PREVODILAČKE AGENCIJE – ZNAČAJ KVALITETNOG PREVODA

PREVODILAČKE AGENCIJE – ZNAČAJ KVALITETNOG PREVODA

Kvalitetan prevod je od velike važnosti iz više razloga. Kada imate neki dokument koji treba prevesti, ili Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja na nekom poslovnom sastanku, nije svejedno koga ćete angažovati kao prevodioca.

PREVODILAČKE AGENCIJE – ZNAČAJ KVALITETNOG PREVODA


Potreba za jasnom i brzom komunikacijom oduvek je postojala, a u današnjem svetu naprednih tehnologija ona je još izraženija. Engleski jezik je najrasprostranjeniji u globalnoj komunikaciji, i možemo slobodno tvrditi da je to esperanto savremenog doba. Međutim, pored engleskog, prevodilacke agencije nude usluge vezane za mnogo drugih svetskih jezika, pa čak i za one koji su veoma retko u upotrebi i stoga se svrstavaju u kategoriju egzotičnih.

Može da se desi da se u situacijama kada Vam je potreban prevodilac setite nekog svog prijatelja, rođaka ili poznanika koji zna baš taj strani jezik. Možda je ta osoba živela u podneblju gde se govori tim jezikom pa ste stoga odlučili da je zamolite da Vam nešto prevede. Gledano sa strane laika, ovo deluje da je sasvim u redu. Međutim, svako ko je stručnjak iz oblasti jezika, reći će Vam da prevođenje nije ni malo jednostavan proces i da ono zahteva daleko veća umeća i znanja od činjenice da je neko negde proveo izvestan period života. Sve zavisi i od toga za koju priliku Vam je potrebno prevođenje. Ako je u pitanju neki neobavezan prijateljski susret sa gostima iz inostranstva (koji nema veze sa poslovnim kontaktima), onda naravno kvalitet i tačnost komunikacije nije u tolikoj meri relevantan. Izvan poslovnog sveta ili nekih zvaničnih susreta, strancima je veoma simpatično kada se trudite da govorite njihovim jezikom, koliko god da je to gramatički netačno ili je vokabular kojim se koristite neprecizan. Vaš trud će se svakako ceniti i na njega će se gledati krajnje pozitivno. Ali, ako je u pitanju poslovna komunikacija u okviru koje se pregovara ili se donose važne odluke, onda je loše ili otežano izražavanje daleko od simpatičnog. Ako u tim situacijama izbegnete da angažujete stručnog prevodioca onda ispadate neozbiljni i neprofesionalni. U razgovoru sa Vašim poslovnim saradnicima nije zabranjeno da Vi pokušate nešto da sročite na njihovom jeziku, ali samo u nekom neobaveznom delu razgovora, a nikako kada se radi o poslu, odnosno o delu priče u kom prezentujete Vaš proizvod, sklapate ugovor ili slično. U brzini usmene komunikacije greške i lapsusi mogu proleteti i oni se praštaju. Postoji latinska izreka „Verba volant, scripta manent“, koja znači reči lete pisma ostaju. Ako bismo je shvatili bukvalno (što je za nju moguće), u prevodilačkom svetu ona je sveprisutna. U usmenom prevođenju se prirodno toleriše da se potkrade poneka greška ili nepreciznost, svakako samo da nije učestala. Pisano prevođenje je sasvim drugi fah. Greške u prevodu ostaju na papiru na kom štrče i bodu oči. poslovna korespondencija, ugovori, književni tekstovi, pisma, brošure, katalozi, stručna literatura, lična dokumenta – sve su ovo razne vrste tekstova koje zahtevaju stručnost i apsolutnu tačnost kada je u pitanju prevođenje.

Profesori stranih jezika i diplomirani filolozi, između ostalog, mogu biti angažovani od strane prevodilačkih agencija i baviti se usmenim i pisanim prevođenjem. Neki od njih su dodatno polagali posebne ispite kako bi dobili zvanje ovlašćenog sudskog tumača. Sudski prevodilac se ne postaje automatski nakon dobijanja diplome Filološkog fakulteta, već je za to neophodno pohađati dodatni kurs i položiti nekoliko ispita. Prevodi koje radi prevodilac koji ima i zvanje sudskog tumača ne moraju uvek biti overeni, već samo ukoliko je vrsta dokumenta takva da zahteva overu. Na primer, sudski tumač može prevesti književno delo i svakako neće staviti svoj pečat na taj prevod. Ali, ako prevod diplomu, svedočanstvo, krštenicu ili neki sličan dokument tada će overiti prevod svojim pečatom.

PREVODILAČKE AGENCIJE – ZNAČAJ KVALITETNOG PREVODA


PRECIZNA KOMUNIKACIJA

U nekim slučajevima kao što bi na primer bila tehnička uputstva, naučni spisi ili medicinski nalazi, tačnost prevoda može biti od presudnog značaja. Za te potrebe najadekvatnije je angažovati iskusnog stručnog prevodioca koji dobro poznaje materiju o kojoj je reč i koji precizno barata stručnom terminologijom iz zadate oblasti. Stručni termini su reči za koje ne znate kako se tačno kažu ni na Vašem maternjem jeziku ako niste osoba koja ima dodirnih tačaka sa strukom. Ako su oni prevedeni otprilike, mogu izazvati veliku zabunu. Osoba koja čita prevod stručnog teksta tačno zna da li je tekst prevodio neko ko je laik i ko ne poznaje termine koji su u upotrebi i njihovo tačno značenje. Ako joj tokom čitanja, ništa ne zapara uši, to je dobar znak – prevod je kvalitetan.

ENGLESKI JEZIK NIJE DOVOLJAN

Ako nešto proizvodite ili nudite neku uslugu koja nije vezana za blizu Vaše lokacije nego ste u mogućnosti da je proširite na globalno tržište, sigurno ste razmišljali na koji način da proširite posao ili da ponudite svoj proizvod nekom kupcu koji je iz neke druge zemlje, ili čak, sa drugog kontinenta. Treba da obavestite svet šta je to što vi nudite, putem Vašeg veb sajta, štampanih brošura i kataloga koje ćete distribuirati uz nečiju pomoć ili na nekom sajmu. Ako ste pošli od pretpostavke da je dovoljno da sve prevedete samo na engleski – to može biti donekle tačno. Niko Vam neće zameriti ako reklamu plasirate samo na engleskom, ali budite perfekcionista i ne budite lenji jer mnogo možete profitirati. Prevod na engleski se svakako podrazumeva, ali koliko god stotina miliona ljudi da se služi ovim jezikom, ipak puno je onih koje baš može privući reklama na njihovom jeziku. Tako se ostvaruje prisniji kontakt i bolje razumevanje. Ukazujete posebno poštovanje potencijalnim kupcima Vašeg proizvoda kada im se obratite na njihovom jeziku, pogotovo ako oni nisu baš navikli da im se često neko obraća na taj način. Time im govorite da su važni i da Vam je bitno baš njihovo tržište i da želite baš sa njima da uspostavite saradnju. Sa malim dodatnim ulaganjem možete puno profitirati.

ISKLUČIVO SA NAJBOLJIM PREVODIOCIMA

Neka stručni prevodioci koje angažujete u okviru prevodilačke agencije budu osobe sa iskustvom iz date oblasti. Agencije za prevođenje su te koje garantuju kvalitet. Pošto ih ima više, konkurencija je jaka, tako da se prilikom odabira saradnika vrši stroga selekcija. Vaše zadovoljstvo kvalitetom prevoda i ispoštovanim rokom izrade je ono čemu svaka prevodilačka agencija teži kako biste je dalje preporučili i kako biste joj se ponovo obratili svaki put kad Vam je potreban pisani prevod ili usmeno prevođenje.

M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA