DA LI SU USLUGE U PREVODILAČKIM AGENCIJAMA SKUPE

DA LI SU USLUGE U PREVODILAČKIM AGENCIJAMA SKUPE

Svaki put kada Vam je potreban pisani ili usmeni prevod, obraćate se prevodiocu. Ukoliko se od Vas zahteva da nekoj ustanovi dostavite overeni prevod tražićete usluge sudskog tumača za neki određeni jezik. Verovatno se pitate da li se više isplati angažovati prevodilačku agenciju ili pojedinca, sudskog tumača. Pokušali smo da odgovore na ova i slična pitanja pronađemo za Vas.

 DA LI SU USLIGE U PREVODILAČKIM AGENCIJAMA SKUPE


Najažurniji spisak na kome se nalaze sve prevodilacke agencije možete pronaći na Portalu Srbija. Ovde ćete lako doći do adresa, telefona i ostalih kontakt podataka i saznaćete koju sferu pokrivaju i za koje jezike su specijalizovani. S druge strane tu su i samostalni prevodioci i sudski tumači koji posluju mimo prevodilačkih agencija. Da li se cene prevoda razlikuju kod jednih i drugih. Uzmimo za primer da je cena jedne strane prevoda sa srpskog na engleski neznatno niža u nekoj prevodilačkoj agenciji u odnosu na pojedinačnog sudskog tumača. Iz ovoga ne možemo izvesti nikakav zaključak jer postoje i obrnuti primeri u kojima je cena prevoda jedne strane kucanog teksta niža kod sudskog tumača nego u nekoj drugoj prevodilačkoj agenciji. To je zato što visinu cene ne diktira činjenica da li je u pitanju agencija za prevođenje ili sudski tumač, tj. stručni prevodilac, pojedinac, već na cenu utiču sasvim drugi faktori.

CENA OVERENOG PREVODA KOD SUDSKOG TUMAČA

Kada je reč o dokumentima čiji prevod treba da uradi ovlašćeni sudski tumač i da za njegovu verodostojnost garantuje svojim pečatom, tada je bitno da je sudski tumac za neki određeni jezik u mogućnosti da Vam prevod dostavi u određenom roku. Sudski tumači posluju samostalno ili u okviru prevodilačkih agencija. Oni su stručni prevodioci i ne bave se isključivo prevođenjem dokumenata koji zahtevaju overu. Nekoga sam termin može asocirati na prevodioce koji su specijalizovani za jezik prava i koji se bave isključivo prevođenjem pravnih dokumenata. Međutim, oni su mnogo više od toga. Sama činjenica da nose titulu sudskog tumača za engleski, nemački ili neki drugi jezik svrstava ih u red provereno dobrih i pouzdanih stručnih prevodilaca. Tako da ih možete angažovati i za prevođenje bilo koje vrste teksta, čak i onih koji ne zahtevaju overu. Naravno, na raspolaganju su Vam i za usmeno prevođenje na konferencijama, simpozijumima, kulturnim događajima, poslovnim sastancima… Cena stranice overenog prevoda je uvek viša od cene stranice neoverenog prevoda. A od čega još ona zavisi, kao i kako se formira cena prevoda pisanog teksta uopšte, saznajte u nastavku…

 DA LI SU USLIGE U PREVODILAČKIM AGENCIJAMA SKUPE
KAKO SE FORMIRA CENA PISANOG PREVODA

Na cenu prevoda jedne strane pisanog teksta utiče više faktora. Zato prevodilačke agencije uglavnom ističu cene koje imaju prefiks od. Isto je i sa sudskim tumačima. To nije iz razloga da neko želi nešto da sakrije, ili da su cene visoke, ili da se plaše da konkurencija ne istakne nižu cenu, već zato što treba sagledati nekoliko činilaca pre formiranja cene. kada kontaktirate prevodilačku agenciju, pitaće Vas koji jezik je u pitanju, koliko tekst ima strana, o kojoj vrsti dokumenta ili teksta je reč i za kad Vam je potreban prevod. Što više ima strana, cena po strani je niža. Ako je neki egzotičniji jezik u pitanju za koji se teže nalazi prevodilac ili sudski tumač, cena shodno tome, može da poraste. Ukoliko Vam je prevod potreban hitno, to znatno može povećati cenu, jer tada agencija treba d uključi sve svoje resurse i da angažuje više prevodilaca kako biste dobili prevod na vreme. U nekim situacijama pojedinci i samostalni sudski tumači će Vam unapred reći da nisu u mogućnosti da Vam dostave prevod u željenom roku zbog obima posla.

CENA STRUČNIH PREVODA

Jezičkih registara ima puno, a broj oblasti iz kojih može biti neki tekst je neograničen. Biti ekspert za sve je nemoguća misija. Kao što prosečan obrazovan čovek, čak ni na svom maternjem jeziku ne može da razume stručne tekstove iz oblasti koje mu nisu bliske i koje nemaju dodira sa onim za šta se školovao, možete zamisliti kako je prevodiocima kada treba da prevedu neki uskostručni tekst. Zato se mnogi od njih specijalizuju i opredeljuju za jednu ili više oblasti koje pokrivaju. To su oblasti čiji jezički registar su osvojili i terminologiju savladali, tako da kada im Vi budete dostavili neki tekst, neće se naći u nebranom grožđu, već će uspeti da odgovore visokim zahtevima kvaliteta. Za stručne tekstove to je itekako važno. Ako postoje greške ili nespretni prevodi, onom ko čita tekst može biti nerazumljiv, a da ne pričamo o tome, u kojoj meri onaj ko prezentuje tekst deluje neozbiljno i neprofesionalno. Zato je veoma važno da se unapred raspitate da li prevodilačka agencija ili prevodioca koji je dovoljno stručan u Vašoj oblasti kako bi mogao da odgovori Vašim zahtevima. Cene stručnih prevoda variraju i ne bi trebalo da se razlikuju od cena drugih vrsta tekstova, ali to ne mora da bude slučaj. Negde su ove cene više, a na njihovo formiranje utiču i već navedeni faktori.

ZAKLJUČAK

Konstatacija da su cene prevoda niže ili više u prevodilačkim agencijama ili kod pojedinaca i sudskih tumača ne može se dati. Cenu formiraju drugi faktori i činjenica da je konkurencija na tržištu jaka, tako da se i jedni i drugi trude da ponude što nižu cenu kao bi privukli nove klijente. Od cene je mnogo važniji kvalitet, zato birajte najbolje prevodioce sa preporukom, koji su mogućnosti da odgovore svim Vašim zahtevima vezano za rokove. Uvek se unapred raspitajte da li imaju iskustva sa prevođenjem tekstova iz Vaše oblasti.

M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA