PREDNOSTI ANGAŽOVANJA PREVODILAČKE AGENCIJE

Prednosti angažovanja prevodilačke agencije

Prednosti angažovanja prevodilačke agencije - Savremeno doba je doba globalizacije. Napredak informacionih i telekomunikacionih tehnologija omogućio nam je da svet gledamo drugim očima i da se uistinu saživimo sa tvrdnjom da je čitava planeta postala veliko selo. Do pre par decenija bilo nam je nezamislivo da idemo ulicom i komuniciramo sa osobom koja se nalazi na drugom kontinentu, i to slušajući je i gledajući u realnom vremenu. Usledile su burne promene koje su se ispoljile u načinu na koji možemo obavljati poslove. Rođene su nova zanimanja, a mnoga postojeća se sada mogu obavljati od kuće. Potreba za komunikacijom sa ostatkom sveta sve je veća. Shodno tome veoma često je neophodno premostiti jezičku barijeru. Postoji bezbroj povoda i prilika u kojima nam je potrebna usluga prevodioca ili sudskog tumača za neki od svetskih jezika. Migracija stanovništva je sve učestalija pojava, a brojke koje se odnose na trendove iseljavanja imaju uzlazu putanju. Građani koji planiraju ili su već u proceduri podnošenja zahteva za iseljeničku vizu za Kanadu, Australiju ili neku drugu državu, suočavaju se sa manje ili više komplikovanom birokratijom, koja se svakako ogleda i u tome da je neophodno prevesti svu dokumentaciju sa srpskog na engleski jezik (ili neki drugi jezik). Taj proces podrazumeva da je neophodno dostaviti overen prevod ličnih dokumenata kao što su pasoš, izvodi iz matičnih knjiga, prevodi diploma, svedočanstava i svih ostalih dokumenata koji najčešće podrazumevaju razne potvrde ili zahteve. U našem primeru neophodno je da još jednom naglasimo da je obavezno da prevodi imaju pečat ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik. Još jedan primer o kome se danas sve više govori, a vezan je za ekonomsku migraciju stanovništva – upravo je odlazak zdravstvenih radnika u Nemačku. Spisak dokumenata koje lekari, medicinske sestre i tehničari treba da priprema i prevedu kako bi ispunili uslove za dobijanje nemačke radne vize i kako bi pronašli posao u nekoj od nemačkih klinika ili drugih zdravstvenih ustanova, nije predugačak. Ovlašćeni sudski tumač će prevesti i overiti prevod svih neophodnih dokumenata, a cena ove usluge se okvirno kreće oko stotinu evra. Za sve detalje obratite se nekoj od prevodilačkih agencija.

Blog ilustracija prevodilačke agencije 2

Prednosti angažovanja prevodilačke agencije za prevođenje ličnih dokumenata su mnogobrojne. Pre svega, jedna od njih je zagarantovan kvalitet prevoda. Svaki jezički registar ima određena pravila koja treba slediti kako bi se dobio željeni rezultat. Jezik birokratije i prava je utoliko specifičan, pošto se moraju poštovati striktni standardi, a da pri tom nije dozvoljeno izlaziti iz okvira registra zarad kreativnosti i raznolikosti. Poslovni svet i komunikacija koja podrazumeva razmenu informacija u vidu reklamnog materijala, brošura katalog, video sadržaja, prezentacija, ali i dokumentacije kao što su ugovori, projekti i slično – preplavljen je situacijama i prilikama u kojima je neophodna usluga prevodilaca. Veoma često javlja se potreba za usmenim prevođenjem koje podrazumeva konsekutivno prevođenje i simultano prevođenje. Ove usluge nude najbolje prevodilacke agencije koje pored standardnog pisanog prevođenja svih vrsta tekstova imaju i neophodnu opremu za simultano prevođenje na simpozijumima, konferencijama i sličnim događajima.

Blog ilustracija prevodilačke agencije 3

Kada je reč o prevođenju u poslovnom svetu, tu dolazimo do još jedne prednosti koje nude agencije za prevođenje. One sarađuju isključivo sa prevodiocima koji su odabrani strogim sistemom selekcije, među kojima ima i izvornih govornika stranog jezika (engl. native speakers), ili su uskostručno opredeljeni upravo za oblast nauke ili privrede kojom se vi bavite i u okviru koje vam treba prevod. Kada agencija preuzme tekst, nema dileme da će rokovi biti ispoštovani.
Prevođenje veb sajta sa srpskog na engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, kineski, španski ili na neki egzotičniji svetski jezik je odlična ideja, ukoliko nudite robu ili uslugu koju možete da plasirate na svetskom tržištu. Približavanje klijentima tako što ćete govoriti njihovim jezikom daje vam ogromnu prednost i otvara mnoga vrata. U gotovo svim prevodilačkim agencijama u Beogradu moći ćete da ugovorite ovu vrstu prevođenja, pošto većina njih se, zbog velike konkurencije trudi da obezbedi sudske tumače i prevodioce za većinu svetskih jezika.

Blog ilustracija prevodilačke agencije 4

Nećemo zanemariti ni cenu prevodilačkih usluga u prevodilačkim agencijama. Cena pisanog ili usmenog prevođenja zavisi od više faktora. Ukoliko uspostavite neki vid dugoročne saradnje to može uticati na posebnu beneficiranu cenu. Cena pisanog prevoda zavisi od broja strana, da li je potrebna overa sudskog tumača i dužine roka izrade prevoda. Velika konkurencija na tržištu diktira i pad cena, tako da može da se desi da se veoma prijatno iznenadite. Od velike pomoći može biti Google prevodilac kada vam je potrebno da hitno prevedete neku reč ili rečenicu u cilju razumevanja.
Na kraju, da napravimo podsetnik i da sumiramo. Prevodilačke agencije nude pisano i usmeno prevođenje iz oblasti prava, ekonomije, medicine, lake i teške industrije, prirodnih i društvenih nauka, prevođenje novinskih i književnih tekstova, prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata. Rokovi koji vam se na prvi pogled mogu činiti nemogućim, ipak mogu bit ispoštovani. Zašto? Zato što agencije za prevođenje sarađuju sa većim brojem prevodilaca za neki jezik i oni udruženim snagama mogu prevesti velikom brzinom ogroman broj stranica.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA