Reciklaža plastike

Reciklaža plastike Beograd

Pančo reciklaža tvrde plastike

Beograd, Novi Beograd, Pariske komune 43
RECIKLAŽA TVRDE PLASTIKE ( STOLICE, GAJBICE, STOLOVI )
SANIPLAST - PARTNER U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Osnovna delatnost preduzeća SANIPLAST je reciklaža otpadne PET ambalaže. Radimo na tome da razvijamo, poboljšavamo i unapređujemo zaštitu životne sredine. Ovom prezentacijom želimo da skrenemo pažnju svakom pojedincu da nam se pridruži u sprečavanju zagađenja životne sredine. Naša poslovna politika je da zauzmemo mesto lidera u očuvanju prirode. Posetite nas i mi ćemo Vas ohrabriti, uputiti i opremiti da radite na zaštiti prirode, a pri tome ostvarite značajna finansijska sredstva. Preduzeće SANIPLAST svojim stalnim angažmanom i tačno definisanim ciljevima vrši stalne akcije u cilju prikupljanja otpadne PET plastike i u tu svrhu obilazi lokalne samouprave na celom prostoru Srbije i nudi konkretna rešenja. Preduzeće SANIPLAST je partner u zaštiti životne sredine. EKOLOGIJA Danas je ambalaža prateći deo svakog proizvoda. Kada se proizvod iskoristi ista se baca i od atraktivnog proizvoda pretvara u faktor zagađenja sredine. Ako posmatramo razvijeni svet onda vidimo da to i nemora biti tako, pošto se u tom svetu ta ista ambalaža prilikom odlaganja sortira i ponovo preradi. U zavisnosti od stepena organizovnaosti pojedinih država kreće se od 35% do 85% prikupljenog i prerađenog otpada. Preduzeće SANIPLAST d.o.o iz Gornjeg Milanovca u protekle tri godine kontinuirano razvija i unapređuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Shvatili da iskorišćena PET boca nije đubre već sekundarna sirovina koja može da se preradi. Samim tim se zaštićuje životna sredina i ostvaruje se značajna devizna ušteda i smanjuje zavisnost naše države od uvoza sirovina. Ozbiljno smo pristupili tom problemu i ostvarili odgovarajuće pozitivne rezultate. Imajući u vidu probleme zagađivanja životne sredine sa otpadom plastične ambalaze (PET flaše) koju ima šira drustvena zajednica, preduzeće SANIPLAST rešava ovaj problem vršenjem reciklaže istih, sa vlastitim ulaganjem u znanje i tehnologiju prerade otpadne PET ambalaže. Raspolažemo kapacitetima za preradu preko 70t mesečno. Kada posmatramo zvanične podatke u našoj
OTKUP i RECIKLAŽA PET AMBALAŽE PROIZVODNjA TOPLO OPRANE PET FLEKICE MLEVENI POLIPROPILEN (PP) MLEVENI ZATVARAČI i ETIKETE MLEVENE PET PRETFORME (EPRUVETE)

Pogon otpad

Beograd, Karaburma, Višnjička 55b 011 2782132 |
011 2758090 |
RECIKLAŽNO DVORIŠTE PAPIR STAKLO PET AMBALAŽA ALU LIMENKE METAL STARE GUME ŠKOLjKE AUTOMOBILA Delatnost pogona Otpad predstavlja: sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje i otprema sekundarnih sirovina: metala, papira, PET-a, ALU limenki, plastike, stakla i dr. Osim toga bavi se i odvozom šuta i drugog otpada od fizičkih i pravnih lica specijalnim kontejnerima od 5, 12, 20, 32m3. Cilj osnivanja reciklažnog dvorišta je ne samo unapređenje organizacije sakupljanja sekundarnih sirovina već i edukacija građana u ovoj oblasti.
OTKUP PLASTIČNOG OTPADA - PET i FOLIJA PROIZVODNjA MAŠINA - MLIN i PRESA ZA PRERADU PET-a PROIZVODI OD PLASTIKE DžAKOVI REGRANULATI FOLIJE Fabrika Brzan Plast o.d. je za sada jedina u Srbiji koja je dobila prvu "integrisanu dozvolu-licencu za sakupljanje, transpotr, skladištenje i tretman neopasnog plastičnog otpada" na teritoriji cele republike Srbije.

Intercord

Subotica, Beogradski put 242 024 567290 |
024 566767 |
PROMET i KASACIJA SEKUNDARNIH SIROVINA RECIKLAŽA PET, PE, PP PROIZVODNjA GUMENIH DELOVA Poslovna jedinica RECIKLAŽNI CENTAR - prodaja otpadnog papira - prodaja otpadnog gvožđa - prodaja obojenih metala - prodaja otpadnog drveta - prodaja rashodovanih osnovnih sredstava Poslovna jedinica RECIKPLAST - prodaja LDPE regranulata u svim bojama - prodaja HDPE regranulata u svim bojama - prodaja PP regranulata u svim bojama - prodaja PET listica u svim bojama - prodaja mlevenih PET pred formi OTKUP INTERCORD vrši stalan otkup sledećih sekundarnih sirovina: otpadna limovina (stare školjke automobila) otpadno gvožđe sve vrste bakra, aluminijuma, prokrona, mesinga otpadni papir otpadne palete otpadna PE folija (najlon, streč folija) otpadne kutije od akumulatora otpadne kanistere, kante, burad, gajbe, ambalaže od deterdženata, šampona itd... otpadne PET ambalaže (sve vrste plastičnih boca) otpadni elektronski otpad (monitori, štampači, kompjuteri itd...) Dajemo posebne uslove za firme koje se bave sakupljanjem i razvrstavanjem sekundarnih sirovina. Osnovna delatnost INTERCORDA organizovana je kroz dve poslovne jedinice: Poslovna jedinica RECIKLAŽNI CENTAR bavi se sakupljanjem, odlaganjem i primarnom reciklažom svih sekundarnih sirovina. Primarno recikliranje obuhvata otkup, kasaciju (sečenje), baliranje, razvrstavanje i sortiranje sekundarnih sirovina. Veliki akcenat je dat na servisiranju firmi kroz otkup i servis svog korisnog otpada, u čemu je INTERCORD lider u zemlji. Nalazi se na lokaciji Čantavirski put 6/a, Subotica u neposlednoj blizini samog sedišta "INTERCORD"-a. Prostire se na površini od 25.000 m2 sa svom pratećom infrastrukturom neophodnom za obavljanje ove delatanosti. PJ RECIKLAŽNI CENTAR ima vozni park opremljen specijalnim i namenskim vozilima kao i potrebnom pratećom opremom: prese, kontejneri, preskontejneri... Poslovna jedinica RECIKPLAST se bavi reciklažom plastičnog otpada (regranulacijom Polyetilena visoke i niske gustine, polypropilena i primarnom preradom PET-a). Nalazi na lokaciji Senćanski put 150, Subotica. Površina prostora je blizu 28.000 m2 na kojoj se nalaze proizvodne hale površine 2.000m2. Kapacitet prerade je 300 kg/h. Projekat formiranja pogona

Nives niš

Niš, Ivana Milutinovića bb 018 4513746 |
018 4253794 |
POLIMERI Od osnivanja preduzeća do danas, tržište Srbije snabdevamo širokim spektrom raznovrsnih polimera. Sirovina koju distribuiramo ima primene u svim procesima prerade, u brizganju, ekstrudiranju i termoformiranju. To su prevashodno - polietileni i polipropileni - PS, PVC, ABS - ostali polimerni materijali RECIKLAŽA Privredno društvo NIVES se nekoliko godina aktivno bavi reciklažom otpadnih polimera, pre svega PE-polietilena i PP-polipropilena. Srbija, kao i sve zemlje sveta, suočene su sa problemom otpadnih sirovina u svim oblicima. Otpadna sirovina , bilo koje vrste problem i produkt savremenog načina življenja, iziskuje plansko odlaganje i razvrstavanje sirovina. Svaka otpadna sirovina se mora planski razvrstati i reciklirati. To je formula za trajno rešavanje čvrstog otpada u svakom obliku sirovine. Kada je reč o preradi polietilena, to su najčešće otpadne folije koje se koriste za pakovanje robe u iz svih industrijskih grana i druge vrste folija koje imaju svakodnevnu primenu, za pakovanje životnih namirnica i robe široke potrošnje. Polipropilenska (PP) sirovina je najčešće u obliku tvrdih i kabastih predmeta iz industrije i drugih izvora. Privredno društvo NIVES pomenute sirovine, selektuje i prerađuje, od kojih proizvodimo kvalitetene regranulate za različite proizvode. Radi se o kružnom procesu, od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravne i upotrebljive sirovine-poluproizvoda. Za svaku vrstu proizvedenog regranulata garantujemo našim korisnicima, proizvođačkim sertifikatom i upotrebnim dozvolama od nadležnih institucija. Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve nase buduće klijente. RECIKLAŽA OTPADNE PLASTIKE Pod pojmom reciklaža otpadnih sirovina plastike pre svega podrazumevamo preradu svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku sirovine. Kada je reč o polietilenima, to su najčešće folije za svakodnevnu upotrebu kod životnih namirnica i slično. Polipropilenska sirovina najčešće je u obliku tvrdih, kabastih predmeta raznih oblika i namena. Dakle, preduzeće Nives pomenute sirovine planski sakuplja, selektuje,

Imperija plast

Manđelos, Fruškogorska bb 022 626790
RECIKLAŽA PVC PROIZVODNjA PVC STOLARIJE

Pima čačak

Čačak, Kablarska 4 032 227333 |
032 375844 |
TRGOVINA ORIGINALNIM GRANULATOM PP, PE, PET TRGOVINA OTPADNIM PLASTIČNIM MATERIJALIMA RECIKLAŽA OTPADNIH PET MATERIJALA RECIKLAŽA OTPADNE POLIPROPILEN i POLIETILEN PLASTIKE OTKUP SVIH VRSTA PET BOCA

Target plast

Požega, Bakionička 10 031 724565
PROIZVODNjA PLASTIČNE AMBALAŽE RECIKLAŽA PLASTIKE PS FOLIJE i PLOČE ABS FOLIJE i PLOČE AMBALAŽA ZA HRANU RASADNA AMBALAŽA INDUSTRIJSKA AMBALAŽA AMBALAŽA ZA JAJA

Plastik novi sad

Novi Sad, Despota Stefana 5 025 440816 |
063 510291 |
IZRADA ŠIPKI, PLOČA i CEVI IZRAĐUJEMO šipke od Ø15 do Ø250 milimetara, dužine 1m ili po želji kupca ploče širine 500mm i dužine po želji kupca Šipke i ploče izrađujemo od polietilena, polipropilena i poliamida. Šipke i ploče se koriste za izradu delova za mašine u poljoprivredi i industriji. PRERADA ŠKARTA i OTPADNE PLASTIKE Prerada škarta i otpadne plastike obuhvata: - sortiranje - mlevenje - granulisanje - pakovanje POLIETILEN, POLIPROPILEN, POLISTIREN Materijali koji se koriste: - polietilen - polipropilen - polistiren - pvc - poliamid U zavisnosti od faze prerade roba se isporučuje u sledećim oblicima: - mleveni materijal: polietilen, polipropilen, polistiren, pvc, poliamid - regranulisani materijal: polietilen, polipropilen Roba se pakuje u džambo vreće i obične vreće od 20kg do 40kg
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA