Microsoft, cisco, linux kursevi Voždovac

Microsoft, cisco, linux kursevi Voždovac
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija je državna škola programski orijentisana ka izučavanju oblasti koje predstavljaju najsavremenije tehničke discipline. Zahvaljujući atraktivnosti programa i intenzivnom radu zaposlenih postignuto je da se ova institucija visoko pozicionira u oblasti visokog školstva. Viša elektrotehnička škola je dobila akreditaciju za sedam studijskih programa i od septembra 2007 godine posluje pod nazivom Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Škola na osnovnim studijama ima sedam akreditovanih studijskih programa i to: Automatika i sistemi upravljanja vozilima Nove energetske tehnologije Elektronsko poslovanje Računarska tehnika Nove računarske tehnologije Audio i video tehnologije Elektronika i telekomunikacije Nove računarske tehnologije na daljinu Specijalističke studije u našoj školi su: Elektronika i telekomunikacija Nove računarske tehnologije Multimedijalne tehnologije i digatalna televizija Nove energetske tehnologije Sigurnost u informaciono komunikacionim sistemima Škola raspolaže sledećim infrastrukturnim resursima: preko 4000 m2 namenskog prostora računarska mreža preko 500 priključaka vezanih na Internet učionički prostor sa preko 1120 sedišta 24 različite laboratorije sa savremenom opremom savremeni radijsko tonski studio televizijski studio režijski studio studio za produkciju i post produkciju studio za animaciju biblioteka čitaonica Školovanje traje 3 godine odnosno šest semestra.Nastava ima raznovrsne oblike. Pored predavanja i auditornih (računskih) vežbi u velikoj meri su zastupljene i laboratorijske vežbe, kao i praktičan i samostalan rad studenata kroz seminarske radove, projekte, stručnu praksu u firmama, završni rad. Programi su usklađeni po najvišim evropskim i svetskim standardima po uzoru na najpoznatije svetske univerzitete što omogućava našim studentima nastavak školovanja i dalje stručno usavršavanje. Komplementarni studijski programi pružanjem mogućnosti izbora i kombinovanja predmeta predviđeni su da maksimalno zadovolje skolonosti studenata. Ekskluzivnost nastavnih planova ove Škole omogućava potpunu slobodu izbora predmeta na odabranom studijskom programu kao i mogućnost izbora predmeta i sa drugih studijskih programa bez narušavanja strukovne kompetentnosti. Težište nastave je na praktičnom osposobljavanju za primenu novih tehnologija u oblastima koje
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA