenja, iziskuje plansko odlaganje i razvrstavanje sirovina. Svaka otpadna sirovina se mora planski razvrstati i reciklirati. To je formula za trajno rešavanje čvrstog otpada u svakom obliku sirovine. Kada je reč o preradi polietilena, to su najčešće otpadne folije koje se koriste za pakovanje robe u iz svih industrijskih grana i druge vrste folija koje imaju svakodnevnu primenu, za pakovanje životnih namirnica i robe široke potrošnje. Polipropilenska (PP) sirovina je najčešće u obliku tvrdih i kabastih predmeta iz industrije i drugih izvora. Privredno društvo NIVES pomenute sirovine, selektuje i prerađuje, od kojih proizvodimo kvalitetene regranulate za različite proizvode. Radi se o kružnom procesu, od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravne i upotrebljive sirovine-poluproizvoda. Za svaku vrstu proizvedenog regranulata garantujemo našim korisnicima, proizvođačkim sertifikatom i upotrebnim dozvolama od nadležnih institucija. Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve nase buduće klijente. RECIKLAŽA OTPADNE PLASTIKE Pod pojmom reciklaža otpadnih sirovina plastike pre svega podrazumevamo preradu svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku sirovine. Kada je reč o polietilenima, to su najčešće folije za svakodnevnu upotrebu kod životnih namirnica i slično. Polipropilenska sirovina najčešće je u obliku tvrdih, kabastih predmeta raznih oblika i namena. Dakle, preduzeće Nives pomenute sirovine planski sakuplja, selektuje,

Nićiforović d.o.o.

Jagodina, Vuka Karadžića 1 035 433020 |
065 6009200 |
PVC GRANULATI PODNE OBLOGE TEHNIČKA PLASTIKA POLYCHEM je deo koji je osnova funkcionisanja preduzeća. Bavi se proizvodnjom PVC granulata kapaciteta cca 1200 t/god. Pored proizvodnje granulata, POLYCHEM se bavi i proizvodnjom regranulata iz različitih plastičnih masa (PENG, PEVG, TR, ...) kako za svoje potrebe tako i za treća lica PODNE OBLOGE POLYFORM je pogon za brizganje plastike, čiji je glavni proizvod Polyform-N podna ploča, na koju smo veoma ponosni, jer predstavlja novinu u podnim oblogama, kako svojim dizajnom, tako i jedinstvenim načinom spajanja. TEHNIČKA PLASTIKA POLYLINE je odeljenje za ekstrudiranje profila iz proizvodnog programa preduzeća - "L" perforirana građevinska lajsna - ugaoni formatizeri - završna i stepenišna antiklizajuća traka za podne ploče - elektrode za varenje - dihtung gume za građevinsku stolariju - creva za navodnjavanje - kalendarske lajsne...

Du Pont Serbia

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 88 011 2090581
Spoljnotrgovinski promet u oblasti industrijskih i hemijskih proizvoda Trgovina - industrijski hemijski proizvodi Trgovina - boje i premazi Spoljnotrgovinski promet u oblasti boja i premaza Spoljnotrgovinski promet u oblasti polimernih materijala Trgovina - plastika

Biesterfeld Interowa srbija

Beograd, Banovo Brdo, Požeška 172 011 2544391 |
065 3390101 |
Međunarodna trgovačka kompanija koja se bavi plastikom Dugoročni partner za distribuciju za čuvene internacionalne grupacije Podružnica Biesterfeld Plastic GmbH sa centralom u Hamburg Poslovni odnosi u svim evropskim zemljama Uslužuje Centralna i Jugo-istočna evropska tržišta iz Beča Partner za razvoj za evropsku plastičarsku industriju Timski rad i partnerski odnos - osnova naše saradnje TEHNIČKA KOMPETENTNOST Mi smo kvalifikovan partner za razvoj Naši specijalisti za plastiku sun a vašoj strain kada rešavate problem, od prve ideje do starta proizvodnje. Naša usluga konsultovanja pokriva sve oblasti razvoja, uključujući laboratorijske analize I primenu CAE tehnologija. Izuzetno nam je važno da imamo visoko obrazovane i vešte zaposlene. Konstantno učenje i razvoj je jedna od najbitnijih komponenata naše poslovne filozofije. Ovo se ne odnosi samo na kontinualnu obuku naših specijalista za polimere, već i na prenos znanja od strane nas, kao dobavljača, na naše kupce kroz seminare i međusobne razgovore. KOMPLETNA LINIJA PROIZVODA Imamo optimalan polimer za vašu aplikaciju Koji plastični material upotrebiti je veoma važno pitanje kada radite na novom projektu. Potrebno vam je rešenje koje zadovoljava tehničke zahteve, ali ima i cenu koja je u skladu sa vašim budžetom. Zahvaljujući našem kompletnom portfoliju materijala u mogućnosti smo da ponudimo objektivno rešenje, rešenje namenjeno po meri konkretnog kupca. Naš širok portfolio sastoji se od vrhunskih materijala na polju plastike. Visok kvalitet naših polimera uliva samopouzdanje koje vam je potrebno za vaše proizvode i proces proizvodnje, a sve u cilju da budete kompetentni i uspešni na tržištu.
OTKUP i RECIKLAŽA PET AMBALAŽE PROIZVODNjA TOPLO OPRANE PET FLEKICE MLEVENI POLIPROPILEN (PP) MLEVENI ZATVARAČI i ETIKETE MLEVENE PET PRETFORME (EPRUVETE)

Dechem & co

Beograd, Savski Venac, Savska 5 011 3067513 |
064 2204025 |
Uvoz i veletrgovina industrijskih sirovina najpoznatijih internacionalnih kompanija Mogućnost namenskog uvoza trgovina - industrijski hemijski proizvodi Boje i premazi - veletrgovina Mogućnost namenskog uvoza Farmacija, higijena i kozmetika - veletrgovina Uvoz svih vrsta granulata za proizvodnju plastike Trgovina plastikom

Hsh chemie srbija - parka d.o.o.

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanija, Ljubinke Bobić 38 011 2287560 |
011 2287562 |
PVC GRANULATI - POLIPROPILEN, POLIETILEN HEMIKALIJE HEMISKI PROIZVODI

Pima čačak

Čačak, Kablarska 4 032 227333 |
032 375844 |
TRGOVINA ORIGINALNIM GRANULATOM PP, PE, PET TRGOVINA OTPADNIM PLASTIČNIM MATERIJALIMA RECIKLAŽA OTPADNIH PET MATERIJALA RECIKLAŽA OTPADNE POLIPROPILEN i POLIETILEN PLASTIKE OTKUP SVIH VRSTA PET BOCA

Simpofran elastomeri - fabrika termoplastičnih granulata

Vranjska Banja, Južnomoravskih brigada bb 017 545035
Fabrika radi od decembra 1995. godine, a izgrađena je zajedničkim ulaganjem SIMPA i italijanskog partnera. Godišnji kapacitet jedne linije ove fabrike je 1.500 tona granulata koji se koristi kao sirovina u obućarskoj, hemijskoj, avio i industriji nameštaja.

Prochema beograd

Beograd, Voždovac, Podravska 7 011 3096832
HEMIKALIJE HEMIJSKI PROIZVODI POLIMERI

Plastik novi sad

Novi Sad, Despota Stefana 5 025 440816 |
063 510291 |
IZRADA ŠIPKI, PLOČA i CEVI IZRAĐUJEMO šipke od Ø15 do Ø250 milimetara, dužine 1m ili po želji kupca ploče širine 500mm i dužine po želji kupca Šipke i ploče izrađujemo od polietilena, polipropilena i poliamida. Šipke i ploče se koriste za izradu delova za mašine u poljoprivredi i industriji. PRERADA ŠKARTA i OTPADNE PLASTIKE Prerada škarta i otpadne plastike obuhvata: - sortiranje - mlevenje - granulisanje - pakovanje POLIETILEN, POLIPROPILEN, POLISTIREN Materijali koji se koriste: - polietilen - polipropilen - polistiren - pvc - poliamid U zavisnosti od faze prerade roba se isporučuje u sledećim oblicima: - mleveni materijal: polietilen, polipropilen, polistiren, pvc, poliamid - regranulisani materijal: polietilen, polipropilen Roba se pakuje u džambo vreće i obične vreće od 20kg do 40kg

Spajić

Negotin, Miloševski put bb 019 542630 |
019 549774 |
MAŠINE ČELIČNA VLAKNA ČELIČNA SAČMA POLIPROPILENI

Fabrika kablova zaječar

Zaječar, Negotinski put bb 019 444333 |
019 444374 |
PROIZVODNjA KABLOVA i PRIBORA PROIZVODNjA OPREME ZA ODRŽAVANjE PUTEVA TRANSPORTNA OPREMA PROCESNA OPREMA RUDARSKA OPREMA OPREMA ZA POLjOPRIVREDU KABLOVSKA OPREMA PROIZVODNjA ELEKTRONIKE PROIZVODNjA IZOPUR - POLIURETANSKE MASE PROIZVODNjA KABLOVA i PRIBORA Bakarna vučena i omekšana žica, prečnika od 0,15 do 4,52 mm. Aluminijumska vučena žica, prečnika od 1,3 do 5,0 mm. Bakarna kalajisana žica vučena i omekšana, prečnika od 0,20 do 3,00 mm. Užad od bakra i aluminijuma, okrugla i kompaktirana od 16 do 630,00 mm2. Fleksibilna užad od kalajisane ili nekalajisane bakarne žice preseka od 10,00 do 185,00 mm2. Energetski instalacioni provodnici izolovani termoplastičnim masama, preseka od 0,50 do 16,00 mm2. Energetski kablovi izolovani termoplastičnim masama, za radne napone do 10 kV i preseka od 1,5 do 500 mm2. Energetski kablovi izolovani termoreaktivnim plastičnim masama za radne napone do 35 kV i preseka od 25 do 400 mm2. Kablovi za naftnu industriju, žile preseka 6 - 35 mm2. Signalno-komadni kablovi i izolovani PVC - masom preseka od 1,5 do 4 mm2. Rudarski kablovi izolovani prirodnom i sintetičkom gumom za radne napone od 10 kV i preseka od 0,5 do 95 mm2. Fleksibilni provodnici izolovani prirodnom ili sintetičkom gumom preseka od 0,5 do 6 mm2. Temperaturno otporni fleksibilni provodnici izolovani silikonskom gumom. Fleksibilni spiralizovani i nespiralizovani provodnici za belu tehniku. Auto-provodnici. Provodnici i kablovi za specijalne namene. Telekomunikacioni kablovi i provodnici izolovani termoplastičnim masama. Koaksijalni i CA-TV kablovi i provodnici. Kompozitni energetsko-signalni kablovi i provodnici različitog kapaciteta. Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici za podzemne železnice i metroe. Kablovski pribor za energetske kablove radnih napona do 35 kV izolovanih termoplastičnim i termoreaktivnim masama. Kablovski pribor za telekomukacione provodnike i kablove izolovane termoplastičnim masama. Kablovski konektori za telekomunikacione kablove i provodnike izolovane termoplastičnim masama. Projektantske i inženjering usluge iz oblasti tehnologije kablovske proizvodnje i kablovske opreme. PVC Granulat PROIZVODNjA OPREME

Resinex srbija doo

Beograd, Zemun, Cara Dušana 205a 011 3072528 |
011 3072529 |
PLASTIKA GUMA POLIMERI - POLIETILEN, POLIPROPILEN Osnovan 1988. godine radi distribucije polipropilenske plastike za Shell u Belgiji, RESINEX je brzo rastao zahvaljujući povećanju broja novih kupaca i širenju svoje baze dobavljača. Tokom godina, uspostavljena je sveobuhvatna struktura prodaje, logistike i kupovine, radi distribucije brendiranih sirovina u saradnji sa vodećim svetskim petrohemijskim kompanijama. Preuzimanjem kompanija sa tržišnim iskustvom i otvaranjem kompanija sa dinamičnim i tehnički obrazovanim osobljem punim entuzijazma, uspeli smo da dovedemo do rasta naše kompanije imajući neprestano na umu potrebe kupaca i dobavljača. Godine 2010. Resinex je imao 400 zaposlenih i prodao 500 kt polimera s obrtom od 820 miliona evra. Mi smo deo Ravago Grupe, svetskog pružaoca usluga broj jedan u oblasti industrije gume i plastike, sa prodajom od preko 3 miliona tona i obrtom od 4,5 milijardi evra. Resinex je jedini dobavljač polimera koji pokriva sve zemlje u Evropi, Tursku i bivše republike Sovjetskog Saveza sa širokom mrežom prodajnih mesta i lokalnih skladišta u kombinaciji sa centralnim odeljenjem za logistiku i skladištem u Belgiji. RESINEX sada ima uspostavljeno evropsko strateško partnerstvo sa kompanijama DOW, Trinseo, DSM, Rhodia, Ticona, Arkema, Sabic i drugima sa punim pristupom aktivnostima proizvodnje plastičnih kompaunda Ravaga i primarnim brendiranim, industrijskim i recikliranim kompaundima za inženjering i polimera široke potrošnje uključujući termoplastične elastomere. Naša misija Da obezbedimo pouzdanu uslugu distribucije termoplastičnih i gumenih sirovina, zasnovanu na kvalitetu usluge pružene našim kupcima i dobavljačima, a koja je pouzdana i tehnički stručna. Da obavljamo ovaj posao etički i u duhu partnerstva sa našim dobavljačima i upravljačkom duhu u odnosu na naše osoblje. Pouzdanost visokokvalitetnih i blagovremenih isporuka - Centralizovano skladištenje i kupovina od naših panevropskih dobavljača - Lokalno skladištenje i smeštaj sa brzom uslugom dostave i najisplativijim isporukama od 25 kg pa do čitavih kamionskih tovara - Trajnost snabdevanja preko ugovornih partnerskih odnosa sa dobavljačima

Epoxid

Priboj, Mramorje bb 033 55121 |
033 55065 |
Epoksidne smole Alkidne smole Melaninske smole Melaninske smole Fenolne smole Poliestri Složeni organski rastvarači i razređivači na bazi butil-acetata Boje i premazi, dispergovani ili rastvoreni u vodi, na bazi alkidnih smola Boje i premazi na bazi poliestera

Chemagra

Beograd, Novi Beograd, Španskih boraca 32a 011 3116186 |
011 3116187 |
Trgovina neorganskim i organskim hemikalijama Industrijski hemijski proizvodi Boje i premazi Trgovina sirovinama za industriju boja i lakova, rastvarača Trgovina sirovinama za mineralna đubriva i mineralnim đubrivima Hemija za poljoprivredu Trgovina sirovinama za proizvodnju deterdženata Trgovina pvc-om, plastifikatorima i stabilizatorima i pomoćnim sredstvima za preradu pvc-a Sirovine za industriju plasticnih proizvoda: vcm, pvc pe, pp, pet, dop Zastupstvo firme "baerlocher" za stabilizatore u industriji plastike Pproizvodi od plastike: vreće, kontejneri, boce, cevi, creva za polivanje

Hemijska industrija PKS Latex

Čačak, Nikole Tesle 11 032 374313 |
032 374330 |
Metanal (formaldehid) Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima Lateks Ostale boje i premazi na bazi sintetičkih polimera Proizvodnja tutkala i želatina

Jelo srem

Stara Pazova, Kamenjareva 29 022 311530 |
022 315667 |
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA