Šećerane Vrbas

Šećerane Vrbas
Kompanija Sunoko je većinski direktni ili indirektni akcionar u fabrikama šećera u Baču, Kovačici, Pećincima i Vrbasu. Procenat učešća kompanije Sunoko u akcijskom kapitalu fabrike šećera "Bačka" Vrbas iznosi 90,26%. Tehnološki proces prerade šećerne repe i proizvodnje šećera odvija se na način uobičajen u savremenim fabrikama šećera u svetu. AKTUELNI KAPACITET PRERADE Kapacitet prerade šećerane iznosi oko 6.000 tona repe/dan. Maksimalni planirani godišnji kapacitet je: 80.000 tona šećera 22.000 tona melase 23.000 tona peletiranog suvog rezanca ASORTIMAN FINALNIH PROIZVODA Tokom kampanje prerade šećerne repe proizvodi se šećer koji se skladišti u u dva metalna silosa kapaciteta od po 40.000t gde se pod klimatiziranim uslovima čuva do konačne prodaje. Prilikom prodaje moguća je isporuka u sledećem obliku: Šećer kristal u rinfuzi Šećer kristal u JUMBO vrećama od 1000 i 1200 kg Šećer kristal pakovan u natron ventil vreće od 25 i 50 kg Tokom procesa proizvodnje šećera dobijaju se i nusproizvodi koji se takode valorizuju na tržištu. To su: Sušeni i sirovi rezanac šećerne repe Peletirani rezanac šećerne repe u rinfuzi Peletirani rezanac šećerne repe pakovan u vrećama od 45 kg Melasa POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Svi zaposleni Sunoko Group-e na čelu sa menadžmentom kompanije, opredeljeni su za sprečavanje zagađivanja životne sredine i uspostavljanje, dokumentovanje, primenu i neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 14001:2004 i odgovarajućim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine, o čemu svedoče završene investicije, kao i tek planirane. Uspešnost sistema i privrženost na svim nivoima i funkcijama se ostvaruje kroz prethodno identifikovanje svih aspekata značajnih za zaštitu životne sredine, obavljanje svojih proizvodnih i drugih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine, obrazovanje i podsticanje zaposlenih da stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine i na kraju informisanje svojih poslovnih partnera i drugih zainteresovanih
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA