Satovi Zemun

Satovi Zemun

Ad insa - industrija satova

Beograd, Zemun, Tršćanska 21 011 3713600
IZRADA i REKONSTRUKCIJA BAŽDARNIH UREĐAJA USLUGA SERVISA VODOMERA i DRUGIH MERAČA BRIZGANjE PLASTIKE ŠTANCOVANjE(PRESE ZA METAL) IZRADA ZUPČANIKA OD MODULA 0.3 DO MODULA 2 IPRINTERI, IB - BROJAČI USLUGE IZRADE ALATA ZA: BRIZGANjE PLASTIKE, BUŠENjE i KOVANjE, PRESOVANjE i KOVANjE, PRIHVATNI ALATI GALVANIZACIJA USLUGE NA MAŠINAMA ZA RENDISANjE DP "INSA", kao društveno preduzeće, osnovano je 17. avgusta 1950. godine pod nazivom "FABRIKA SATOVA" Kroz dugogodišnje iskustvo Insa je izgradila veoma stručan, inventivan i ambiciozan kadar spreman da udovolji visokim zahtevima tržišta. DP "INSA" se sada nalazi u situaciji da na novi način determiniše svoju tržišnu ulogu, uz predstojeću privatizaciju svog kapitala. VODOMERI Kućni vodomeri: mokri, suvi, volumetrijski Apartmanski vodomeri: hladna voda, topla voda Industrijski vodomeri: industrijski, komnbinovani Hvatači nečistoće Dozatori Sigurnosni kuglasti magnetni ventili KALOMETRIJA Apartmanski kalorimetri: kompakt kalorimetar, PolluCom C Polluwat duo Računske jedinice Ultrazvučni kalorimetr i GASOMETRIJA Komercijalni i industrijski sistemi Merači protoka gasa: industrijski, kućni Uređaji za regulaciju pritiska: komercijalni i industrijski regulatori, posebni regulatori pritiska, regulatori za visoke pritiske, rezidencijalni regulatori pritiska, sigurnosni uređaji za regulaciju Regulatori Merno regulacioni setovi Ostali fitinzi SATNI PROGRAM Budilnici Javni satovi šah satovi Laboratorijski satovi Zidni satovi USLUGE Brizganje plastične mase Izrada i popravka alata Strugarska obrada: glodalice, okruglo i ravno bušenje, erodiranje, koordinatno brušenje i bušenje, štancovanje Baždarni uređaji Merači - Fluid voda IB brojač i imprinter Galvanizacija: farbanje, pasivizacija materijala NAMENSKA PROIZVODNjA DALjINSKO OČITAVANjE Sistem daljinskog očitavanja vodomera ADO programi Uređaji za daljinsko očitavanje Krajnji cilj ADO sistema Daljinsko očitavanje gasomera Krajnji cilj ADO sistema: Ovaj sistem omogućuje korisnicima da očitaju svoja merila kada žele i dobijaju sledeće informacije: identifikacija uređaja, tip uređaja, verzija softvera, ukupni protok, reverzni protok (povratni – u litar), status greški (senzor 1, senzor2), status baterije, memorija 24 mesečna očitavanja, trenutni protok (praćenje na licu mesta potrošnje), Samostalno memorisanje stanja na kraju meseca
Back to Top