Državni fakulteti i visoke škole Novi Sad

Državni fakulteti i visoke škole Novi Sad
E-UČENjE STUDIJSKI PROGRAMI : BIOLOGIJA i EKOLOGIJA HEMIJA, BIOHEMIJA i ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE GEOGRAFIJA, TURIZAM i HOTELIJERSTVO MATEMATIKA i INFORMATIKA
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST FAKULTETA i SARADNjA SA PRIVEDOM MEĐUNARODNA SARADNjA SA MNOGIM UNIVERZITETIMA, FAKULTETIMA i NAUČNIM INSTITUCIJAMA U SVETU PREHRAMBENO-BIOTEHNIČKE NAUKE HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE FARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
OSNOVNE, MASTER, MAGISTARSKE, SPECIJALISTIČKE i DOKTORSKE STUDIJE NA FAKLULTETU POSTOJE ODSECI ZA: ANGLISTIKU, FILOZOFIJU, GERMANISTIKU, HUNGAROLOGIJU, ISTORIJU, KOMPARATIVNU KNjIŽEVNOST, MEDIJSKE STUDIJE, PEDAGOGIJU, PSIHOLOGIJU, ROMANISTIKU, RUMUNISTIKU, RUSINISTIKU, SLAVISTIKU, SLOVAKISTIKU, SOCIOLGIJU, SRPSKI JEZIK i LINGVISTIKU, SRPSKU KNjIŽEVNOST
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE : AGRARNA EKONOMIJA i AGROBIZNIS EVROPSKA EKONOMIJA i BIZNIS FINANSIJE, BANKARSTVO, RAČUNOVODSTVO i REVIZIJA MENADžMENT POSLOVNA INFORMATIKA i KVANTITATIVNI METODI TRGOVINA, MARKETING i LOGISTIKA MASTER STUDIJE DOKTORSKE STUDIJE

Visoka poslovna škola strukovnih studija novi sad

Novi Sad, Vladimira Perića Valtera 4 021 4854000
Osnovne studije: FINANSIJSKO POSLOVANjE i RAČUNOVODSTVO TRGOVINA i MEĐUNARODNO POSLOVANjE PREDUZETNIČKI BIZNIS TURIZAM i HOTELIJERSTVO Specijalističke studije: BANKARSTVO i OSIGURANjE MENADžMENT ELEKTRONSKO POSLOVANjE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA