STEP BY STEP - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku

STEP BY STEP

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - STEP BY STEP - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - STEP BY STEP - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - STEP BY STEP - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - STEP BY STEP - 1
- PRIVATNI VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU
- PRIVATNE JASLICE
- PRIVATNO PREDŠKOLSKO

O NAMA

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - O NAMA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - O NAMA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - O NAMA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - O NAMA - 1
- Vrtić Step by Step je privatna predškolska ustanova koja je verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
- Naši programi su prilagođeni za decu uzrasta od 1 do 7 godina i odvijaju se na engleskom jeziku, bez obzira da li imaju neko predznaje istog.
- Kada dete krene u vrtić, vaspitačice polako i postepeno uključuju dete u komunikaciju na engleskom kao i u sve aktivnosti u vrtiću.
- U našem vrtiću sve se uči kroz zabavu i igru.
- Učenje jezika kroz svakodnevnu komunikaciju omogućava deci da engleski savladaju sa lakoćom. Na taj način deca nauče da sama formiraju rečenice i vremenom počnu da govore engleski prirodno, kao maternji jezik.
- Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.

PROGRAMI

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PROGRAMI - 1
- Naš pristup rada se zasniva na aktivnom učenju kroz koje smo se fokusirali na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta.
- Trudimo se da decu inspirišemo tako da istražuju, ispituju i sami pronalaze odgovore.

- Izleti su izuztno važan deo našeg programa. Vrlo pažljivo planiramo izlete, jer se trudimo da izleti budu usko povezani sa temom, a cilj nam je da deca iskuse i uživo dožive ono o čemu uče u vrtiću. Takođe smatramo je deci potrebno da upoznaju svoje okruženje i da dožive kako pojedine stvari funkcionišu van vrtića i da budu aktivni članovi zajednice u kojoj žive.

Naš vrtić je najciše fokusiran na sledeće aspekte razvoja:
- Fizički razvoj – jačanje telesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanjeprostorom) i socijalno-emocionalni razvoj
- Igra uloga – drama ili dramske igre
- Matematički razvoj – najveća pažnja je usmerena na sortiranje, merenje, brojanje, šablonske nizove (ne znam kakobih drugačije prevela pattering)
- Razvoj govora – priče, grafomotorika, pesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
- Razvoj fine motorike -najveća pažnja je usmerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike
- Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
- Senzorni razvoj – aktivnosti koje stimulišu detetova čula (dodira, mirisa, ukusa, vida, sluha)
- Kognitivni (saznajni) razvoj – učenje o svetu oko nas, aktivnosti koje unapređuju razmišljanje i rešavanje problema

PRIVATNE JASLICE

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNE JASLICE - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNE JASLICE - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNE JASLICE - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNE JASLICE - 1
Jaslena grupa: 1 - 3,5 godine

- Pružamo bezbedno i stimulativno okruženje i program koji podržava njihov socijalni, emotivni, fizički i kreativni razvoj.
- Rana dečija iskustva i saznanja imaju veliki uticaj na njihov dalji razvoj.

- Deca u ovom uzrastu teže ka samostalnosti, a mi smo tu da ih u tome podržimo.
- Tu smo da podstičemo njihovu znatiželju, oećaj ponosa i sposobnosti, što će ih dodatno motivisati i podići
samopouzdanje.
- Deca uče da se igraju zajedno, dele, čekaju svoj red, itd.
- Svesni smo toga da se svako dete razvija i napreduje svojim tempom, zbog toga smo obezbedili program i okruženje
koji su dovoljno fleksibilni da zadovolje rezličite potrebe svakog deteta.
.

MLAĐA I SREDNJA VRTIĆKA GRUPA

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - MLAĐA I SREDNJA VRTIĆKA GRUPA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - MLAĐA I SREDNJA VRTIĆKA GRUPA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - MLAĐA I SREDNJA VRTIĆKA GRUPA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - MLAĐA I SREDNJA VRTIĆKA GRUPA - 1
Vrtićke grupe: 3,5 - 5,5 godina

- Naši programi i vaspitačice pružaju aktivnosti i okruženje koji motivišu decu da istražuju, ispituju i razmišljaju.
- Naše aktivnosti u malim grupama, namenjene su za blizak rad i interakciju sa vaspitačem, a aktivnosti u većim
grupama, podstiću timski rad i motivišu decu da zajedno postignu viši cilj.

- Svoj deci smo omogućili okruženje koje je pozitivno, bezbedno i puno poštovanja prema njma.
- Pružamo im mogućnost da uče i neguju ljubav prema učenju, razvijaju samopouzdanje, grade prijateljstva i postavljaju
važne osnove za dalje mentalno, telesno i socijano - emocionalno razvijanje.

PRIVATNO PREDŠKOLSKO

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Predškolska grupa: 5,5 - 7 godina

- U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu.
- Počinje u septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.

- Naš predškolski program pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu tranziciju u prvi razred osnovne
škole.
- Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da saznaju više i ne boje se
izazova.

DODATNI PROGRAMI

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - DODATNI PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - DODATNI PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - DODATNI PROGRAMI - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - DODATNI PROGRAMI - 1
Časovi engleskog
- Kako bismo omogućili našoj deci da nastave da razvijaju i koriste engleski jezik, imamo časove engleskog dva puta
nedeljno (3 sata nedeljno).
- Deca na časovima uče fonetiku, da čitaju i pišu na engleskom, vežbaju komunikaciju i proširuju rečnik engleskog jezika.
- Na ovaj način trudimo se da deca i dalje održavaju i razvijaju engleski jezik koji su naučili u vrtiću, u okolini gde je srpski
jezik dominantan.

Školski boravak
- Za našu decu koja su završila Step by Step i idu u školu imamo letnji i zimski kamp.
- Tokom školskih raspusta imamo specijalan program za decu školskog uzrasta, koji obuhvata razne edukativne i
zabavne izlete i razne aktivnosti, kao što su: umetnost, društvene igre, kuvanje, muzika, čitanje i pričanje priči, gluma,
sport i druge rekreativne aktivnosti.

SUBVENCIJA

Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - SUBVENCIJA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - SUBVENCIJA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - SUBVENCIJA - 1
Step by Step - vrtić na engleskom jeziku - SUBVENCIJA - 1
- Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi tj. Subvenciju imaju roditelji/staratelji
koji su državljani republike Srbije, čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda i čije dete na konkursu za državni
vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću.
- U predškolsku Ustanovu Step by Step možete upisati dete sa bilo koje opštine.

- Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju
koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.
Bulevar dr. Zorana Đinđića 87 - Beograd - Novi Beograd
011 3017790; 066 5162516; 066 5162526;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Novi Beograd Bulevar dr. Zorana Đinđića 87
    +381 11 3017790; +381 66 5162516; +381 66 5162526;
    Lokacija
  2. Beograd Banovo Brdo Pustorečka 7
    +381 11 3543018; +381 66 5162516;
Pitaj STEP BY STEP

Poruku prima: Step by Step - vrtić na engleskom jeziku

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA