PREVODILAČKE AGENCIJE - ŠTA JE TO SIMULTANO PREVOĐENJE

Prevodilačke agencije - Šta je to simultano prevođenje

Prevođenje i prevodilački posao nije ni lak ni jednostavan. Tu ima više izazova koje treba prebroditi kako bi se on obavljao na vrhuncu zadatka. Nije svako prevođenje isto ni po kompleksnosti, niti po tome na koji način se sprovodi. U skladu sa tim postoji više podela i vrsta predvođenja. Osnovna podela je na pisano prevođenje i usmeno prevođenje. Usluge koje nude prevodilacke agencije odnose se i na jedno i na drugo. Ali, priča nije tako jednostavna i tu počinje dalje grananje i podela. Kada je o usmenom prevođenju reč, ono se deli na konsekutivno prevodjenje o kome možete detaljnije pročitati ovde i na simultano prevođenje kojim ćemo se pozabaviti u nastavku. I konsekutivno i simultano prevođenje su nazivi koji potiču iz latinskog jezika i mnoge ljude zbunjuju. Štaviše, većina ne pravi razliku i smatra da je usmeno prevođenje uvek isto i da se odvija i sprovodi na isti način. Zato ćemo ovde definisati i objasniti razliku, kao što ćemo navesti situacije u kojima se jedna ili druga vrsta usmenog prevođenja praktikuje. Važno pitanje je i ko može da se bavi usmenim prevođenjem i koje preduslove prevodilac treba da ispunjava.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Šta je to simultano prevođenje


Foto: Pixabay

Prvo, da napravimo razgraničenje i uočimo razliku između konsekutivnog i simultanog prevođenja. Pridev konsekutivan potiče od latinskog prideva consecutivus koji znači posledični, sledbeni, sledni, uzastopni. U slučaju prevođenja, označava da prevod na ciljni jezik sledi nakon što je originalni tekst izgovoren. Govornik priča ili čita neki tekst, a za to vreme prevodilac sluša i eventualno hvata beleške. U idealnom slučaju, prevodilac ima pripremljen koncept ili čak originalni tekst koji će govornik izgovoriti. Nakon nekoliko izgovorenih reči ili rečenica, govornik treba da zastane i da ostavi prostora prevodiocu da jasno i glasno iskaže prevod. Ovo je opis konsekutivnog prevođenja. Ono se praktikuje u mnogim prilikama. Za njega nije potrebna nikakva dodatna oprema niti tehnička pomagala. Potrebno je samo da postoji uigranost između govornika i prevodioca, kao i razumevanje da posle razumnog broja reči treba stati kako bi prevodilac uspeo sve da isprati i pravilno iskaže na jeziku na koji se prevodi izrečeno. Usluge konsekutivnog prevođenja su često tražene u prevodilačkim agencijama i za njih se unajmljuju najbolji i najiskusniji prevodioci.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Šta je to simultano prevođenje


Foto: Pixabay

Nasuprot konsekutivnom prevođenju, simultano prevođenje je znatno tehnički zahtevnije. Za njega je potrebna posebna oprema koju prevodilačke agencije poseduju. Pridev simultan potiče od latinskog simultaneus koji znači zajednički, istovremeni i istodobni. Ovaj naziv potiče od načina na koji se odvija simultano prevođenje - a to je u isto vreme dok se izgovaraju originalne reči. Prevodilac je smeštena sa strane u posebnom boksu ili loži, koji su bar delimično zvučno izolovani. Ima slušalice sa mikrofonom. Sluša šta se govori i istovremeno izgovara prevod na ciljnom jeziku. Publika ima slušalice koje koristi po želji ili potrebi i sluša prevod govornikovog teksta. Pogađate da je ovo opisana situacija sa neke konferencije ili simpozijuma. Obično su u pitanju velike sale ili amfiteatri koji primaju veći broj gledalaca. Teme i priroda supova mogu biti raznoliki: poslovni, kulturni, naučni… Druga prilika u kojoj se sprovodi simultano prevođenje je kada se prenosi neki veliki i važan događaj na televiziji. Prevodioci sede u TV studiju i imaju svu potrebnu opremu - mikrofon i slušalice. Nalaze se u prostoriji koja je izolovana zvučno kako se okolne buka ne bi mešala u njihov prenos. To je nešto poput radijskog studija.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Šta je to simultano prevođenje


Foto: Pixabay

Za simultano prevođenje veoma je značajno da prevodilac ima kocept, originalni tekst ili scenario koji će biti izgovoren. Potrebno je da mu se taj materijal unapred dostavi ako je to uopšte moguće. Veliki događaji, poput festivala, kulturno-umetničkih dešavanja, imaju scenario koji se unapred šalje televizijskim kućama koje su otkupile prenos. One angažuju najbolje simultane prevodioce iz prevodilačkih agencija sa kojima sarađuju. Obično su to najbolji među najboljima koji već imaju iskustva u prevođenju pred veoma velikim auditorijumom. Ne sme se dozvoliti da ih trema ometa ili blokira u radu. Ona može biti prisutna iako publika ne vidi prevodioca, ali ako je publika velika, on može biti svestan činjenice da ga trenutno slušaju milioni ljudi. Veliki međunarodni festivali, kao što je, na primer, izbor za pesmu Evrovizije, imaju voditelje koji program vode po scenariju. Iako deluje da je sve to spontano i da ima puno improvizacije, ovako velike svečanosti ne trpe da se previše toga prepusti slučaju. Tako da, duhovite opaske i šale koje izgovara voditeljski par, prethodno su napisane u scenariju, neko ih je odobrio, a gledalištu deluje da su oni to na licu mesta smislili. Tu i tamo, ima improvizacije, ali to sve u globalu ne predstavlja veliki izazov za prevodioca koji je unapred dobio scenario i pripremio se. Posedovanje koncepta i teksta dovoljno vremena unapred, velika je prednost i olakšanje za simultane prevodioce.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije - Šta je to simultano prevođenje


Foto: Pixabay

Međutim, postoje i neplanirane situacije u kojima simultani prevodilac nema apsolutno ništa. To se dešava kade se, na primer, u svetu iznenada dogodi nešto veliko i neočekivano, čiji razvoj događaja čitava planeta prati. Takvi povodi uglavnom nisu lepi i vezani su za neke prirodne katastrofe ili slično. Ipak, ne mora da znači da je samo o ružnim stvarima reč, tu može biti spektakularnih povoda koji ipak nemaju scenario. To je na primer mogla biti misija Apola 11 i prvo iskrcavanje na Mesec ili skok sa ivice svemira – događaji koje je čitava planeta netremice pratila. Neko je to tad simultano prevodio, spreman na sve jer nikakvog scenarija nije bilo. Ne znači da se za svaki veliki i unapred planirani događaj koji ima napisan tekst i scenario taj isti scenario ažurno šalje unapred kako bi se olakšao posao stranim televizijama. Tada simultani prevodioci moraju samostalno da se snalaze kako znaju i umeju. Inače, posao simultanog prevodioca podrazumeva da bude spreman kao specijalac na razne predviđene i nepredviđene situacije. Oprema je veoma važan segment i ne smemo je zaboraviti. Prevodilačke agencije imaju potrebnu opremu koju iznajmljuju za potrebe simultanog konferencijskog prevođenja. Tako da kada su upitanju ovakve zahtevne prevodilačke usluge, najbolje je obratiti se isključivo profesionalcima. Već smo nekoliko puta u prethodnim tekstovima naglasili da je posao usmenog prevođenja veoma stresan. Potrebna je apsolutna koncentracija i fokus s jedne strane i savršeno poznavanje stranog jezika na koji se prevodi. Sve to treba začiniti sa malo hrabrosti, snalažljivosti i odlučnosti. To je opis najboljih prevodilaca koji su svi okupljeni u prevodilačkim agencijama.

Pročitajte još:

- Prednosti angažovanja prevodilačke agencije
- DA LI SU USLUGE U PREVODILAČKIM AGENCIJAMA SKUPE


M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA