Državni fakulteti i visoke škole Ćuprija

Državni fakulteti i visoke škole Ćuprija
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA STRUKOVNI TERAPEUT STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA BABICA STRUKOVNI KOZMETIČAR - ESTETIČAR STRUKOVNI FARMACEUTSKI TEHNIČAR STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA Viša medicinska škola u Ćupriji osnovana je 1998. godine, rešenjem Vlade Republike Srbije. Škola sada radi u potpuno novoj zgradi u koju se uselila na dan školske slave 2005. godine. Nastava se odvija u jedanaest učionica, deset usko specijalizovanih kabineta za praktičnu nastavu, amfiteatru i u nastavnim bazama. Sa usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju septembra 2005. godine u koji je implementirana Bolonjska deklaracija škola ulazi u proces akreditacije, da bi 28.09.2007. godine od strane Ministarstva prosvete dobila dozvolu za rad i postala Visoka medicinska škola strukovnih studija. Škola ima visoko profesionalni kadar u zvanju akademika, doktora nauka, magistra i specijaliste, koji stalno rade u školi kao i eminentnie nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije. Strukovna medicinska sestra Uslov za upis Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji smer - strukovna medicinska sestra je završena srednja medicinska škola i položen kvalifikacioni ispit iz biologije. Studijski program za strukovnu medicinsku sestru traje šest semestara odnosno tri godine. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje - Strukovna medicinska sestra. Strukovna medicinska sestra se osposobljava za rad u bolnicama, domovima zdravlja, dispanzerima, savetovalištima, patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite, klimatskim lečilištima, staračkim domovima, školama, predškolskim ustanovama i ona zauzima važno mesto u zdravstvenom sistemu. Strukovni terapeut Uslov za upis Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji smer - strukovni terapeut je završena srednja medicinska škola, gimnazija ili srednja veterinarska škola i položen kvalifikacioni ispit iz fizike i biologije. Studijski program za strukovnog terapeuta traje šest semestara odnosno tri godine. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje -
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA