Rudnici obojenih metala Bor

Rudnici obojenih metala Bor
RUDNIK i LIVNCA BAKRA
RTB Bor d.o.o., holding kompanija, ima četiri glavna proizvodno zavisna preduzeća - RBB, RBM i TIR i matično preduzeće Osnovne delatnosti, vađenje i prerada rude OSNOVNE DELATNOSTI RBB - Rudnici bakra Bor RBM - Rudnik bakra Majdanpek TIR - Topionica i rafinacija RBB - Rudnici bakra Bor čine sledeće celine: Veliki Krivelj Flotacija Veliki Krivelj Jama Flotacija Bor Jama - Borska Reka Cerovo RBB - Veliki Krivelj Konstrukcija ovog površinskog kopa je započela 1979. god. a proizvodnja 1982. Od tog perioda do danas izvađeno je oko 150 miliona tona rude. Rudnik je konvencionalnog tipa gde se eksploatacija rude vrši bagerima i damper kamionima. Ruda se isporučuje u obližnji pogon flotacije za dalju preradu. RBB - Flotacija Veliki Krivelj Flotacija u Velikom Krivelju je naručena 1983/1984. RBB - Jama Podzemni rudnik u Boru, poznat po nazivu rudnik Jama, kontinuirano je u funkciji još od 1902. godine. Trenutna proizvodnja je niža u odnosu na period 1996-98 kada su ostvareni rekordni rezultati od 1.9 miliona tona godišnje. Rudnik se sastoji od dva dela: Tilva Roš i P2A pod nivoa pećine i Brezonik horizontalnog krovnog otkopavanja. RBB - Flotacija Bor Flotacija u Boru sastoji se iz dve sekcije. Starija sekcija sagrađena 1933. god. danas se koristi samo kao krečana. Noviji deo sagrađen je 1974. god. U radnom pogonu postojale su tri sekcije za sitnjenje od kojih svaka poseduje svoje flotaciono kolo. Svaka sekcija je projektovana da preradi 1.25 Mtpa. RBB - Jama - Borska Reka U okviru postojećeg rudnika Jama nalazi se mineralizovana zona Borska Reka sa potencijalnim mineralnim naslagama od 607 miliona tona pri 0.63% Cu i 0.22 g/t Au. Predloženi metod vađenja rude je "block caving". Prednost je što je ulazna jama bliža postrojenju za flotaciju Veliki Krivelj, gde bi se izvađeni materijal slao na dalju preradu. Ova postrojenja su savremenija
RTB Bor d.o.o., holding kompanija, ima četiri glavna proizvodno zavisna preduzeća - RBB, RBM i TIR i matično preduzeće Osnovne delatnosti, vađenje i prerada rude OSNOVNE DELATNOSTI RBB - Rudnici bakra Bor RBM - Rudnik bakra Majdanpek TIR - Topionica i rafinacija RBM - Rudnici bakra Majdanpek: Površinski kop "Majdanpek" i Flotacija "Majdanpek" Mali površinski kop "Čoka Marin" Površinski kop "Majdanpek" Rudnik je lociran na 80km od Bora i započeo je sa proizvodnjom 1961. godine. Sastoji se iz dva površinska kopa (Severni i Južni), flotacije i neophodne prateće infrastrukture. Flotacija Flotacija u Majdanpeku je počela sa radom 1961. (sekcija broj 1) sa godišnjim kapacitetom od 3.5 Mtpa rude, kroz četiri kola za sitnjenje koja snabdevaju flotaciono kolo. Dodatni kapacitet je dodat 1968. god. što je uz ostala tri kola za sitnjenje i flotacionim kolom godišnji kapacitet podiglo na 7 Mtpa. Sledeći pogon (sekcija broj 3) dodat je 1971. god. koji je organizovan u sličnu konfiguraciju kao i prva sekcija, povećao je kapacitet na 12 Mtpa. Projektovanje 'Novog' flotacionog postrojenja započeto je 1989. god. Nameravano je da postrojenje bude kapaciteta 5 Mtpa.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA