Elektronsko bankarstvo, e-banking Stari Grad

Elektronsko bankarstvo, e-banking Stari Grad

Informatika

Beograd, Stari Grad, Jevrejska 32 011 3215111 |
011 3215273 |
Platni promet BIS ISPP Voice E-banking Platni promet za banke Koncipirali smo ga tako da se na najjednostavniji mogući način prilagođava svim bankama - ne zahteva skoro nikakve izmene u postojećim bankarskim informacionim sistemima. Aplikacija obuhvata sve poslove koje je do sada Zavod za obračun i plaćanja obavljao za banku, kao i one koje, po zakonu, treba da rade banke kao nosioci platnog prometa. Predviđa centralizovanu i/ili distribuiranu bazu podataka, prijemna mesta sa mogućnošću off-line rada, obradna mesta gde se obavljaju svi poslovi platnog prometa, centralu banke sa centralnom bazom podataka koja može biti unija svih podataka platnog prometa banke. Sadrži izuzetno složene module za poslove disponibiliteta, poslove obračunskog centra banke i poslove RTGS i NETO razmene sa klirinškom kućom. Korišćenje specijalnih prolaznih računa, kao mere izvršenog prenosa naloga, čini izuzetno jednostavnim upravljanje čitavim platnim prometom banke, kao i njenim obračunskim centrom. Svaka pojedinačna transakcija plaćanja proizvodi promenu na odgovarajućem prolaznom računu, o čemu se informacija trenutno sprovodi u centralu banke i njen obračunski centar. Jedan pogled na on-line stanja svih tih prolaznih računa TK razmene daje potpunu informaciju o stanju internog i eksternog računa banke, prometu po tim računima, potencijalnim zaduženjima, prometu (razmeni podataka) izmedju obradnih mesta, eksternom platnom prometu, prometu računa gotovine blagajne i trezora, razmeni podataka sa Upravom Trezora, stanju žiro i računa rezervi kod NBJ, promenama bančinog i deponentskog potencijala banke... Bankarski Informacioni Sistem (BIS) Sve informacije se evidentiraju i obrađuju na mestu i u trenutku nastanka, on-line. Od tada, repliciranjem na viši organizacioni nivo, postaju dostupne svima koji ih koriste u svom poslovanju. BIS podržava sve poslove koji se obavljaju u bankama za privredu i stanovništvo, veze sa klirinškom kućom, Narodnom bankom, SWIFT-om i drugima bankama i bankarskim organizacijama. BIS obuhvata: Podršku upravljanju i odlučivanju (MIS Management Information Sistem), Glavno finansijsko poslovanje, Izveštavanje Narodne

Europoint systems

Beograd, Stari Grad, Dobračina 60 011 3340377
VAŠ LIČNI PROZOR U SVET BERZI QuoteStation.com je jedinstvena web aplikacija koja svojim korisnicima omogućava uživo praćenje podataka sa berzi, kao i alate neophodne za donošenje investicionih odluka. Na jedostavan način i na jednom mestu možete pratiti kretanje CENA HARTIJA OD VREDNOSTI DUBINU TRŽIŠTA KOTACIJE ISTORIJU VESTI GRAFIKONE USPEŠNOST VLASTITOG PORTOFOLIA REGIONALNE BERZE NA JEDNOM MESTU QuoteStation.com pokriva sledeće berze: BEOGRADSKA BERZA ZAGREBAČKA BURZA LJUBLJANSKA BORZA MAKEDONSKA BERZA BANJALUČKA BERZA SARAJEVSKA BERZA MONTENEGRO BERZA ŠIROK SPEKTAR KLIJENATA Korisnici QuoteStation.com aplikacije su banke brokerske kuće velike proizvodne i trgovinske kompanije investicioni fondovi osiguranja profesionalni i privatni investitori BEZ PREMCA QuoteStation, učesnicima na tržištu pruža alate za analizu neophodne prilikom donošenja važnih investicionih odluka. Zamišljen i kreiran da odgovara brzini i potrebama svakog pojedinačnog učesnika na tržištu, QuoteStation je potpuno bez premca. BRZ, JEDNOSTAVAN, EFIKASAN... QuoteStation omogućava jednostavan uvid u podatke o dubini tržišta, kotacije, istoriju, vesti i grafikone. Svaki korisnik može na jednostan način u potpunosti prilagoditi radni prostor svojim potrebama. Svakom korisniku omogućen je uvid upravo u one podatke koje želi, kada želi i gde želi. Sačuvani radni prostor može se aktivirati sa svakog mesta. Moguće je kreirati neograničen broj pojedinačnih Level 2, MarketWatch, Time&Sales, News, and Charts prozora. Korisnik odlučuje da li će pozvati sve dostupne podatke ili selektivno i fokusirati se na najvažnije. FLEX TEHNOLOGIJA U VAŠOJ SLUŽBI QuoteStation je svakog trenutka spreman za upotrebu, od korisnika ne zahteva nikave dodatne napore, aktivnosti, instaliranje… Zahvaljujući Flex tehnologiji, moguće ga je pokrenuti sa praktično svakog mesta koje ima internet konekciju i pretraživač. Dopunske funkcije kao što su Volume Weighted Average Price (VWAP) za određeni simbol, ili više njih dostupne su u realnom vremenu. QuoteStation je proizvod kompanije Europoint Systems i pruža podatke i alate neophodne za donošenje investicionih odluka. Europoint Systems je vodeći provajder dostupnih, pouzdanih real time

Belit

Beograd, Stari Grad, Obilićev venac 18-20 011 2030403
Projektovanje i izrada IT rešenja za elektronsko trgovanje međubankarska tržišta novca i deviza softver za berzansko i brokersko posredovanje i izveštavanje klijentska rešenja za platni promet složenih preduzeća Belit d.o.o. Beograd je preduzeće osnovano 2001 od strane IT eksperata, prethodno zaposlenih u Tržištu novca i kratkoročnih hartija od vrednosti Beograd, koji su kreatori prvog domaćeg elektronskog dealing sistema BELT (od 1992) kao i niza programa vezanih za poslovanje brokerskih kuća i banaka. Specijalnost Belit-a je u projektovanju i razvoju softvera za potrebe banaka i finansijskih organizacija, a posebno u domenu elektronskog trgovanja i elektronskog izveštavanja. U okviru ove orijentacije referentna lista Belit-a obuhvata sve banke koje posluju u Srbiji. Poslovana orijentacija u poslednje tri godine usmerena je na učešće Belit-ovih eksperata u projektovanju, razvoju i implementaciji kompleksnih registara (Kreditni biro, Registar poreskih obveznika, Registar korisnika primarne zdravstvene zaštite) za potrebe Udruženja banaka Srbije i Republičkih institucija. Referentna lista, stručnost, iskustvo i rezultati u razvoju softvera omogućili su Belit-u dobijanje realizacije niza IT projekata za potrebe državnih institucija u Srbiji (Poreska uprava, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička direkcija za robne rezerve, Agencija za sanaciju banaka, Republička statistika, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za nauku, Ministarstvo zdravlja) kao i za složene kompanijske sisteme u Srbiji (Dunav osiguranje, Velefarm holding). U periodu 2001-2007 Belit posluje kao tehnička podrška Udruženja banaka Srbije za čije potrebe su projektovani, razvijeni, implementirani, održavani i nadgledani projekti vezani za međubankarsko poslovanje (Međubankarsko tržište deviza, Međubankarsko dinarsko novčano tržište, Bilbon, Finnet, 8 servisa za međubankarsko trgovanje, Kreditni biro). Projekat “Kreditni biro” za fizička i pravna lica koji uključuje sve domaće banke, leasing kompanije investicione i garancijske fondove i ostale davaoce kreditnih usluga ocenjen je najvišim ocenama od strane domaćih i inostranih eksperata. Sistem za generisanje izveštaja u elektronskoj formi i njihovo dostavljanje Narodnoj banci Srbije (Bank report) omogućava
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA