NIVES NIŠ

Nives niš

 
 
info@nives.rs
 
     
 
 • POLIMERI
  Od osnivanja preduzeća do danas, tržište Srbije snabdevamo širokim spektrom raznovrsnih polimera. Sirovina koju distribuiramo ima primene u svim procesima prerade, u brizganju, ekstrudiranju i termoformiranju.
 
 • To su prevashodno
  - polietileni i polipropileni
  - PS, PVC, ABS
  - ostali polimerni materijali
 
                         
 
 • RECIKLAŽA
  Privredno društvo NIVES se nekoliko godina aktivno bavi reciklažom otpadnih polimera, pre svega PE-polietilena i PP-polipropilena. Srbija, kao i sve zemlje sveta, suočene su sa problemom otpadnih sirovina u svim oblicima. Otpadna sirovina , bilo koje vrste problem i produkt savremenog načina življenja, iziskuje plansko odlaganje i razvrstavanje sirovina. Svaka otpadna sirovina se mora planski razvrstati i reciklirati. To je formula za trajno rešavanje čvrstog otpada u svakom obliku sirovine.
  Kada je reč o preradi polietilena, to su najčešće otpadne folije koje se koriste za pakovanje robe u iz svih industrijskih grana i druge vrste folija koje imaju svakodnevnu primenu, za pakovanje životnih namirnica i robe široke potrošnje.
  Polipropilenska (PP) sirovina je najčešće u obliku tvrdih i kabastih predmeta iz industrije i drugih izvora.
  Privredno društvo NIVES pomenute sirovine, selektuje i prerađuje, od kojih proizvodimo kvalitetene regranulate za različite proizvode.
  Radi se o kružnom procesu, od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravne i upotrebljive sirovine-poluproizvoda. Za svaku vrstu proizvedenog regranulata garantujemo našim korisnicima, proizvođačkim sertifikatom i upotrebnim dozvolama od nadležnih institucija.
  Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve nase buduće klijente.
 
                         
 
 • RECIKLAŽA OTPADNE PLASTIKE
  Pod pojmom reciklaža otpadnih sirovina plastike pre svega podrazumevamo preradu svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku sirovine.
  Kada je reč o polietilenima, to su najčešće folije za svakodnevnu upotrebu kod životnih namirnica i slično.
  Polipropilenska sirovina najčešće je u obliku tvrdih, kabastih predmeta raznih oblika i namena.
  Dakle, preduzeće Nives pomenute sirovine planski sakuplja, selektuje, skladišti i obrađuje ih do konačne faze prerade odakle dobijamo regenerate širokog spektra namene u izradi proizvoda od plastičnih masa.
  Radi se o kružnom procesu – od sirovine od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravnog i upotrebljivog poluproizvoda.
  Za obrađenu sirovinu-regenerat našim korisnicima garantujemo proizvođačkim sertifikatom i upotrebnim atestima izadatim od institucija nadležnih za oblast reciklaže.
  Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve naše poslovne saradnike koji na posredan ili neposredan način sarađuju sa nama.
  Naš moto je ZATVORIMO KRUG!
  Krug može biti zatvoren samo ako smo uspešni u ponovnoj upotrebi reciklirane plastike za proizvode visokog kvaliteta.
 
 • REGRANULATI
  Regranulat koji proizvodimo i distribuiramo poseduje jasno definisane tehničko-tehnološke osobine (melt index, zatezna čvrstoća i ostalo). Prema osobinama određuje se i mogućnost primene za određeni proizvod. Svako pojedinačno komercijalno pakovanje obeleženo je evidencialnim brojem, prema kome se jasno vidi poreklo dobijenog regranulata. Naši regranulati su oplemenjeni polimernim aditivima koji im vraćaju svojstva približna originalnim polimerima.
 
 • POLUPROIZVODI
  Za dobijeni poluproizvod-regenerat kakav nudimo našim klijentima garantujemo proizvođačkim sertifikatom i nizom ovlašćenja i upotrebnih dozvola od institucija nadležnih za oblast reciklaže. Dakle, sirovina koja je dobijena obradom otpadne plastike je potpuno bezbedna i upotrebljiva
 
 
 
Ivana Milutinovića bb - Niš -
018 4513746; 018 4253794;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Niš Ivana Milutinovića bb
  +381 18 4513746; +381 18 4253794;

Poruku prima: Nives niš

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA