Microsoft, cisco, linux kursevi Palilula

Microsoft, cisco, linux kursevi Palilula
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola osnovana 1974. (kao Viša tehnička PTT škola). Odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija. STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA Internet tehnologije (tri modula: Računarske mreže, Web programiranje i Medicinska informatika) Poštanske i bankarske tehnologije Telekomunikacije STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STUDIJA Saobraćajno inženjerstvo Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo) Osnivač Škole je Vlada Republike Srbije, a programe nastave odobrava Ministarstvo prosvete. Od svog osnivanja 1974. godine, bila je orijentisana ka dvema oblastima, telekomunikacijama i PTT saobraćaju. Razvojem komunikacionih i informacionih tehnologija, koje su vremenom menjale lik dva prvobitna smera, ukazala se potreba za uvođenjem Internet tehnologija u nastavni plan Škole. U Školi je zaposlen veliki broj doktora nauka i magistara. Njihove reference, zajedno sa drugim pojedinostima vezanim za nastavu, mogu se naći na web adresama: www.ict.edu.rs i www.ict.bg.ac.rs Više informacija o upisu: upis.ict.edu.rs Završetkom studija na Visokoj ICT školi studenti dobijaju znanja potrebna za razumevanje inženjerskih koncepata i iskustva u rešavanju praktičnih problema iz oblasti primene informacionih i komunikacionih tehnologija. Zašto VIŠE OD STUDIJA? Za razliku od klasičnih usmerenja koja postoje na tržištu visokog obrazovanja, kao poseban kvalitet svih studijskih programa Visoke ICT izdvajamo objedinjavanje danas neraskidivo povezanih informacionih i komunikacionih tehnologija, što predstavlja jedan od glavnih trendova elektrotehnike, računarstva, saobraćajne infrastrukture uopšte i finansija . Visoka ICT škola u saradnji sa vodećim kompanijama iz ove oblasti, kontinuirano prati svetske i domaće trendove primene najnovijih tehnologija i ta iskustva implementira u sve studijske programe i uže stručne predmete. Koriste se sertifikovani programi proizvođača opreme i pružaoca usluga svetskog renomea (Cisco, Oracle, BBC...) čime se postiže potpuna kompetencija u oblasti ICT. Na taj način, bez
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA