PREVODILAČKE AGENCIJE: USMENO KONSEKUTIVNO PREVODJENJE

Prevodilačke agencije: Usmeno konsekutivno prevodjenje

Pored standardnih pisanih prevoda svih vrsta dokumenata, poslovnih prepiski ili bolje rečeno izrade pisanih prevoda svih vrsta tekstova, prevodilacke agencije bave se usmenim konsekutivnim prevodjenjem i usmenim simultanim prevodjenjem. Ova usluga je sve traženija, naročito u poslovnom svetu, ali i u interkulturalnim dešavanjima. Šta podrazumeva usmeno prevodjenje i ko su prevodioci koji se njime bave?

 Prevodilačke agencije: Usmeno konsekutivno prevodjenje


Već je bilo reči koliko je veliki značaj kvalitetnog prevoda za neometanu i jasnu komunikaciju kada je reč o pisanom prevođenju tekstova. Isto tako, od krucijalnog značaja je tačnost, kvalitet i preciznost prilikom usmenog prevođenja. Usmeno prevođenje još više komplikuje i usložnjava situaciju jer se sve odvija u trenutku i u brzini. Nema dovoljno vremena da se mnogo razmišlja i vaga. Reč i rečenica treba da se pojave odmah, a smisao ne sme da se izgubi. Nasuprot tome, prevodilac koji radi pisani prevod može da odvoji neko vreme da razmisli o nekom pojmu, reči ili čitavoj rečenici. Može konsultovati literaturu ili kolege. Može zatražiti stručnu pomoć kada prevodi neki specijalizovani tekst iz određene oblasti. Jasno je da je mogućnosti mnogo, dok usmeno prevođenje ne pruža taj luksuz.

USMENO PREVOĐENJE JE STRESAN POSAO

Za mnoga zanimanja se može reći da su stresna. U časopisima možemo videti zanimljive članke koji meri nivo stresa određenih zanimanja, čak se i prave top liste. Uvek se tu pominju hirurzi, lekari, kontrolori leta, piloti, vatrogasci, policajci … To su zanimanja u čijim rukama su ljudski životi i logično je da su na vrhovima ovakvih top lista. S druge strane, stresnim poslovima se smatraju i poslovi osoba koje barataju velikim sumama tuđeg novca. Iako oni svojom greškom neće ničiji goli život dovesti u opasnost, ovo zanimanje izaziva veliki stres prouzrokovan osećajem odgovornosti. Čak postoji i neka zanimljiva stanovišta da je najstresnije zanimanje biti domaćica. Koliko god to delovalo smešno, stav je iznet najozbiljnije sa objašnjenjem da njen rad nije dovoljno ni priznat ni nagrađen i da stoga prouzrokuje stres i trajnu frustraciju. Ali da se vratimo na prevodioca. Zašto je njegov posao stresan? Naime, kada je reč o usmenom prevođenju na primer na nekom sastanku gde se pregovara i odlučuje o poslu, prevodilac je glavna spona između strana koje diskutuju i pregovaraju. Ovo je konsekutivno prevodjenje koje podrazumeva da govornik izgovori par rečenica i da zastane kako bi ostavio prostora prevodiocu da ih prevede. Prevodilac mora biti maksimalno koncentrisan sve vreme i mora sa stopostotnom pažnjom da prati i upija svaku reč govornika istovremeno misleći o kontekstu i načinu na koji će sve to iskazati na ciljnom jeziku. Ukoliko je prevodilac umoran ili na bilo koji drugi način indisponiran, to će se sigurno loše odraziti i na koncentraciju i na brzinu razmišljanja. Slično sportisti koji trči odlučujuću trku ili igra odlučujući meč – toga dana i časa mora biti i odmoran i potpuno spreman! Sam osećaj da mora da upija svaku reč je dovoljno stresan sam po sebi. Sledeći činilac koji takođe utiče na povećanje stresa je pritisak da se brzo razmišlja. Prevođenje sa jednog jezika na drugi, bilo da je usmeno ili pisano, predstavlja prevodjenje jednog sistema u drugi sistem. Ne prevodi se reč po reč ili čak ni rečenica po rečenica nekad. Složena gramatička struktura i vokabular se prevode u drugu složenu gramatičku strukturu i vokabular koji prati kontekst i jezički registar. Treća komponenta stresa usmenog prevođenje je znanje i iskustvo. Da biste imali iskustva u bilo kom poslu morate da ga steknete i svi smo mi u svemu što radimo u jednom trenutku bili bez iskustva, a kasnije sa malo iskustva. To je prelaženje trnovitog puta do zone komfora ili polukomfora. Tako je i sa prevođenjem. Znanje se stiče na Filološkom fakultetu, a iskustvo svakodnevno u radu. Što su veći, stres je manji. Međutim, oblasti je veoma mnogo i ako se neki prevodilac zadesi na sastanku gde se govori o stručnim stvarima koje ne poznaje dovoljno to može da bude problem. Zato se neki prevodioci specijalizuju samo za određene oblasti iz kojih se dodatno edukuju prihvataju poslove samo sa njima u vezi kako bi uvek bili na svom terenu. Da ne bi ispalo na kraju da je sve to jedan veliki stres, treba na pomenuti da tolerancija na greške svakako postoji. Čak i na poslovnim sastancima, nije ništa strašno ako prevodilac zamoli govornika da mu ponovi nešto ili zatraži dodatno objašnjenje nekog pojma kada je stručni deo u pitanju. Isto tako, osim ako je prevodilac bilingvalna osoba, jedan od jezika sa kog prevodi neće mu biti primarni ili maternji. Osobe koje slušaju taj jezik neće zameriti prevodiocu i ako nešto pogreši u brzini. Ako prevodilac koji je Srbin prevodi na sastanku Francuzima, oni mu neće uzimati za zlo neki gramatički propust, koliko god da je njegov posao da govori francuski. Svaki stranac ceni drugog stranca koji se trudi da govori njegov jezik. Naravno, sve dok se ne remeti tok sastanka sve je prihvatljivo. Što je sastanak formalniji, kao što su u pitanju susreti zvaničnih delegacija koje i televizija prenosi, prostora za greške i lapsuse je sve manje. Zato se za takve prilike angažuju samo najbolji prevodioci. To su vidre u svom poslu, često imaju ogromno iskustvo i dokazano se dobro snalaze u svim situacijama. Prevodilačke agencije sarađuju i sa njima i u mogućnosti su da obezbede svojim klijentima njihove usluge usmenog prevođenja.

 Prevodilačke agencije: Usmeno konsekutivno prevodjenje
KO SU KONSEKUTIVNI PREVODIOCI

Prevodioci najviše klase, ako se tako može reći – su oni koji se usuđuju da se bave usmenim prevođenjem. Među njima su profesori jezika, fakultetski obrazovane osobe raznih struka koje su zbog životnih prilika postale bilingvalne (život u inostranstvu, deca iz mešovitih brakova…). Ukratko, tu mogu biti samo najbolji, a naše prevodilačke agencije sarađuju sa njima.

VRSTE USMENOG PREVODJENJA

Sve vreme govorimo o usmenom prevođenju, podrazumevajući najčešći i najtraženiji vid - a to je konsekutivno prevođenje. Međutim, postoji i simultano prevođenje, a to nije isto. Za simultano prevođenje potrebna je posebna oprema. Prevodilac se ne vidi, i najčešće se nalazi u posebnom boksu koji bi trebalo da bude zvučno izolovan od okoline kako bi mogao da ima maksimalnu koncentraciju. Ovo prevođenje je još jedan korak više jer govornik uopšte ne čeka da prevodilac percipira šta je rekao i da to prevede slušaocima, već prevodilac govori uporedo sa njim, istovremeno slušajući šta je rečeno i govoreći dalje. Ovakvo predvođenje sprovodi se na velikim simpozijumima, konferencijama i TV prenosima značajnih događaja.

BUDITE ODVAŽNI

Ako e bavite prevođenjem, morate biti i hrabri u nekom trenutku. Usmeno prevođenje je prvi ispit odvažnosti jer tu nema mnogo vremena za premišljanje i konsultacije. Došao je trenutak da razbijete i strah od javinog nastupa ako ga imate, jer usmeno prevođenje to svakako jeste (na neki način). Uzdajte se u sebe, svoje znanje, iskustvo, inspiraciju i po malo sreće. Samo napred, držimo Vam pesnice!

M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA