HIP PETROHEMIJA

Hip Petrohemija

 
 
 • HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji, sa tradicijom koja se proteže na period duži od  tri decenije.
 • Uz polimere – HIPLEX® (PEVG), HIPTEN® (PENG), HIPREN® (SBR) i polietilenske cevi, u našem asortimanu su i bazni proizvodi – etilen, propilen, C4-frakcija, pirolitičko ulje, pirolitički benzin, 1,3-butadien, MTBE i proizvodi hloralkalne elektrolize.
 
 • Locirani smo na ukupno 247 hektara u industrijskoj zoni Pančeva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva. Godišnje proizvedemo blizu sedamsto hiljada tona petrohemikalija.
 
       
 
 
 
 • BAZNI PROIZVODI
 
 • Bazni proizvodi obuhvataju proizvode
 • Fabrike etilena (etilen C2H4 i nuzproizvodi propilen C3H6, C-4 frakcija, pirolitički benzin, pirolitičko ulje),
 • Fabrike hloralkalne elektrolize (natrijum hidroksid NaOH, natrijum hipohlorit NaOCl, hlorovodonična kiselina HCl),
 • Fabrike sintetičkog kaučuka (metil- tercijalni butil etar (skraćeno MTBE), 1,3-butadien).
 
                                 
 
 • U HIP-Petrohemiji se etilen sa nuzproizvodima dobija parnim krekingom primarnog, niskooktanskog benzina.  Cilj ovog  procesa je da se ugljovodonična jedinjenja veće molekulske mase konvertuju u manja jedinjenja sa  dvostrukom vezom između ugljenikovih atoma.
 • Etilen proizveden u HIP-Petrohemiji je takav da se odmah može koristiti za proizvodnju polimera  - ima „polymer grade“ sadržaj etilena od min. 99,9% vol.
 • Proizvodeni propilen je „chemical grade“ čistoće i ima tipičan sadržaj propilena 92-94 % vol.
 
 • Proizvodi Fabrike hloralkalne elektrolize nastaju elektrolizom industrijske kuhinjske soli. Reč je o klasičnim proizvodima hemijske industrije, upotrebljivim kao sirovina ili pomoćno sredstvo u različitim industrijskim oblastima, od proizvodnje hemikalija, papira, stakla do obrade vode, metala, tekstila.
 
 • Metil-tercijalni butil etar (MTBE) je dobro poznat aditiv za bezolovne motorne benzine. Dodatkom MTBE  povećava se oktanski broj benzina i poboljšava rad motora, a povećani sadržaj kiseonika omogućava bolje sagorevanje goriva. MTBE se dobija reakcijom izobutena i metanola. Za dobijanje izobutena koristi se ostatak C-4 frakcije iz koje je ekstrahovan 1,3-butadien, čime je u velikoj meri iskorišćen potencijal Fabrike sintetičkog kaučuka
 
 • Pirolitičko ulje
 • Etilen, propilen, butilen, butadien
 • Ostali specijalni benzin
 • Propan i butan, tečni, smesa
 • Hlor
 • Natrijum-hidroksid (kausticna soda), čvrst
 • Hipohloriti (osim kalcijum-hipohlorita) i hloriti
 • Hipobromiti
 • Hlorovodonik (hlorovodonicna kiselina)
 • 1,2-dihloroetan (etilen-dihlorid)
 • Vinilhlorid (hloroetilen)
 • Buta-1, 3-dien
 • Ostali aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati
 • Buten (butilen) i njegovi izomeri
 
 
 
 • POLIMERI
 
 • Polietileni su makromolekuli-polimeri koji nastaju polimerizacijom etilena. Uslovi polimerizacije (najviše pritisak) određuju osobine – tip polietilena i njegovu kasniju preradu i upotrebu. Polimerizacijom etilena na visokom pritisku (1500-3000 bara) uz prisustvo  slobodnih radikala nastaje polietilen niske gustine (PENG); polimerizacijom na niskom pritisku (oko 42 bara) sa katalizatorom nastaje polietilen visoke gustine (PEVG).
 
 • Zahvaljujući svojim osobinama, lakoj preradljivosti i širokim mogućnostima upotrebe polietileni su najviše korišćeni među svim polimerima. Posebno su dominantni u sektoru pakovanja, jer se savremena prerada, pakovanje, transport i čuvanje proizvoda više ne mogu zamisliti bez čvrste, otporne, nepropusne, lake ambalaže, koja štiti proizvod i smanjuje troškove transporta i skladištenja i koja pruža mogućnost štampe.
 
 • Linearni polietilen u primarnim oblicima
 • Ostali polietileni u primarnim oblicima
 • Polietilen u primarnim oblicima
 • Polivinilhlorid u primarnim oblicima
 • Polivinilhlorid, neplastifikovan, pomešan sa drugim materijalima, u primarnim oblicima
 • Polivinilhlorid, plastifikovan, pomešan sa drugim materijalima, u primarnim oblicima
 
 
 
 • GOTOVI PROIZVODI - TEHNIČKA PLASTIKA
 
 • Upotreba polietilenskih cevi za različite fluide i izolovanje postala je standard u građevinarstvu. Osobine polietilenskih cevi, kao što su otpornost, postojanost, inertnost, dug vek trajanja, prilagodljivost terenu i jednostavna montaža, nametnule su se kao prednosti u odnosu na druge vrste cevi i opravdavaju veliku upotrebu polietilenskih cevi za transport vode i prirodnog gasa i pri montaži telekomunikacionih i električnih kablova.
 
 • Cevi i creva, kruti, od polimera etilena
 • Savitljive cevi i creva, koji mogu da izdrze pritisak od 27,6 mpa ili veći
 • Cevi i creva, neojačani, bez pribora
 • Cevi i creva, neojačani, s priborom
 • Ostale cevi i creva, od plastičnih masa
 • Izolacioni delovi za električne masine, uređaje i opremu, od plastičnih masa
 
 
 
Spoljnostarčevačka 82 - Pančevo -
013 307000; 013 343761; 013 307046;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Pančevo Spoljnostarčevačka 82
  +381 13 307000; +381 13 343761; +381 13 307046;

Poruku prima: Hip Petrohemija

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA